ĐH Đà Nẵng còn hơn 1.900 chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 1

Dân trí

Ngày 25/8, Đại học Đà Nẵng cho biết còn hơn 1.900 chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 1 vào 3 trường thành viên thuộc đại học vùng này, gồm: CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin và Phân hiệu tại Kon Tum.

 

18-8-tin-gd-b9e3c
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể từng ngành của 3 trường thành viên ĐH Đà Nẵng nói trên như sau:

CĐ Công nghệ Đà Nẵng:

 

STT

 

 

Mã ngành

 

 

Ngành

 

 

 Tổ hợp

xét tuyển

 

 

 Chỉ tiêu

 

 

1

 

 

C340405

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

A00, A01, D01

 

 

35

 

 

2

 

 

C420201

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

A00, B00,D07, D08

 

 

68

 

 

4

 

 

C510101

 

 

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

 

 

A00, A01, C01, V01

 

 

57

 

 

5

 

 

C510102

 

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

A00, A01, C01

 

 

50

 

 

6

 

 

C510103

 

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

 

A00, A01, C01

 

 

97

 

 

7

 

 

C510104

 

 

Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

 

A00, A01, C01

 

 

69

 

 

8

 

 

C510201

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

A00, A01, C01

 

 

26

 

 

9

 

 

C510203

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

A00, A01, C01

 

 

32

 

 

11

 

 

C510206

 

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

 

A00, A01, C01

 

 

41

 

 

12

 

 

C510301

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

 

A00, A01, C01

 

 

55

 

 

13

 

 

C510302

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

 

 

A00, A01, C01

 

 

68

 

 

14

 

 

C510401

 

 

Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

 

A00, B00, D07

 

 

45

 

 

15

 

 

C510406

 

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

A00, B00, D07

 

 

58

 

 

16

 

 

C540102

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

A00, B00, D07

 

 

35

 

 

17

 

 

C580302

 

 

Quản lý xây dựng

 

 

A00, A01, C01

 

 

53

 

 

CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng:

 

STT

 

 

Mã ngành

 

 

Ngành

 

 

Tổ hợp

xét tuyển

 

 

Chỉ tiêu

 

 

1

 

 

C340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

88

 

 

2

 

 

C340115

 

 

Marketing

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

43

 

 

3

 

 

C340301

 

 

Kế toán

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

167

 

 

4

 

 

C480101

 

 

Khoa học máy tính

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

61

 

 

5

 

 

C480102

 

 

Truyền thông và mạng máy tính

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

58

 

 

6

 

 

C480104

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

56

 

 

7

 

 

C480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

203

 

 

8

 

 

C480202

 

 

Tin học ứng dụng

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

106

 

 

9

 

 

C510304

 

 

Công nghệ kỹ thuật máy tính

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

44

 

 

10

 

 

C340301LT

 

 

Kế toán (liên thông)

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

40

 

 

11

 

 

C480201LT

 

 

Công nghệ thông tin (liên thông)

 

 

A00, A01, D01, D07

 

 

34

 

 

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum:

 

STT

 

 

Mã ngành

 

 

Ngành

 

 

Tổ hợp

xét tuyển

 

 

Chỉ tiêu

 

 

1

 

 

C340121

 

 

Kinh doanh thương mại

 

 

A00, A01, D01

 

 

18

 

 

2

 

 

C340301

 

 

Kế toán

 

 

A00, A01, D01

 

 

20

 

 

3

 

 

C420201

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

A00, B00

 

 

17

 

 

4

 

 

C510102

 

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

A00, A01

 

 

19

 

 

5

 

 

D140202

 

 

Giáo dục Tiểu học

 

 

A00, A01, D01

 

 

 

 

6

 

 

D140209

 

 

Sư phạm Toán học

 

 

A00, A01, D01

 

 

 

 

7

 

 

D340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

A00, A01, D01

 

 

24

 

 

8

 

 

D340103

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

A00, A01, D01

 

 

4

 

 

9

 

 

D340121

 

 

Kinh doanh thương mại

 

 

A00, A01, D01

 

 

10

 

 

10

 

 

D340201

 

 

Tài chính - ngân hàng

 

 

A00, A01, D01

 

 

22

 

 

11

 

 

D340301

 

 

Kế toán

 

 

A00, A01, D01

 

 

 

 

12

 

 

D380107

 

 

Luật kinh tế

 

 

A00, A01, D01

 

 

 

 

13

 

 

D480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

A00, A01, D07

 

 

24

 

 

14

 

 

D520201

 

 

Kỹ thuật điện, điện tử

 

 

A00, A01, D07

 

 

25

 

 

15

 

 

D580205

 

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

A00, A01, D07

 

 

30

 

 

16

 

 

D580301

 

 

Kinh tế xây dựng

 

 

A00, A01, D07

 

 

36

 

 

17

 

 

D620114

 

 

Kinh doanh nông nghiệp

 

 

A00, A01, D01

 

 

15

 

 

Thời gian ĐH Đà Nẵng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ 26/8 đến hết ngày 7/9.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)