Thứ ba, 29/11/2016 - 04:00

Ninh Bình có thêm Sở Du lịch

Dân trí

Sở Du lịch Ninh Bình được thành lập trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý về du lịch từ Sở VH-TT&DL Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch. Theo đó, Sở Du lịch Ninh Bình được thành lập theo Nghị quyết Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 14/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/6/ 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định, ban đầu nhân sự của hai Sở này vẫn dựa trên khung cũ của Sở VH-TT&DL. Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở VH-TT&DL Ninh Bình được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Mạnh Cường, hiện là Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Du lịch của UBND tỉnh.
Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Du lịch của UBND tỉnh.

Sở Du lịch Ninh Bình đặt trụ sở làm việc tại nơi làm việc cũ của Sở VH-TT&DL. Trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao sẽ được chuyển đến nơi làm việc cũ của Chi Cục Thuế thành phố Ninh Bình. Sở Du lịch Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2016.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, với tinh thần của bộ máy mới các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên hai Sở sẽ đoàn kết, sáng tạo, nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định.

“Sở Du lịch cần làm tốt công tác quản lý, đề xuất, tham mưu cho cấp, ngành đẩy ngành du lịch Ninh Bình phát triển bền vững, đưa du lịch Ninh Bình từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đưa Ninh Bình trở thành điểm sáng về du lịch của cả nước. Phối hợp với các ngành chức năng gìn giữ phát huy có hiệu quả giá trị của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An”, Phó Chủ tịch UBND Ninh Bình nêu rõ.

Thái Bá