Cụm thi số 61: Phổ điểm trung bình từ 3-5 điểm

Dân trí

Ngày 19/7, Trường Đại học Tiền Giang chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 tại cụm thi số 61 do trường chủ trì.

Qua kết quả thống kê điểm thi cho thấy, các môn thi xét tốt nghiệp tập trung cao, phổ điểm trung bình từ 3-5 điểm nên khả năng đậu tốt nghiệp sẽ có tỷ lệ cao. Tỷ lệ điểm cao giảm dần hợp lý, điểm cao tuyệt đối ở các môn thi không có.

Điểm cao nhất của các môn thi như sau: môn Toán là 9,25 điểm (6 thí sinh); môn Văn là 8,25 điểm (2 thí sinh); môn Hóa là 9,8 điểm (1 thí sinh); môn Lý là 9.6 điểm (2 thí sinh); môn Sinh là 9,6 điểm (2 thí sinh); môn Anh Văn trắc nghiệm là 7,88 điểm (3 thí sinh); Anh văn tự luận là 2 điểm (9 thí sinh). Tỷ lệ các trường có thí sinh bị điểm liệt rất nhỏ, trong đó có môn Văn là 0,15%, môn Toán là 1,9%.

Trong kỳ thi năm nay, Tiền Giang có 11.689 thí sinh dự thi, trong đó có 660 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp và 767 thí sinh lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Minh Giang