Thứ bảy, 10/10/2020 - 08:30

Áp dụng chế tài xử lý mạnh nếu vi phạm quy chế thu chi đầu năm

Dân trí

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản chấn chỉnh vấn đề thu chi đầu năm học. Theo đó, sẽ xử lý người đứng đầu cơ sở giáo dục, áp dụng chế tài xử lý mạnh nếu vi phạm quy chế thu chi.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian qua, đơn vị này đã có nhiều văn bản chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học, đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tuy nhiên, thông qua phản hồi của phương tiện thông tin đại chúng , vẫn còn tình trạng một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Để chấm dứt tình trạng trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện cơ chế quản lý, thu chi học phí cũng như các chính sách miễn giảm, hỗ trợ học tập theo Nghị định 86/2015 / NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Áp dụng chế tài xử lý mạnh nếu vi phạm quy chế thu chi đầu năm - 1

Gần đây, phụ huynh Trường THPT Trương Định (Hà Nội) phản ánh có tình trạng con bị "cô lập" vì mẹ phản đối tiền quỹ do thấy chưa hợp lý. 

Về các khoản huy động ủng hộ tài trợ tự nguyện, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện theo Thông tư số 16/2018 / TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT.

Trước lùm xùm thu chi thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh ở một số địa phương thời gian qua, Bộ GD&ĐT yêu cầu Ban này chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban theo quy định.

Thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hồ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do Hội đồng nhân dân cấp tinh quy định theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 99, Luật Giáo dục 2019.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo địa phương tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng dầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn.

Chính quyền địa phương sở tại cũng bị quy trách nhiệm trong trường hợp này.

Áp dụng chế tài xử lý mạnh nếu vi phạm quy chế thu chi đầu năm - 2

Phụ huynh bức xúc với các khoản thu đầu năm của một trường tiểu học tại Hà Nội trước đây (Ảnh: Mỹ Hà)

"Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương phối hợp, tăng cường quản lý việc thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn”, văn bản nêu rõ.

Về phía cha mẹ học sinh, theo Bộ GD&ĐT, địa phương cần tuyên truyền, phổ biến để hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo duc theo đúng quy định.

Địa phương cần công khai việc thanh tra, kiếm tra và xử lý các trưởng hợp vi phạm trên địa bàn, công khai đường dây nóng trên Website dể nhân dân phản ánh.

Hạnh Nguyên

Đáng quan tâm