Cuộc sống "Năm Không" của bò sữa thung lũng Goulburn

Thung lũng Goulburn hội tụ điều kiện thuận lợi sẵn có của khí hậu ôn đới, thảo nguyên bao la, hệ thống thủy lợi phát triển, các hộ trang trại chăn nuôi thuần tự nhiên, không thúc ép bò cho sữa, giúp chất lượng nguồn sữa từ bò thung lũng Goulburn được đánh giá hàng đầu thế giới.

Cuộc sống "Năm Không" của bò sữa thung lũng Goulburn - 1