Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống!

(Dân trí) - Đã bước qua tuổi 30 nhưng người đẹp xứ Đài Từ Nhược Tuyên vẫn thật trẻ trung và gợi cảm. Bí quyết của cô là năng vận động, ăn nhiều trái cây và đặc biệt luôn giữ cho tâm trạng thật thoải mái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 1

 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 2
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 3
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 4
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 5
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 6
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 7
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 8
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 9
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 10
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 11
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 12
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 13
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 14
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 15
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 16
 

Từ Nhược Tuyên: Tràn căng sức sống! - 17
 

Mi Vân (Tổng hợp)