Đề thi, gợi ý đáp án môn Lịch sử lớp 10 của Hà Nội năm 2019

Dân trí

Hơn 85.000 thí sinh thi vào 10 ở Hà Nội vừa hoàn thành bài thi môn lịch sử (thời gian làm bài 60 phút) theo hình thức thi trắc nghiệm. Dưới đây là đề thi, đáp án môn lịch sử của Hà Nội năm 2019, mã đề 002.

Đề thi, gợi ý đáp án môn Lịch sử lớp 10 của Hà Nội năm 2019 - 1
Đề thi, gợi ý đáp án môn Lịch sử lớp 10 của Hà Nội năm 2019 - 2
Đề thi, gợi ý đáp án môn Lịch sử lớp 10 của Hà Nội năm 2019 - 3
Đề thi, gợi ý đáp án môn Lịch sử lớp 10 của Hà Nội năm 2019 - 4

Gợi ý đáp án môn lịch sử mã đề 002 như sau:

Đề thi, gợi ý đáp án môn Lịch sử lớp 10 của Hà Nội năm 2019 - 5

Hồng Hạnh