Cung cấp định kỳ về thông tin Biển Đông cho HS, SV

Dân trí

Cung cấp thông tin định kỳ, có trọng tâm cho HS, SV về tình hình an ninh quốc phòng, Biển Đông, Luật pháp quốc tế và các bằng chứng lịch sử về chủ quyền của quốc gia đối với vùng biển, lãnh hải, các đảo, các quần đảo, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế.

Đây là một trong những chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2012 - 2013. Trong năm học này, hai bên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào Chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010-2015” của Bộ GD-ĐT

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong cán bộ, giảng viên trẻ; tổ chức xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức học sinh, sinh viên (HS, SV) theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 82 HD/TWĐTN ngày 18/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện tốt các công trình, phần việc HS, SV làm theo lời Bác chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ IX.

Tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tổ chức Diễn đàn, Hội nghị góp ý, Đại hội Hội SV các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ IX.

Ngoài ra tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa học đường”, phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong HS, SV với các nội dung: giáo dục, tuyên truyền xây dựng lối sống đẹp, lành mạnh, lịch sự trong ăn mặc và giao tiếp, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực, phòng chống bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội; phòng chống tiêu cực, quay cóp, gian lận trong học tập và thi cử; tổ chức truyên truyền, phổ biến về Luật Giáo dục Đại học. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện về cơ chế, cơ sở vật chất; tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp chủ trì triển khai các hoạt động.

Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cơ quan công an triển khai Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên giữa Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017. Các cơ sở giáo dục tạo cơ chế, điều kiện để Đoàn thanh niên, Hội SV chủ trì xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên HS, SV tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông.

Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trong đó chú trọng gặp gỡ những người nổi tiếng, cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc với chủ đề hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ IX.

Chú trọng, đào tạo, trang bị các kỹ năng cần thiết cho HS, SV và các hoạt động có tính bền vững, phù hợp với tình hình cụ thể của từng nhà trường. Tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm thiết thực, bổ ích dành cho HS bậc THPT như bản tin “Khi tôi 18”, tủ sách “Khi tôi 18” do ban tổ chức chương trình cấp Trung ương ban hành.

Cũng trong năm học này, Bộ GD-ĐT cũng cho biết sẽ tiếp tục xây dựng môi trường để HS, SV và cán bộ giáo viên trẻ nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy, công tác. Cụ thể, Tiếp tục tổ chức tốt diễn đàn về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài liệu trong HS, SV trong đó chú trọng môn học lịch sử trong học sinh khối trung học phổ thông, các môn học Khoa học xã hội - chính trị Mác Lê nin trong SV khối đại học, cao đẳng, các môn học Thực hành tay nghề trong HS khối trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; xây dựng, chia sẻ các kỷ yếu, tài liệu về học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu mỗi cơ sở giáo dục xây dựng được ít nhất 1 kỷ yếu học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài liệu.

Tổ chức tốt cuộc vận động “SV 5 tốt” trong SV các trường đại học, cao đẳng, “HS 3 rèn luyện” trong HS các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề và chương trình “Khi tôi 18” trong HS các trường THPT. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện về cơ chế, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức để Đoàn thanh niên, Hội SV tiến hành tổ chức triển khai. Tiến hành đánh giá, xét chọn, tuyên dương HS, SV tiêu biểu trong các chương trình, cuộc vận động này.

Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho HS, SV; tổ chức định kỳ, thường xuyên các hoạt động gặp mặt, trao đổi giữa nhà tuyển dụng đối với HS, SV; đảm bảo mỗi học sinh, sinh viên trong khoá học ít nhất một lần được tham quan thực tế; tổ chức tốt các ngày hội, hội chợ việc làm. Tổ chức tốt các hoạt động đào tạo kỹ năng sống, thực hành xã hội cho HS, SV; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong HS, SV....
 
S.H