Thứ ba, 01/11/2016 - 07:23

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt

Dưới đây là các hình minh họa sự khác biệt giữa du lịch truyền thống và du lịch hiện đại đó là đi theo tour và phượt tự do.

Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 1
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 2
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 3
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 4
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 5
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 6
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 7
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 8
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 9
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 10
Điểm khác nhau rõ rệt của việc đi du lịch và đi phượt - 11

Theo Lê Trung Đức

Dân Việt

Mới nhất