Cần Thơ: 100% xã, phường đạt chuẩn chống mù chữ

Dân trí

Chiều 5/3, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ tổ chức hội nghị nghị tổng kết công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục. Tại đây Sở giáo dục cho biết Cần Thơ có 100% xã, phường đạt chuẩn chống mù chữ.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ, năm 2013 công tác chống mù chữ phổ cập giáo dục có 85/85 xã, phường, thị trấn của 9/9 quận, huyện đạt chuẩn chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học.

Cụ thể về công tác chống mù chữ, tổng số dân từ 15-35 tuổi toàn thành phố biết chữ đạt 99,23%; từ 15-60 tuổi biết chữ đạt 95,88%; trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,95%. Về phổ cập giáo dục tiểu học, đến nay thành phố Cần Thơ đã có 85/85 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, đạt tỉ lệ 100%. Số trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia đạt tỉ lệ 27,93%; trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia đạt tỉ lệ 27,69%; Trung học phổ thông đạt 8,33%.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Toàn thành phố có 41/85 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Hiện có 3/9 quận huyện đã đạt các tiêu chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; 6/9 quận, huyện còn lại đã có kế hoạch nâng cấp và sữa chữa các phòng học dành cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi tại các điểm lẽ.

Tại đây, Sở cũng nêu ra một số vấn đề còn hạn chế: Trình độ giáo viên mầm non trên chuẩn chưa đảm bảo đúng theo quy định tại thông tư 36/3013/TT-BGDĐT; tình trạng thiếu giáo viên mầm non ở một số địa phương chậm khắc phục; TP Cần Thơ vẫn còn một phường chưa có trường mầm non, 9 trường mầm non chưa có cơ sở vật chất phải đi mượn…

Phạm Tâm