Hải Dương: Lan tỏa "Ngày Chủ nhật xanh",chung tay bảo vệ môi trường

(Dân trí) - "Ngày Chủ nhật xanh" đang được thành phố Hải Dương triển khai với sự ra quân của nhiều tầng lớp nhằm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống văn minh xanh sạch đẹp.

UBND thành phố Hải Dương hiện đang tập trung thực hiện Đề án "Bảo vệ môi trường", giai đoạn 2019 - 2021, tầm nhìn đến năm 2025.

Đây là đề án nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi, học sinh từ đó lan tỏa tới mọi tầng lớp người dân thành phố Hải Dương về trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bồi dưỡng kiến thức, xây dựng kỹ năng cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng và toàn thể người dân để mỗi người đều chủ động, tích cực tham gia cải tạo môi trường sống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại gia đình, trường học, nơi mình sinh sống, qua đó góp phần xây dựng thành phố Hải Dương đô thị loại I "Xanh,thông minh, thân thiện và an toàn

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng về bảo vệ môi trường sống.Vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường. Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại thành phố và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hải Dương: Lan tỏa Ngày Chủ nhật xanh,chung tay bảo vệ môi trường - 1
Phong trào thu hút nhiều tầng lớp tham gia
Hải Dương: Lan tỏa Ngày Chủ nhật xanh,chung tay bảo vệ môi trường - 2
Phong trào nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường sống

Để thực hiện hiệu quả nội dung các đề án, Thành đoàn Hải Dương - cơ quan thường trực thực hiện đề án đã phát động phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" chung tay bảo vệ môi trường tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Phong trào được kì vọng sẽ nâng cao nhận thức, vai trò của thiếu nhi thành phố Hải Dương cùng cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường nước, không khí, đất đai... ; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ góp phần bảo vệ môi trường, làm giảm tối đa các địa điểm, khu vực ô nhiễm môi trường hoặc không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, xuất phát từ phong trào của tuổi trẻ, "Ngày chủ nhật xanh" trong nhiều năm qua, với ý nghĩa thiết thực góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… trong giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Hiện nay, với sự quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hải Dương; sự nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" chung tay bảo vệ môi trường hứa hẹn trở thành phong trào hành động đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ thành phố Hải Dương, ngày càng lan tỏa rộng khắp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố.

"Ngày chủ nhật xanh" không chỉ đơn thuần là hoạt động ra quân của tuổi trẻ tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, khơi thông cống rãnh… mà điều quan trọng nhất là phong trào phải được nhân rộng, lôi cuốn đông đảo các lực lượng tham gia, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc giữ gìn màu xanh, không gian xanh, môi trường xanh-sạch-đẹp.

"Ngày chủ nhật xanh" cần huy động sự tham gia mạnh mẽ hơn của toàn xã hội; nâng cao vai trò của tổ dân phố, thôn, bản, các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

Để thực hiện được điều này, lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố Hải Dương phải thực sư gương mẫu, xung kích, làm nòng cốt và tích cực vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại và đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định... Thông qua những việc làm đó và công tác tuyên truyền, vận động, nhằm từng bước thay đổi nhận thức, chuyển biến trong hành động của toàn dân, thực hiện nếp sống văn minh, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với việc bảo vệ môi trường-một trong những vấn đề "nóng" và cấp thiết hiện nay. Từ đó, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện Đề án "Bảo vệ môi trường" tại thành phố Hải Dương.