Thứ hai, 18/03/2019 - 05:00

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ

Ngày nay, xe công nông vận chuyển lúa sau thu hoạch sẽ thuận tiện hơn, nhanh hơn, tuy nhiên hình ảnh con trâu kéo lúa vẫn còn tồn tại trên các cánh đồng, giữ lại nét văn hóa nông nghiệp ở Nam bộ.

 

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - 1

Con trâu ngoài nuôi lấy thịt còn sử dụng làm sức kéo trong nông nghiệp, người xưa quan niệm "Con trâu đi trước, cái cày theo sau"

 

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - 2

Mỗi con trâu có thể kéo chiếc xe chở khoảng 10 bao lúa

 

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - 3

Mỗi bao lúa vận chuyển từ ruộng ra nơi tập kết với giá khoảng 5.000 đồng

 

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - 4

 

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - 5

Xe trâu kéo lúa thường tận dụng đối với mặt đất ruộng mềm, xe công nông di chuyển khó

Trâu kéo lúa ở miền Tây giữ lại nét văn hóa nông nghiệp Nam bộ - 6

Hình ảnh con trâu kéo lúa còn giữ lại nét văn hóa nông nghiệp ở Nam bộ.

Theo Nha Mân

Báo NLĐ