BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley

(Dân trí) - Cynthia Rowley là NTK nổi tiếng của Mỹ. Các thiết kế của cô mang vẻ đẹp nữ tính, cầu kỳ và nổi bật. Đồ hiệu Cynthia Rowley hiện đã được bán tại nhiều nước Châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và sắp tới là Trung Quốc.

 
 
BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 1


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 2


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 3


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 4


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 5


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 6


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 7


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 8


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 9


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 10


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 11


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 12


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 13


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 14


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 15


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 16


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 17


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 18


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 19

BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 20


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 21


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 22


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 23


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 24


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 25


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 26


BST thu đông 2009 của Cynthia Rowley - 27


 
Vĩnh Ngọc
Theo Style