Hoạ sĩ người Anh triển lãm tranh tại Hà Nội

(Dân trí) - Triển lãm tranh Giữa hai đường song song của nữ họa sỹ người Anh Claire Driscoll tại Tadioto, 12 Trương Hán Siêu Hà Nội đã khai mạc vừa qua thu hút khá nhiều sự quan tâm của giới nghệ sĩ tại Hà Nội.

Vi kinh nghim làm vic trong ngành thi trang, thiết kế và giáo dc, Claire đã s dng các loi màu, hình th, bút mc, giy in to ra nhng bc tranh dày đm chiu sâu, kết hp nhng đường thng, vt sáng, và nhng khong trng gia nhng đường song song kỳ thú… va sinh động va có cht Thin.

Hoạ sĩ Claire Driscoll
Hoạ sĩ Claire Driscoll

Claire đến Hà Ni t tháng 8/2010 cùng vi chng và cô con gái ln ca mình, sau đó, cô con gái th hai được ra đi ti Hà Ni này. Cô cho biết, trong sut 2 năm ti Hà Ni, cô làm vic như mt nhà thiết kế t do và tham gia vi tư cách ngh sĩ vào nhng d án thiết kế nh ca nhiu khách hàng khác nhau, c tư nhân và doanh nghip. Ngoài ra, cô cũng là ging viên ca Hc vin nghiên cu thi trang London.

Cô cho biết, cô và chng chn Hà Ni là đim đến mt phn bi yêu cu công vic ca chng cô, nhưng, lý do ln hơn là hai người đã chán cuc sng ti London, Anh. H mun có mt s thay đi vi cuc sng ti căn h tng hm London vi mùa đông tri ti đen, thi gian làm vic quá nhiu và sng dường như ch đ ch đi đến cui tun. “Chúng tôi mong mun có không gian đ tn hưởng cuc sng này, không mun b nghin nát bi s đơn điu ca vic thuê nhà”. Khong thi gian ti Hà Ni này làm cho cô nhn ra cô mun làm ngh thut nhiu đến thế nào.

Nh

Nhn thy rng ngh thut đương đi ca Hà Ni đang ni lên, nơi mà nhng ý tưởng ca người ngh sĩ không b gián đon bi tiếng n ào xung quanh. Hà Ni tuy nhn nhp, tp np vi nhng loi hình kinh doanh nhưng không vì thế mà nó nh hưởng đến quá trình sáng tác. Chính s n ào, bn rn ca thành ph này đã cho Claire tìm thy s bình yên và tìm được hướng đi ca riêng mình.

Cô đã v lot tranh trong trin lãm Gia đường song song này ca mình trong khong gn mt năm rưỡi. Các bc tranh là nhng đường thng song song vi nhiu gam màu khác nhau, khi thì song song theo chiu dc, lúc li theo chiu ngang.  Cô cho biết, ý tưởng cho tiêu đ Gia đường song song chính là mong mun truyn đt quan đim rng tht d đ tp trung vào nhng gì hin hin trong bc tranh nơi có nhng mng màu và hoa văn, nhưng, yếu t chính li là nhng khong không gia chúng đ nhìn xa hơn và vượt ra ngoài nhng đường song song và không gian âm. Không phi tt c các dòng đu song song, mt ch nào đó, nm gia song song và vic chch mt chút ra khi dòng.

Claire cho bi

Claire cho biết, cô thường đến nhiu phòng tranh ti Hà Ni và TP H Chí Minh đ xem tranh ca nhng ha s Vit Nam khác. Cô rt n tượng vi vic nhng tác phm ngh thut đương đi Vit Nam đang ni lên này. “Vit Nam có lch s sáng to đa dng và phong phú và tôi nghĩ lp ngh sĩ Vit Nam tr đang làm vic rt n lc đ khng đnh bn thân h phong cách và ni dung. Tôi cũng đã đến xem trin lãm V N Vit Nam ca ha s Nguyn Nghĩa Cương ti Vin Goethe va qua. Có vài s khác bit ln gia ngh thut London và ngh thut Hà Ni nhưng tôi nghĩ ngh thut Vit Nam thú v theo mt cách khác, rt riêng so vi ngh thut ti Anh bi tc đ phát trin nhanh chóng trong khi đó, bi cnh ngh thut ca Anh li n đnh hơn nên bn chng th được thưởng thc nhiu loi hình ngh sĩ và nhà thiết mi đa dng thế này. 

Trin lãm kéo dài đến ngày 10/11.

Bình Yên
Bình Yên
Bình Yên
Bình Yên
 
 
Bình Yên
Đang được quan tâm