BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen

(Dân trí) - Những mẫu giày/dép mới trong BST thu/đông của Missoni và Alexander McQueen đều mang vẻ đẹp hiện đại và rất cá tính. Năm nay, Missoni và Alexander McQueen lăng xê những kiểu bốt thấp cổ da bóng trẻ trung, lạ mắt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missoni:

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 1

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 2

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 3

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 4

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 5

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 6

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 7

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 8

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 9

 

 

Alexander McQueen:

 

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 10

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 11

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 12

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 13

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 14

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 15

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 16

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 17

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 18

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 19

 

BST giày/dép Missoni và Alexander McQueen - 20

 

Vĩnh Ngọc

Theo Style