Thứ ba, 21/04/2020 - 10:09

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo thay đổi quyền lựa chọn sách giáo khoa mới

Dân trí

Bộ GD&ĐT vừa công bố để xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa mới trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, dự thảo quy định: Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) do UBND cấp tỉnh thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn SGK. Mỗi môn học của một cấp học thành lập 1 hội đồng.

Hội đồng bao gồm: lãnh đạo, chuyên viên của Sở, phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 tổng số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang giảng dạy.

Như vậy, so với Thông tư số 01 mà Bộ GD&ĐT ban hành ngày 30/1/2020 vừa qua, điểm mới của Dự thảo này trao quyền quyết định lựa chọn SGK giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông cho UBND cấp tỉnh, không phải các cơ sở giáo dục như quy định trước đó.

Bộ GDĐT công bố dự thảo thay đổi quyền lựa chọn sách giáo khoa mới - 1

Điểm mới của Dự thảo này trao quyền quyết định lựa chọn sách giáo khoa giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông cho UBND cấp tỉnh, không phải các cơ sở giáo dục.

Điều này thực hiện đúng theo quy định tại điểm c khoản 1, điều 32 của luật Giáo dục 2019, đó là: "UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT".

Trao đổi với báo chí trước đó, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học- Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện Nghị quyết 88, luật Giáo dục (sửa đổi), thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT theo thẩm quyền soạn thảo thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư, Chính phủ thấy rằng, nếu thông tư thực hiện theo quy định của Nghị quyết 88 thì “cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh” và có hiệu lực thi hành trước 1/7/2020.

Sau 1/7/2020, luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, thì quy định: “UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn” (điểm c, khoản 1, điều 32).

Trong khi đó, việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới để áp dụng cho năm học 2020 - 2021 phải được tổ chức thực hiện từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước tháng 3/2020, để các nhà xuất bản có SGK được chọn tổ chức in ấn, phát hành, tập huấn cho giáo viên sử dụng, kịp thời phục vụ cho khai giảng năm học vào tháng 9/2020.

Bộ GDĐT công bố dự thảo thay đổi quyền lựa chọn sách giáo khoa mới - 2

Thông tư lựa chọn SGK sẽ có sự chuyển tiếp để tiếp nối, kế thừa, làm sao đảm bảo sự ổn định, không gây xáo trộn.

Vì vậy, theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 mới theo quy định trong Nghị quyết 88 của Quốc hội với quyền quyết định lựa chọn SGK là của các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, thông tư này khi ban hành đã xác định sẽ chỉ có hiệu lực từ khi ban hành đến hết tháng 6/2020.

Từ 1/ 7/2020, khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, việc chọn SGK khi ấy sẽ giao cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT mới công bố Dự thảo thông tư mới quy định về lựa chọn SGK căn cứ theo quy định của luật Giáo dục 2019 để có thể áp dụng từ năm học 2021 - 2022.

Trước băn khoăn học sinh lớp 1 của cùng một trường, sau năm 2021 có thể học SGK khác nhau do sự thay đổi về quy định lựa chọn SGK từ cơ sở giáo dục sang UBND cấp tỉnh, ông Nguyễn Xuân Thành khẳng định: Thông tư lựa chọn SGK sẽ có sự chuyển tiếp để tiếp nối, kế thừa với Thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK theo tinh thần Nghị quyết 88, làm sao đảm bảo sự ổn định, không gây xáo trộn.

Về ý kiến có nhiều SGK, việc thi cử sẽ diễn ra thế nào, học sinh cùng địa phương khi chuyển trường sẽ có khó khăn, PGS Nguyễn Xuân Thành cho biết, dù có nhiều SGK, nhưng các sách này đều chung “lõi kiến thức” đã được quy định trong chương trình là nội dung và yêu cầu cần đạt trong từng chủ đề của chương trình.

M. Hà