Thứ hai, 06/08/2018 - 08:00

EVNFINANCE - 10 năm xây dựng và phát triển

Dân trí

Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVNFinance đã ghi nhận quá trình trưởng thành mạnh mẽ, thực hiện thành công sứ mệnh đối với ngành điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.


Trong 10 năm phát triển, EVNFINANCE đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành điện Việt Nam

Trong 10 năm phát triển, EVNFINANCE đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành điện Việt Nam

Từng bước phát triển vững chắc

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) - là một trong những công ty tài chính có quy mô vốn lớn nhất, được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 01/9/2008, với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng.

Với sứ mệnh đặt ra từ ngày đầu thành lập, EVNFinance đã xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, với nhiệm vụ trọng tâm là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc EVN và các đơn vị thành viên. Theo đó, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng truyền thống là hoạt động tín dụng, đầu tư... EVNFinance đã có những bước phát triển vững chắc, trở thành một tổ chức tài chính uy tín, tin cậy trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực năng lượng điện, được các Bộ, ngành và đối tác đánh giá cao.

EVNFinance đã thực hiện cấp tín dụng các kỳ hạn cho các doanh nghiệp, ưu tiên cấp tín dụng trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong ngành điện và các đối tác ngành điện, các doanh nghiệp triển khai các dự án điện trọng điểm, xây dựng nhà máy điện,…Bên cạnh đó, EVNFinance đã cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng, bao gồm các dịch vụ tư vấn thu xếp vốn, tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu, tư vấn triển khai cơ chế phát triển sạch,…đặc biệt tập trung vào các dự án điện, năng lượng tái tạo.

Được sự tin tưởng, giao phó của các Cơ quan quản lý Nhà nước, từ năm 2012, EVNFinance đã được giao và triển khai kiểm soát chi, quản lý cho vay lại nguồn vốn vay của nước ngoài của Chính phủ cho các dự án điện và một số dự án vay vốn nước ngoài do EVN trực tiếp vay. Đến nay, EVNFinance đã được giao kiểm soát chi, quản lý ủy cho vay các dự án của Bộ Tài chính và EVN với tổng giá trị hơn 5 tỷ USD (quy đổi). EVNFinance đang thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chi, cho vay lại, đảm bảo tiến độ thực hiện của các dự án.

Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, EVNFinance đã đứng vững và vượt qua nhiều biến động của hệ thống ngân hàng, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định trong mọi thời điểm, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, chi trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong tất cả các năm.

Bằng việc cung cấp các sản phẩm đầu tư, tín dụng, các dịch vụ như tư vấn thu xếp vốn, quản lý ủy thác và cho vay lại, tư vấn phát hành trái phiếu,… EVNFinance đã có những đóng góp tích cực vào việc triển khai các dự án điện, ghi nhận vai trò nhất định đối với sự phát triển của ngành điện trong gần 10 năm qua. Năm 2017 đánh dấu một sự kiện đặc biệt - Công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp đặc biệt của Công ty đối với công trình Thủy điện Lai Châu, một trong những công trình trọng điểm của đất nước.

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực luôn đề cao việc thực hiện, chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển an sinh xã hội. Hàng năm, các hoạt động cộng đồng, hoạt động từ thiện được diễn ra tại nhiều vùng kinh tế khó khăn, vùng miền xa xôi của đất nước.

Đồng thời, Công ty luôn hoàn thành, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực cho xã hội. Năm 2017, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã vinh dự được Cục Thuế Thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng là doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô nói chung và ngành thuế nói riêng.

Định hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn đến năm 2020

Với sứ mệnh cốt lõi của mình, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã, đang và sẽ duy trì và phát triển vị thế gắn liền với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngành Điện, ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, xác định khách hàng then chốt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị thành viên, khách hàng mục tiêu là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng.

Đồng thời, Công ty xác định sẽ mở rộng mô hình tổ chức hoạt động của công ty tài chính tổng hợp trên nền tảng sẵn có, tận dụng các cơ hội và vượt qua những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ thông qua việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ mới ở mức độ cao trên nền tảng công nghệ hiện đại, coi đây là một trong những sản phẩm dịch vụ cốt lõi của Công ty.

Lãnh đạo Công ty xác định mục tiêu trở thành một định chế tài chính hiện đại theo hướng hội nhập về quy mô, chất lượng và hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng hàng năm, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và các cổ đông./.

PV

Mới nhất