Tổ chức Du lịch thế giới ra “Tuyên bố chung Đà Nẵng”

(Dân trí) - Chiều 24/9, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về du lịch và thể thao tại Đà Nẵng, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đã ra “Tuyên bố chung Đà Nẵng”.

Đây là văn kiện chính thức của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) hướng tới thu hút sự quan tâm của các chính phủ, các điểm đến và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tạo chính sách, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển du lịch và thể thao vì lợi ích của người dân, cộng đồng và sự phát triển bền vững.

Ông Harry Hwang, Phó Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNWTO) công bố Tuyên bố chung Đà Nẵng về thúc đẩy du lịch và thể thao vì sự phát triển bền vững
Ông Harry Hwang, Phó Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNWTO) công bố Tuyên bố chung Đà Nẵng về thúc đẩy du lịch và thể thao vì sự phát triển bền vững

“Tuyên bố chung Đà Nẵng” khẳng định du lịch và thể thao là hai lĩnh vực bổ trợ nhau, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giữa con người với con người, và giữa các nền văn hóa đa dạng trên thế giới.

“Tuyên bố chung Đà Nẵng” thống nhất mười chương trình hành động chung, cốt lõi như: nhận thức đầy đủ về vai trò, tiềm năng và mối quan hệ của du lịch và thể thao đối với các mục tiêu phát triển bền vững; Tái khẳng định cam kết của ngành du lịch đối với Quy tắc ứng xử trong du lịch của UNWTO; Tạo các điều kiện cần thiết và các trách nhiệm đối với phát triển tự nhiên, văn hoá, con người.

Văn kiện có tính lịch sử của UNWTO này đồng thời khuyến khích giáo dục, phối hợp và hợp tác, tăng cường quan hệ với lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và các lĩnh vực khác có liên quan nhằm tối đa hoá hiệu quả và hoạt động phát triển du lịch thể thao, đặc biệt với các sự kiện thể thao lớn; tận dụng các nguồn lực tài chính cần thiết để tăng cường khả năng tối đa hoá các cơ hội phát triển du lịch thể thao trên nhiều cấp độ.

“Tuyên bố chung Đà Nẵng” kêu gọi các tổ chức quốc tế, chính phủ, cơ quan du lịch quốc gia và chính quyền địa phương, các tổ chức du lịch và thể thao, tổ chức thương mại và truyền thông ủng hộ và có những biện pháp thích hợp để triển khai Tuyên bố này.

Tổng Thư ký UNWTO -Taleb Rifai, nhận định: Đây là Tuyên bố có tính lịch sử, là tiền đề cho sự kết nối các sự kiện thể thao và du lịch trong cộng đồng UNWTO. Tuyên bố đưa ra những hướng dẫn chi tiết về những lợi ích và tầm quan trọng các sự kiện du lịch - thể thao mang lại, hướng tới một tương lai bền vững. Tổng Thư ký UNWTO đặc biệt nhấn mạnh cần phải hiểu rõ cốt lõi giá trị nhân văn, giá trị con người là nền tảng chúng ta luôn mong muốn đạt được. Nền du lịch mà UNWTO hướng tới sẽ mang lại điều tuyệt vời cho tất cả mọi người, không ngừng nỗ lực để làm sao cho thế giới này tốt đẹp hơn.

Khánh Hiền