Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An

(Dân trí) - Qua từng góc nhìn, Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hiện lên với vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Những giá trị nổi bật toàn cầu của “di sản kép” có một không hai ở Việt Nam hiếm nơi nào trên thế giới có được.

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (tại kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO, được tổ chức tại Doha Qatar, ngày 23/6/2014). 

Sau 5 năm được công nhận, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngắm vẻ đẹp lung linh huyền ảo và những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản “có một không hai” này tại Việt Nam.

Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 1
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 2
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 3
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 4
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 5
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 6
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 7
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 8
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 9
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 10
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 11
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 12
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 13
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 14
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 15
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 16
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 17
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 18
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 19
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 20
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 21
Vẻ đẹp lung linh huyền ảo nổi bật của di sản thế giới Tràng An - 22

Ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Thái Bá