Thứ bảy, 27/03/2010 - 19:59

BST xuân hè 2010 của Azzaro

Dân trí

NTK Vanessa Seward là người đã tạo nên BST mang vẻ đẹp rất gợi cảm và quyến rũ của Azzaro. Những thiết kế của Azzaro tạo cho người mặc vẻ đẹp nổi bật, nhất là khi đi dự tiệc.

BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 1


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 2


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 3


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 4


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 5


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 6


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 7


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 8


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 9


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 10


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 11


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 12


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 13


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 14


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 15


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 16


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 17


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 18


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 19


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 20


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 21


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 22


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 23


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 24


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 25


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 26


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 27


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 28


BST xuân hè 2010 của Azzaro  - 29


Vĩnh Ngọc
Theo Style