Ban Kinh tế T.Ư và Bộ Văn hóa bàn giải pháp phát triển du lịch

Dân trí Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt hiện nay xuất hiện nhiều yếu tố mới, nhiều biến động khó lường mở ra nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức đòi hỏi Du lịch Việt Nam cần phải thực sự đổi mới…

Sáng 7/7, tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Ban Kinh tế Trung ương,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội thảo đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, phát triển du lịch, nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế đến tham dự.  

 Du lịch Việt Nam cần phải thực sự đổi mới

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, hội thảo là một sự kiện du lịch quan trọng, mang ý nghĩa thiết thực, diễn ra vào dịp toàn ngành Du lịch đang tích cực thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới với những bối cảnh, xu hướng mới và đặc biệt toàn ngành đang sôi nổi tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2015).

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: những năm qua, kể từ khi có chính sách đổi mới từ những năm 90 của thế kỷ 20, nhận thức về du lịch trong xã hội không ngừng được cải thiện.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt hiện nay xuất hiện nhiều yếu tố mới, nhiều biến động khó lường mở ra nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức đòi hỏi Du lịch Việt Nam cần phải thực sự đổi mới để đủ năng lực đón nhận những cơ hội và vượt lên thách thức. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 92 ngày 8/12/2014 về một số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, với 5 nội dung trọng tâm, đó là: Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Tăng cường hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển du lịch; Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút khách và phát triển du lịch; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch; Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch. Liên tiếp các phiên họp thường kỳ tháng 11/2014, tháng 3, 4, 5 và 6/2015, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 89, 25, 33, 40, 51 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg trong đó đề cập những nội dung, biện pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch đã đề ra trong Nghị quyết số 92.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, những năm qua, kể từ khi có chính sách đổi mới từ những năm 90 của thế kỷ 20, nhận thức về du lịch trong xã hội không ngừng được cải thiện. Nhờ vậy, trong hơn 2 thập kỷ qua, du lịch Việt Nam liên tục tăng trưởng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kế thừa những thành tựu đạt được, phát huy những yếu tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém và thích ứng trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hiện nay, đòi hỏi tất cả chúng ta cần phải chuẩn bị tốt mọi tâm thế về nhận thức và năng lực để quản trị quá trình phát triển du lịch đạt tới sự sáng tạo và bền vững trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, nhằm triển khai toàn diện và có hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự trong thực tế, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh mong rằng Hội thảo quốc gia về du lịch hôm nay với sự tham gia định hướng của Ban Kinh tế Trung ương sẽ đưa ra được các nội dung, biện pháp, bước đi then chốt và thiết thực để giải quyết từng nội dung cụ thể đề ra trong Nghị quyết số 92 của Chính phủ.

Khách du lịch nội địa tăng 35 lần so với năm 1990

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng: Năm 2015, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương là nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy, Ban Kinh tế Trung ương phấn khởi được mời tham gia đồng chủ trì Hội thảo có ý nghĩa quan trọng này.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ: 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ: Năm 2015, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương là nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng, về phương diện kinh tế, du lịch là ngành kinh tế dịch vụ mang nội dung văn hoá sâu sắc, có tính tổng hợp liên ngành, liên vùng và và tính xã hội hoá rất cao. Du lịch được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, ngày càng quan tâm, có nhiều chủ trương, quyết  sách quan trọng và đặt nhưng kỳ vọng lớn. Ngay từ những năm đầu của thập kỷ 90, chủ trương phát triển mạnh du lịch trên cơ sở khai thác sự hấp dẫn của thiên nhiên, di dản văn hoá phong phú và các lợi thế khác của đất nước, mở rộng hợp tác với nước ngoài, đặt mục tiêu có thể trở thành ngành mũi nhọn bên cạnh điện tử, tin học và vật liệu mới. Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược này có quan điểm then chốt là phát triển du lịch chuyển từ diện rộng sang chiều sâu, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, bền vững, có thương hiệu và sức cạnh tranh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đưa ra những số liệu, tác động của du lịch đối với phát triển kinh tế, theo đó: du lịch đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam tăng 30 lần trong 24 năm qua ( tính từ năm 1990), đạt 7,874 triệu lượt khách năm 2014. Khách du lịch nội địa tăng 35 lần so với năm 1990. Gia tăng nhanh thu dịch vụ du lịch và đóng góp vào GDP, tổng thu trực tiếp từ khách du lịch năm 2014 là 230.000 tỷ đồng ( gần 9,7 tỷ USD), bằng 6% GDP; tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch trung bình 18,76%/ năm. Doanh thu ngoại tệ từ du lịch chỉ đứng sau 4 ngành xuất khẩu hàng hoá là dầu thô, dệt may, giày dép, thuỷ sản. Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết 92 ngày 8/12/2014, Chính phủ đã ban hành một số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trong thời kỳ mới với những biện pháp rất kịp thời khắc phục đà sụt giảm mức tăng trưởng của du lịch trong 6 tháng đầu năm 2015. Nghị quyết của Chính phủ hàng tháng cũng đề cập đến vấn đề này. “Vì vậy, Du lịch nước ta có tăng trưởng nhanh, trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước”, ông Vương Đình Huệ nói.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ: 
Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại của du lịch Việt Nam như: Liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch  (nhất là doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ) liên kết ngành, vùng, liên vùng còn lỏng lèo, kém hiệu quả.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đều thống nhất rằng, Hội thảo lần này cần đề xuất được các kiến nghị để du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, trong đó tập trung làm rõ: Tái cơ cấu ngành du lịch trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Xây dựng khung thể chế hiện đại, nguyên tắc thị trường, hội nhập quốc tế và vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng; hoàn thiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Đầu tư phát triển hạ tầng; Liên kết, phối hợp trong phát triển du lịch; Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm du lịch Việt Nam; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch; Vai trò quản lý Nhà nước…

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại của du lịch Việt Nam như: Liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch (nhất là doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ) liên kết ngành, vùng, liên vùng còn lỏng lèo, kém hiệu quả. Tuy đã có nhiều cố gắng hình thành, bản thân liên kết văn hoá, thể thao- du lịch cũng chưa được như kỳ vọng. Chất lượng sản phẩm, khai thác phát triển sản phẩm và điểm đến du lịch còn hạn chế. Sản phẩm còn thiếu tính "khác biệt" và "đẳng cấp": Chủ lực, bản sắc dân tộc; thiếu đa dạng, chất lượng chưa cao, khả năng cạnh tranh hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm và còn lúng túng. Cơ sở hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư nhưng còn thiếu đồng bộ, chắp vá, kể cả những địa bàn trọng điểm, chưa có khu du lịch Quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch được công nhận theo các tiêu chí của Luật Du lịch, môi trường du lịch còn hạn chế..

Thanh Liêm

MỚI NHẤT
Chàng trai quyết định đi du lịch để chữa bệnh trầm cảm
Chàng trai quyết định đi du lịch để chữa bệnh trầm cảm

(Dân trí) - Khi bị bác sĩ chuẩn đoán mắc trầm cảm, Michael Loffer đã tự đề ra phương pháp chống lại căn bệnh này bằng cách đi du lịch đến Việt Nam và nhiều nước để ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên ở đây

Thứ năm, 09/07/2015 - 05:26

Người mẫu Tiêu Ngọc Linh: "Thấy thử thách là sẽ dấn thân!"
Người mẫu Tiêu Ngọc Linh: "Thấy thử thách là sẽ dấn thân!"

Khi Tiêu Ngọc Linh trở thành Á quân Vietnam’s Next Top Model năm 2014, ít ai hình dung được, chỉ sau 2 năm, Linh đã đi từ số 0 tròn trĩnh trong lĩnh vực người mẫu để trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất.

Thứ năm, 09/07/2015 - 05:01

Thót tim với những hình ảnh “bò rượt người” trong lễ hội San Fermin
Thót tim với những hình ảnh “bò rượt người” trong lễ hội San Fermin

(Dân trí) - Ngay trong ngày đầu tiên của tuần lễ diễn ra lễ hội bò tót rượt đuổi San Fermin nổi tiếng tại thành phố Pamplona, ​​Tây Ban Nha, đã có ít nhất 13 nạn nhân phải nhập viện với những chấn thương khác nhau do bị bò tót húc.

Thứ tư, 08/07/2015 - 03:38

Dân làng tò mò với sự xuất hiện của con rùa bạch tạng quý hiếm
Dân làng tò mò với sự xuất hiện của con rùa bạch tạng quý hiếm

Theo tờ Newsflare, những người dân tại một ngôi làng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã vô cùng thích thú và bất ngờ khi thấy con rùa bạch tạng.

Thứ tư, 08/07/2015 - 03:26

Thách thức tử thần bằng cách đi trên dây xuyên qua vách núi
Thách thức tử thần bằng cách đi trên dây xuyên qua vách núi

Nathan Paulin, một người Pháp ưa mạo hiểm, đã quyết định thử thách bản thân khi đi trên một sợi dây có khoảng cách so với mặt đất là 469m để vượt qua khoảng không giữa 2 vách núi.

Thứ tư, 08/07/2015 - 02:25

Lên Hà Giang đi theo tiếng sáo gọi tình
Lên Hà Giang đi theo tiếng sáo gọi tình

(Dân trí) - Nếu lên vùng Tây Bắc, lang thang buổi tối ở bản làng thấy tiếng sáo Mông điều ấy đồng nghĩa với việc đang có một mối tình đang chớm nở ở vùng đất xứ này...

Thứ tư, 08/07/2015 - 01:06

5 lễ hội kích thích du khách nhất trong tháng 7
5 lễ hội kích thích du khách nhất trong tháng 7

(Dân trí) - Bò rượt, đua lạc đà, nhào lộn với bùn hay tha hồ vẽ lên cơ thể... là những lễ hội kích thích bạn phải khoác balo lên đường ngay trong tháng 7 này.

Thứ tư, 08/07/2015 - 10:22

Mẫu trang phục hàng không nào lịch lãm và quyến rũ nhất thế giới?
Mẫu trang phục hàng không nào lịch lãm và quyến rũ nhất thế giới?

(Dân trí) - Các mẫu đồng phục hàng không ngoài đảm bảo sự tiện dụng, yếu tố thẩm mỹ đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là cách hữu hiệu nhận diện thương hiệu riêng mỗi quốc gia, mỗi khu vực.

Thứ tư, 08/07/2015 - 09:47

Paris Hilton xuất hiện hoảng loạn trên kênh truyền hình Ai Cập
Paris Hilton xuất hiện hoảng loạn trên kênh truyền hình Ai Cập

“Khổ thân Paris Hilton” là câu nói mà chúng ta thường không được nghe khi cô là người thừa kế của tập đoàn Hilton. Nhưng sau khi xem video mới nhất liên quan đến cô mà đang lan truyền chóng mặt internet những ngày qua, bạn sẽ hiểu tại sao người ta…thương Paris hơn là chế nhạo cô.

Thứ tư, 08/07/2015 - 08:02

Gia vị đặc biệt trên bàn tiệc Chiếc thìa vàng 2015
Gia vị đặc biệt trên bàn tiệc Chiếc thìa vàng 2015

Với chủ đề “Hương vị quê nhà - Hành trình gia vị Việt”, các đầu bếp của vùng đất Phương Nam đã mang tới cuộc thi những bữa tiệc đồng quê đầy chất Nam Bộ, đơn sơ và mộc mạc.

Thứ tư, 08/07/2015 - 06:03

Choáng với những tác phẩm siêu độc trên đầu bút chì
Choáng với những tác phẩm siêu độc trên đầu bút chì

(Dân trí) - Với diện tích bé tý trên đầu bút chì, khó lòng cho ra đời một điều gì đó ấn tượng. Nhưng một nghệ nhân người Nga đã biến từ cái không tưởng thành điều có thật khi giới thiệu hàng loạt tác phẩm đặc biệt trên đầu bút.

Thứ tư, 08/07/2015 - 05:51

Một ngày làm "cần thủ" trên biển Côn Đảo
Một ngày làm "cần thủ" trên biển Côn Đảo

(Dân trí) - Ao ước mãi mới sắp xếp được chuyến đi Côn Đảo câu cá, đúng thứ sáu ngày 13, đoàn chúng tôi lên tàu ra Côn Đảo, mặc dù gió Đông Bắc vẫn đang cấp 4.

Thứ tư, 08/07/2015 - 05:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Ngành mũi nhọn: Du lịch còn “trọng điểm” hơn dệt may, điện tử
Ngành mũi nhọn: Du lịch còn “trọng điểm” hơn dệt may, điện tử

(Dân trí) - Ngành du lịch Việt Nam vẫn được đánh giá là tuy có đóng góp rất lớn cho thị trường lao động, việc làm và tổng thu nhập quốc gia (GDP) nhưng dường như không được chú trọng bằng các ngành khác có đóng góp tương tự cho đất nước.

Thứ ba, 07/07/2015 - 05:27

"Lạc lối" trong chợ bán cá cảnh độc nhất vô nhị
"Lạc lối" trong chợ bán cá cảnh độc nhất vô nhị

(Dân trí) - Đến khu chợ bán cá cảnh và cây thủy sinh ở Hong Kong, du khách như lạc lối vào thiên đường của cá cảnh với hàng ngàn con được bàn bán trong các túi nilong trong suốt. Giá cả từng loại được ghi rõ trên mặt túi giúp khách thoải mái lựa chọn.

Thứ ba, 07/07/2015 - 03:24

“Ớn lạnh” với ngôi “làng ma” treo lơ lửng trên vách núi
“Ớn lạnh” với ngôi “làng ma” treo lơ lửng trên vách núi

Nếu bạn đi tới biển Bering gần đảo King của Alaska, nhìn xuyên qua sương mù dày đặc và sẽ nhìn thấy một điều kỳ lạ: Hàng trăm ngôi nhà sàn nằm cheo leo trên vách đá của hòn đảo này bị bỏ hoang. Nó làm bạn "rợn người" như vừa bước vào một thế giới khác.

Thứ ba, 07/07/2015 - 02:15

Chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật cơ thể độc nhất vô nhị
Chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật cơ thể độc nhất vô nhị

Lễ hội body painting hay còn gọi là nghệ thuật cơ thể thế giới được tổ chức tại Áo hàng năm đã thu hút được hàng trăm nhà tạo mẫu thiên tài tới từ gần 50 quốc gia.

Thứ ba, 07/07/2015 - 06:48

Bộ tộc nguyên thủy sống bằng nghề săn cá sấu hàng chục ngàn năm
Bộ tộc nguyên thủy sống bằng nghề săn cá sấu hàng chục ngàn năm

(Dân trí) - Giữa thế giới hiện đại vẫn tồn tại những tộc người nguyên thủy sống trong những cánh rừng rậm rạp. Phía Bắc Australia, một bộ tộc đã tồn tại gần 60.000 năm như thế với nghề nguy hiểm nhất thế giới: săn cá sấu đầm lầy.

Thứ ba, 07/07/2015 - 06:24

Khám phá ngôi làng nghệ thuật đẹp như cổ tích ở Busan
Khám phá ngôi làng nghệ thuật đẹp như cổ tích ở Busan

(Dân trí) - Tọa lạc tại thành phố biển Busan, ngôi làng Gamcheon như một thế giới hoàn toàn khác với kiến trúc, văn hóa độc đáo, khung cảnh bình yên của những ngôi nhà nhiều màu sắc.

Thứ ba, 07/07/2015 - 06:21

Dừng chân ở Hang Én
Dừng chân ở Hang Én

(Dân trí) - Đến hang Én các bạn sẽ không khỏi kinh ngạc trước tuyệt tác của thiên nhiên. Cảnh đẹp và quá lạ với những con người đã quen ở thành phố.

Thứ ba, 07/07/2015 - 05:28

Doanh nghiệp “tá hỏa” vì công văn của Sở GTVT Hà Nội
Doanh nghiệp “tá hỏa” vì công văn của Sở GTVT Hà Nội

(Dân trí) - Sau nghị định bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình cho xe kinh doanh vận tải của Bộ GTVT, mới đây các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch Hà Nội lại “bất ngờ” nhận được công văn thực hiện báo cáo hợp đồng về vận chuyển.

Thứ hai, 06/07/2015 - 09:37

Hội An miễn vé tham quan kỷ niệm ngày thành lập ngành du lịch
Hội An miễn vé tham quan kỷ niệm ngày thành lập ngành du lịch

(Dân trí) - Ngày 9/7 tới, du khách sẽ được miễn phí tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam) nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2015).

Thứ hai, 06/07/2015 - 04:26

Lạnh hơn 12 độ C, Sa Pa có mùa hè rét nhất trong vòng 10 năm
Lạnh hơn 12 độ C, Sa Pa có mùa hè rét nhất trong vòng 10 năm

(Dân trí) - Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho PV Dân trí biết, sáng sớm 6/7, nhiệt độ Sa Pa đột ngột giảm xuống chỉ còn 12,6 độ C. Đây là một hiện tượng hiếm thấy trong vòng 10 năm trở lại đây.

Thứ hai, 06/07/2015 - 11:32

Mùa nhãn, món bọ xít "soán ngôi" bọ cạp
Mùa nhãn, món bọ xít "soán ngôi" bọ cạp

(Dân trí) - Bọ cạp từng được người dân Thủ đô coi là món ăn "độc" nhưng gần đây, nhiều người lại coi bọ xít là món ăn lạ "soán ngôi" của bọ cạp và giờ nó đã trở thành món “đặc sản”.

Thứ hai, 06/07/2015 - 11:23

Cuộc sống những em bé mưu sinh trên dòng sông ngập rác
Cuộc sống những em bé mưu sinh trên dòng sông ngập rác

(Dân trí) - Nhiều cô bé, cậu bé còn đang tuổi ăn tuổi chơi, sống trong những khu ổ chuột ở Philippines, sớm phải lăn lộn mưu sinh với đời trên những dòng sông đầy rác thải.

Thứ hai, 06/07/2015 - 09:54