Đa dạng hệ chim, hệ lưỡng cư và bò sát ở Khu bảo tồn Pù Hoạt

(Dân trí) - Ngày 11/5, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, hiện nay qua khảo sát, điều tra đã phát hiện đa dạng hệ chim, lưỡng cư và bò sát tại Khu bảo tồn này.

Đa dạng hệ chim, hệ lưỡng cư và bò sát ở Khu bảo tồn Pù Hoạt - 1

Đo đếm, mô tả và ghi biểu thông tin mẫu vật.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt cho biết, trong thời gian qua Khu bảo tồn phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển Lâm nghiệp bền vững - Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Môi trường Hải Anh tiến hành điều tra, khảo sát đa dạng khu hệ chim (Aves) và khu hệ lưỡng cư (Amphibia), bò sát (Reptilia) tại Khu BTTN Pù Hoạt.

Đây là Khu BTTN có 1 trong 3 khu rừng đặc dụng nằm trong "Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An" đã được UNESCO công nhận vào ngày 20/9/2007. Khu BTTN có giá trị đa dạng sinh học cao chứa đựng nhiều hệ sinh thái, cảnh quan, đa dạng loài và đa dạng nguồn gen cao.

Đa dạng hệ chim, hệ lưỡng cư và bò sát ở Khu bảo tồn Pù Hoạt - 2

Xử lý mẫu vật.

Kết quả điều tra, nghiên cứu cho biết, hiện Khu BTTN Pù Hoạt có 797 loài thuộc 471 chi, 147 họ. Theo danh lục động vật tại Khu BTTN Pù Hoạt lớp chim có 362 loài thuộc 192 chi, 54 họ; lớp lưỡng cư có 77 loài thuộc 33 chi, 7 họ; lớp Bò sát có 82 loài thuộc 54 chi, 15 họ. 

Với rất nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007 thuộc nhóm CR (cực kỳ nguy cấp) như: Niệc cổ hung (Aceros nipalensis), Rùa hộp ba vạch (Cuora trifasciata); nhóm EN (nguy cấp): Công (Pavo muticus), Kỳ đà hoa (Varanus salvator); nhóm VU (sẽ nguy cấp): Gà tiền mặt vàng (Polyplectron bicalcaratum), Ba ba Nam bộ (Amyda cartilaginea)...

Đa dạng hệ chim, hệ lưỡng cư và bò sát ở Khu bảo tồn Pù Hoạt - 3

Gà rừng - Gallus gallus gallus.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành điều tra, khảo sát sơ bộ tại các tuyến thuộc xã Đồng Văn và Thông Thụ và đã xác định được sự hiện diện, phân bố của một số loài thuộc chi Hylarana, Ordorrana (họ ếch nhái Ranidae), chi Gallus (họ Trĩ Phasianidae), chi Acanthosaura, Calotes (họ Nhông Agamidae), ... 

Đa dạng hệ chim, hệ lưỡng cư và bò sát ở Khu bảo tồn Pù Hoạt - 4

Khu BTTN Pù Hoạt một trong 3 vùng lõi của khu Dự trữ sinh quyển Miền tây Nghệ An với tổng diện tích quản lý là 85.761,43 ha rừng và đất lâm nghiệp.

Như vậy, có thể khẳng định rằng các loài chim, lưỡng cư, bò sát tại Khu BTTN Pù Hoạt có sự đa dạng về số lượng loài lẫn thành phần loài khá cao. 

Nguyễn Phê