Bộ GD-ĐT thanh tra hàng loạt vấn đề về giáo dục tại Thanh Hóa

(Dân trí) - Đoàn Thanh tra của Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành Thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục của tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 15/4, tại Thanh Hóa, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc, công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bộ GD-ĐT thanh tra hàng loạt vấn đề về giáo dục tại Thanh Hóa - 1
Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ thực hiện thanh tra việc xây dựng, ban hành và triển khai các văn bản quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, thanh tra về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật viên chức và cán bộ quản lý ngành giáo dục; thanh tra về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục.

Bên cạnh đó, thanh tra việc xây dựng, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục trên địa bàn; việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Công tác quản lý liên kết đào tạo trên địa bàn và cấp phát văn bằng chứng chỉ.

Việc quản lý, chỉ đạo đối với các trường đại học công lập trực thuộc tỉnh, các cơ sở giáo dục khác đóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT cũng sẽ thanh tra về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xử lý vi phạm về giáo dục thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định của pháp luật trên địa bàn.

Thời kỳ thanh tra, từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020. Trường hợp cần thiết sẽ mở rộng trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, thanh tra là công tác thường xuyên, nếu quá trình thanh tra phát hiện ra sai sót ở đơn vị được thanh tra, thì để điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Công tác thanh tra là để xác định những việc làm đúng, việc nào chưa đúng. Những khó khăn chính sách ở tầm vĩ mô thì sẽ kiến nghị Đảng, Nhà nước điều chỉnh sao cho phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Đoàn Thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải công tâm, trung thực, khách quan. Đồng thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến công việc, thời gian của các đơn vị được thanh tra.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, đơn vị được yêu cầu Thanh tra phối hợp với Đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT; đảm bảo tiến độ, khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra có hiệu quả nhất.

Đang được quan tâm