Thứ ba, 23/03/2010 - 19:54

BST xuân hè 2010 của Reem Acra

Dân trí

BST xuân hè 2010 của Reem Acra gồm những kiểu váy áo có tính ứng dụng cao, phù hợp với phụ nữ mọi lứa tuổi, mọi phong cách và tạo cho người mặc vẻ đẹp rất nổi bật.

 
 
BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 1


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 2


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 3


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 4


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 5


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 6


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 7


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 8


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 9


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 10


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 11


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 12


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 13


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 14


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 15


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 16


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 17


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 18


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 19
 
BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 20


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 21


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 22


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 23


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 24


BST xuân hè 2010 của Reem Acra - 25


 
Vĩnh Ngọc
Theo Style