Thí sinh xem điểm chuẩn

88 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2021

(Dân trí) - Tính đến sáng nay 16/9, hàng loạt trường đại học đã công bố điểm chuẩn theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2021. Điểm chuẩn năm nay tăng hơn năm trước, có ngành khối C Hàn Quốc học lên tới 30 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn vào đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của các trường như sau: 

1.Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM: Thí sinh xem điểm thi TẠI ĐÂY

2. Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM:  Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

3. Trường ĐH Công nghệ TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

4. Trường ĐH Ngoại thương: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

5. Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

6. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

7. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

8. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

9. Học viện Chính sách và Phát triển: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

10. Học viện Ngân hàng: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

11. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

12. Trường ĐH Thương Mại: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

13. ĐH Quốc gia Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

14. Trường ĐH Luật TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

15. Trường ĐH Tài chính - Marketing: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

16. Học viện Ngoại giao: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

17. Trường ĐH Giao thông Vận tải: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

18. Trường ĐH Thủy Lợi: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

19. Trường ĐH Nội vụ Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

20. Trường ĐH Hồng Đức: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

21. Học viện An ninh nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

22. Học viện Cảnh sát nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

23. Học viện Chính trị Công an nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

24.Trường Đại học An ninh nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

25. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

26. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

27. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

28. Học viện Quốc tế: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

29. Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

30. Trường ĐH Bách khoa TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

31. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

32. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

33. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

34. Trường ĐH Công nghệ (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

35. Trường ĐH Kinh tế (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

36. Trường ĐH Giáo dục (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

37. Trường ĐH Việt Nhật (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

38. Trường ĐH Y Dược (ĐH QGHN): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

39. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

40. Trường ĐH Kinh tế TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

41. Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

42. Trường ĐH Mở Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

43. Học viện Tài chính: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

44. Trường ĐH Điện Lực: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

45. Trường ĐH Công Đoàn: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

46. Đại học Huế: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

47. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

48. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

49. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

50. Trường ĐH Hoa Sen: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

51. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

52. Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

53. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

54. Trường ĐH Quốc tế: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

55. Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQGTPHCM): Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

56. Trường ĐH Luật Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

57. Trường ĐH Y Dược Hải Phòng: Thí sinh xem điểm chuẩn  TẠI ĐÂY

58. Học viện Kỹ thuật Quân sự: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

59. Học viện Quân Y: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

60. Học viện Hậu Cần: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

61. Học viện Hải Quân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

62. Học viện Biên phòng: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

63. Trường Sĩ quan Lục Quân I: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

64. Trường Sĩ quan pháo binh: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

65. Trường Sĩ quan Công binh: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

66. Trường Sĩ quan Thông tin: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

67. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

67. Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

69. Trường Sĩ quan Không quân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

70. Trường Sĩ quan Đặc công: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

71. Trường Sĩ quan Chính trị: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

72. Trường Sĩ quan Lục quân 2: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

73. Học viện Phòng không - không quân: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

74. Học viện Khoa học Quân sự: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

75. Trường ĐH Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

76. Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

77. Trường ĐH Đại Nam: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

78. Trường ĐH Y Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

79. Trường ĐH Y Dược TPHCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

80. Trường ĐH Sài Gòn: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

81. Trường ĐH Mở TP.HCM: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

82. Học viện Báo chí & Tuyên truyền: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

83. Trường ĐH Thăng Long: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

84. Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

85. Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

86. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

87. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

88. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY

Đang được quan tâm