Thứ bảy, 07/12/2019 - 07:19

Đề nghị Sở GD&ĐT TPHCM giải trình về thù lao từ NXB Giáo dục

Dân trí

UBND TPHCM đề nghị Sở GD&ĐT TPHCM giải trình về việc NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho lãnh đạo Sở này.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có công văn gửi đến Sở GD&ĐT TPHCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Thanh Liêm, đề nghị Sở GD&ĐT giải trình các nội dung liên quan tới việc Sở GD&ĐT nhận thù lao của NXB Giáo dục Việt Nam như báo chí phản ánh.

UBND TPHCM yêu cầu Sở giải trình về thông tin và báo cáo lên Thường trực UBND trước ngày 8/12/2019.

Đề nghị Sở GDĐT TPHCM giải trình về thù lao từ NXB Giáo dục - 1

Một trong hai quyết định chi thù lao cho Ban Chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam của NXB Giáo dục Việt Nam

Như thông tin đã đưa, NXB Giáo dục Việt Nam có hai quyết định, quyết định số 778 năm 2015 và quyết định số 04 năm 2018 về chi thù lao Ban Chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam thuộc Sở GD&ĐT TPHCM.

Trong danh sách có Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM (Trưởng ban), Phó giám đốc Sở (Phó ban) và các ủy viên là chánh văn phòng, hai phó chánh văn phòng, trưởng phòng giáo dục phổ thông, trưởng phòng giáo dục tiểu học, các phó trưởng phòng của hai phòng chuyên môn. 

Ngoài ra, danh sách nhận thù lao còn có những người thuộc NXB Giáo dục Việt Nam, cùng nhóm tư vấn hỗ trợ tham gia vào Ban Chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam. 

Mức chi đối với nhóm tư vấn hỗ trợ là 2,5 triệu đồng/người/tháng, 3,5 triệu đồng/tháng đối với ủy viên, ủy viên thường trực là 4 triệu đồng/người/tháng, Phó trưởng ban 5 triệu đồng/người/tháng và Trưởng ban 6 triệu đồng/tháng.

Phía NXB Giáo dục Việt Nam thông tin, việc chi thù lao này thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam đã tiến hành chuẩn bị về nhiều mặt để tổ chức biên soạn SGK mới. 

Đề nghị Sở GDĐT TPHCM giải trình về thù lao từ NXB Giáo dục - 2

Bộ sách Chân trời sáng tạo do NXB Giáo dục Việt Nam cùng Sở GD-ĐT TPHCM hợp tác biên soạn 

Theo đó, NXB Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM để tập hợp đội ngũ nhà giáo, chuyên gia, học giả có kinh nghiệm và thành lập Ban chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam với nhiệm vụ định hướng chuyên môn, phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, hội thảo,… cho đội ngũ tác giả; thực hiện góp ý, chỉnh sửa nội dung của các bản thảo.

Các thành viên ban chỉ đạo đảm nhiệm những phần công việc liên quan khác nhau, với tính chất mức độ khác nhau và phải hoàn thành theo yêu cầu bên cạnh công việc chuyên môn thường xuyên. Trên cơ sở đó, NXB Giáo dục cân đối tính toán mức thù lao phù hợp từ nguồn kinh phí của mình

Bộ SGK mà Ban chỉ đạo biên soạn Bộ SGK miền Nam thuộc Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam thực hiện là bộ sách Chân trời sáng tạo.

Hoài Nam