Thứ tư, 25/07/2018 - 14:06

Quảng Ninh:

Đề xuất điều chỉnh mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long tăng từ 20% đến 83%

Dân trí

Ban quản lý vịnh Hạ Long vừa có đề xuất lên UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long. Thời gian thu sẽ bắt đầu vào 1/1/2019 nếu được HĐND tỉnh thông qua vào tháng 10 tới.

Ban quản lý vịnh đề xuất tăng mức phí tham quan
Ban quản lý vịnh đề xuất tăng mức phí tham quan

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, dự kiến đối với tuyến 1, 2 và 5 sẽ thu tăng 20% từ mức 250.000 đồng/lần/người lên mức 300.000 đồng/lần/người; mức thu tuyến 4 tăng 25% từ mức 200.000 đồng/lần/người lên mức 250.000 đồng/lần/người; riêng mức thu tuyến 3 giữ nguyên để thu hút khách du lịch tham quan nhằm giãn khách du lịch tham quan tập trung vùng trọng tâm Di sản.

Ban quản lý vịnh Hạ Long khẳng định, về cơ bản các mức thu dự kiến tăng theo mức quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND.

Cũng theo đề xuất của Ban quản lý vịnh Hạ Long, đối với các tuyến tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh, mức phí dự kiến điều chỉnh tăng bình quân từ 73% đến 85% so với mức thu tại Nghị quyết 62/2017/NQ-HDND. Cụ thể: tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm tuyến 2 (gồm cả lưu trú nghỉ 1 đêm và 2 đêm): tăng 73% (từ 550.000 đồng/lần/người lên 950.000 đồng/lần/người (1 đêm) và từ 750.000 đồng/lần/người lên 1.300.000 đồng/lần/người (2 đêm); Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ 1 đêm và tham quan tuyến 3 hoặc tham quan tuyến 4: tăng 80% (từ 500.000 đồng/lần/người lên 900.000 đồng/lần/người); Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ 2 đêm và tham quan tuyến 3 hoặc tham quan tuyến 4: tăng 85% (từ 650.000 đồng/lần/người lên 1.200.000 đồng/lần/người).

Ban quản lý vịnh Hạ Long cũng cho biết, việc tăng phí theo lộ trình dựa trên căn cứ thực tế mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long so với một số di sản thế giới tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Trong đó mức tăng phí đối với dịch vụ lưu trú, nghỉ đêm trên vịnh tăng từ 73 đến 85%
Trong đó mức tăng phí đối với dịch vụ lưu trú, nghỉ đêm trên vịnh tăng từ 73 đến 85%

Đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng cho rằng, việc điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan này tác động không nhiều đến đối tượng khách du lịch tham quan vịnh vào ban ngày do mức điều chỉnh chỉ tăng từ 20 đến 25%, vì theo thống kê, số khách lưu trú nghỉ đêm chỉ chiếm 22,5% (năm 2017) và 19% (6 tháng đầu năm 2018) so với tổng số khách đến vịnh Hạ Long; khách lưu trú chủ yếu là khách du lịch nước ngoài, có thu nhập cao.

Trước đó, theo nghị quyết của HĐND tỉnh, số phí tham quan vịnh Hạ Long thu về sẽ trích để lại cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long 11% để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo quy định, số còn lại 89% được giao lại cho UBND thành phố để thực hiện các mục tiêu về phát triển Vịnh Hạ Long (bao gồm cả tu bổ, tôn tạo các điểm tham quan, vốn đối ứng các dự án ODA liên quan đến bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long do tỉnh giao).

An Nhiên

Mới nhất