Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu hạ giá điện cho doanh nghiệp du lịch

(Dân trí) - Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch vừa có văn bản yêu cầu Bộ Công thương hạ giá bán điện cho các doanh nghiệp du lịch.

Bộ VHTTDL cho rằng, giá bán lẻ điện cho cơ sở du lịch nói riêng và nhóm khách hàng kinh doanh nói chung cao hơn rất nhiều so với nhóm khách hàng sản xuất. Biểu giá bán lẻ điện hiện nay không còn phù hợp, không khuyến khích phát triển du lịch và dịch vụ.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu hạ giá điện cho doanh nghiệp du lịch
Từ lâu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các khách sạn luôn tỏ ra bức xúc vì sự đối xử không công bằng về giá điện và giá nước đang được áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh này.

Bộ VHTTDL lý giải thêm, hiện nay, nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ được hoạt động bình đẳng, những lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm góp phần giải quyết an sinh xã hội cần được khuyến khích.

Do vậy, Bộ này đề xuất thay đổi vì giá bán lẻ điện hiện nay thực hiện trên cơ sở kế thừa cách tính giá điện trong những năm nền kinh tế còn trong thời kì bao cấp, nền kinh tế và xã hội thiếu các hàng hóa vật tư nên Nhà nước khuyến khích, ưu tiên các ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất.

“Ngành du lịch nói riêng và kinh doanh nói chung tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, ít ô nhiễm môi trường nên cần được áp dụng giá điện cho lĩnh vực sản xuất trực tiếp hoặc ưu đãi hơn. Bên cạnh đó, ngành du lịch nói riêng và kinh doanh nói chung tiêu thụ điện nhiều vào giờ cao điểm và không tự thay đổi do nhu cầu của khách hàng nhưng ngành sản xuất có thể bố trí sản xuất vào giờ thấp điểm” – công văn số 3231/ BVHTTDL – TCDL gửi đến Bộ Công Thương nêu rõ.

Từ lâu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các khách sạn luôn tỏ ra bức xúc vì sự đối xử không công bằng về giá điện và giá nước đang được áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh này.

Minh Phan