126 phụ huynh làm đơn "tẩy chay" cô Tuất: Thanh tra kết luận ra sao?

(Dân trí) - Tại kết luận thanh tra được công bố chiều 18/6, cũng làm rõ việc giải quyết đơn thư phản ánh của các phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn B có liên quan đến cô Tuất.

Nhà trường kết luận đơn của cô Tuất khi chưa đủ cơ sở

Theo kết quả xác minh, năm học 2019-2020 và năm học 2020- 2021, Trường tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội) nhận được 11 đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh một số lớp và phụ huynh học sinh khối 4,5 về việc phản ánh phẩm chất, đạo đức của cô Nguyễn Thị Tuất, đề nghị nhà trường không cho cô Nguyễn Thị Tuất Giảng dạy.

Nhà trường cũng nhận được hai đơn của cô Nguyễn Thị Tuất phản ánh một số nội dung liên quan đến công việc phân công nhiệm vụ và phản ánh công việc phụ huynh không cho học sinh đi học hè,…

Theo kết luận số 18/KL-UBND của đoàn Thanh tra liên ngành chiều 18/6 cho thấy, có sự việc phụ huynh kiến nghị lên Trường tiểu học Sài Sơn B.

Tuy nhiên, qua thanh kiểm tra, việc Trường Tiểu học Sài Sơn B tiếp nhận và giải quyết đơn phụ huynh học sinh đối với bà Nguyễn Thị Tuất chưa được thực hiện đúng quy định.

126 phụ huynh làm đơn tẩy chay cô Tuất: Thanh tra kết luận ra sao? - 1

Theo kết luận số 18/KL-UBND của đoàn Thanh tra liên ngành chiều 18/6 cho thấy, có sự việc phụ huynh kiến nghị về cô Tuất, không phải ký thay, không mạo danh.

Cụ thể, Ban Giám hiệu Nhà trường mới tổ chức hội nghị toàn thể phụ huynh có đơn và tổ chức hội nghị lãnh đạo Nhà trường mở rộng để giải quyết.

Một số vụ việc nhà trường không tổ chức xác minh mà chỉ căn cứ vào biên bản hội nghị để kết luận đơn nội dung khi chưa đầy đủ cơ sở.

Do vậy, thanh tra kết luận, việc tiếp nhận và giải quyết đơn của Trường Tiểu học Sài Sơn B thực hiện không bảo đảm theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng nhà trường.

Có việc 126 phụ huynh gửi đơn "tẩy chay" cô Tuất

Tại kết luận thanh tra nêu rõ, theo xác minh của đoàn thanh tra liên ngành ngày 26/1/2021, UBND huyện Quốc Oai nhận được đơn phụ huynh học sinh khối lớp 4, 5 Trường Tiểu học Sài Sơn B, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai với chữ ký của 126 phụ huynh có nội dung: "Phản ánh về cô Nguyễn Thị Tuất, Giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý khối lớp 4, 5 trường Tiểu học Sài Sơn B chất lượng học tập của học sinh quá thấp, không có tâm, không có đạo đức nghề giáo, không có kiến thức chuyên môn, không làm tốt vai trò quản lý học sinh trong giờ học của giáo viên".

Các phụ huynh này đề nghị xử lý cô giáo Nguyễn Thị Tuất và không để cô tiếp tục giảng dạy tại Trường Tiểu học Sài Sơn B.

Ngay sau đó, UBND huyện giao GD&ĐT Quốc Oai chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung đơn phản ánh của phụ huynh học sinh khối lớp 4,5, tham mưu UBND huyện xem xét, xử lý và trả lời công dân tại văn bản số 231/UBND-BTCD ngày 29/01/2021.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra xác minh đơn của phòng GD&ĐT Quốc Oai, ngày 5/3/2021, UBND huyện ban hành thông báo số 1106/TB-UBND về việc trả lời đơn của một số phụ huynh học sinh thuộc khối 4, 5 nhà trường.

Tại thông báo thể hiện: "Nội dung phụ huynh học sinh kiến nghị, phản ánh về bà Nguyễn Thị Tuất, giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý khối 4, 5 chất lượng học tập của học sinh quá thấp, phương pháp sư phạm yếu, không làm tốt vai trò quản lý học sinh trong giờ học là có cơ sở.

Trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý, trong đó có trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường".

126 phụ huynh làm đơn tẩy chay cô Tuất: Thanh tra kết luận ra sao? - 2

Từ những sự việc liên quan đến cô Tuất, yêu cầu kiểm điểm Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường tiểu học Sài Sơn B. 

Đặc biệt, trong thông báo số 1106/TB-UBND cho thấy, nội dung phản ánh, kiến nghị của phụ huynh học sinh lớp 4B và phụ huynh học sinh khối lớp 5 đối với cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B là đúng, không có tình trạng ký thay, không mạo danh.

Cũng tại thông báo này, UBND huyện giao Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng; giao Hiệu trưởng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Tuất; có kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý, phối hợp với Ban đại diện phụ huynh lớp 4B và khối 5 để tuyên truyền và thông báo tới cha mẹ học sinh về chủ trương, kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường, về tình hình học tập và rèn luyện học sinh,...ổn định tình hình học tập của học sinh.

Với những xác minh cụ thể trên đây, đoàn thanh tra liên ngành nhận xét, kết luận: Có đơn thư phản ánh của các phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sài Sơn B liên quan đến bà Nguyễn Thị Tuất.

Sự việc đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giải quyết đảm bảo tính khách quan, kịp thời, đúng quy định.

Đề nghị kiểm điểm Hiệu trưởng và Hiệu phó

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận của thanh tra và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, với thẩm quyền UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đề nghị kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B. Tổ chức kiểm điểm đối với bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng.

Chỉ đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm tra trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách đội và kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014-2015 đến năm học 2017-2018 , đồng thời yêu cầu bà Nguyễn Thị Tuất và cá nhân có liên quan kiểm tra kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế như nêu tại kết luận.

Phối hợp với phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức đánh giá lại, viên chức năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 đối với bà Nguyễn Thị Tuất theo đúng quy định.

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổ chức rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra công việc quản lý tài chính; hướng dẫn nhà trường khắc phục các chế, tồn tại trong công ty quản lý tài chính tại trường Tiểu học Sài Sơn B.

Giao phòng GD&ĐT tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, các hoạt động dạy học và giáo dục tại trường Tiểu học Sài Sơn B.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu, Ban giám hiệu Trường tiểu học Sài Sơn B tổ chức thực hiện tốt các tồn tại trong quản lý chuyên môn và tài chính, rà soát tổ chức đánh giá xếp loại với cán bộ và giáo viên, tiếp nhận, giải quyết đơn thư đúng quy định, có kế hoạch bố trí công tác phù hợp năng lực giáo viên và nhân viên trong trường nói chung và bà Nguyễn Thị Tuất, ông Phan Viết Nhân nói riêng.

Bài liên quan