ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Điểm chuẩn sẽ ổn định

(Dân trí) - Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố điểm thi. Theo đó thủ khoa của trường là thí sinh Đỗ Thị Hồng, SBD 3306 với mức điểm 23 (năm 2009 thủ khoa đạt 28 điểm). Với mặt bằng như vậy thì liệu điểm chuẩn vào trường có biến động?

Theo thống kê của Dân trí dựa vào tổng điểm 3 môn thì và điểm ưu tiên (nếu có) thì thấy: Điểm chuẩn hầu hết cả 4 ngành này đều ổn định. Hai ngành Kỹ thuật Vật liệu và Điều dưỡng chỉ biến động nhẹ khi giảm 0,5 điểm so với năm 2009.
 
ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Điểm chuẩn sẽ ổn định - 1

Một góc của phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Kết quả phân tích chỉ mang tính tham khảo. Thí sinh cần đợi trường công bố điểm chuẩn để biết mình đỗ hay trượt.

+ Kỹ thuật xét nghiệm y học (mã ngành 301): Chỉ tiêu 120

Ngành có 2.305 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt điểm từ 15,0 trở lên là 703.

Nếu lấy điểm chuẩn là 18,0 thì trường sẽ có 244 thí sinh trúng tuyển. Nếu tăng điểm chuẩn lên 18,5 thì có 186 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu ấn định điểm chuẩn là 19,0 thì sẽ có 137 thí sinh đạt, nếu là 19,5 thì chỉ còn 97 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định là 19,0.

+ Kỹ thuật hình ảnh y học (mã ngành 302): Chỉ tiêu 80

Ngành có 1.070 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt điểm từ 15,0 trở lên là 328.

Nếu lấy điểm chuẩn là 17,0 thì trường sẽ có 172 thí sinh trúng tuyển. Nếu tăng điểm chuẩn lên 17,5 thì có 134 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu ấn định điểm chuẩn là 18,0 thì sẽ có 101 thí sinh đạt, nếu là 18,5 thì chỉ còn 65 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định là 18,0.

+ Kỹ thuật Vật lý trị liệu (mã ngành 303): chỉ tiêu 50

Ngành có 458 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt điểm từ 15,0 trở lên là 106.

Nếu lấy điểm chuẩn là 15,5 thì trường sẽ có 88 thí sinh trúng tuyển. Nếu tăng điểm chuẩn lên 16,0 thì có 66 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu ấn định điểm chuẩn là 16,5 thì sẽ có 53 thí sinh đạt, nếu là 17.0 thì chỉ còn 40 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định là 16,5.

+ Điều Dưỡng (mã ngành 310): chỉ tiêu 200

Ngành có 3.475 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có điểm từ 16,0 trở lên là 432, từ 16,5 trở lên là 349, từ 17,0 trở lên là 272.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 17,5 thì sẽ có 214 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng lên 18,0 thì chỉ còn 168 thí sinh đạt yêu cầu. Như vậy ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định là 17,5.

Nguyễn Hùng

Đọc thêm