Xây dựng chính sách đồng bộ cho phát triển công nghiệp quốc gia

Phát triển công nghiệp là nội dung quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định mục tiêu “Phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; đồng thời xây dựng nền công nghiệp và thương hiệu công nghiệp quốc gia với tầm nhìn trung, dài hạn, có lộ trình cho từng giai đoạn phát triển cụ thể.

Xây dựng chính sách đồng bộ cho phát triển công nghiệp quốc gia - 1

Ảnh minh họa

Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo với tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Từ khi đổi mới đến nay, nhất là trong 10 năm trở lại đây, giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị gia tăng công nghiệp tăng trưởng liên tục. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp từ năm 2006 đến năm 2015 tăng 3,42 lần. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng 7,7%/năm. Tăng trưởng giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp cũng cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân. Tỷ trọng GDP công nghiệp duy trì ổn định khoảng 31-38,5%/tổng GDP của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp cũng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của nền kinh tế nước ta, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu nền kinh tế đất nước. Cơ cấu xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp cũng chuyển dịch tích cực. Sản phẩm công nghiệp phát triển ngày càng đa dạng và phong phú hơn về chủng loại, chất lượng, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, bảo đảm cung cầu của nền kinh tế, giữ vững thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, công nghiệp quốc phòng cũng chuyển biến rõ nét và có bước đột phá, năng lực được nâng cao hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Nền công nghiệp nước ta thời gian qua tuy phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được như đòi hỏi của yêu cầu CNH, HĐH đất nước; phát triển vẫn chủ yếu theo các mục tiêu ngắn hạn và thiếu tính bền vững. Hiệu quả hoạt động của đa số doanh nghiệp công nghiệp nhà nước thấp. Nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn thua lỗ. Hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp tư nhân trong nước là doanh nghiệp vừa và nhỏ; năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu còn rất hạn chế. Sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp nên giá trị gia tăng thấp. Nhiều ngành công nghiệp ưu tiên phát triển không đạt mục tiêu đề ra và chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt, nội lực của nền công nghiệp vẫn còn yếu. Điều đáng nói là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp ở nước ta đang có xu hướng giảm mạnh. Giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp là 16,2%/năm, đến giai đoạn 2011-2015 giảm xuống còn 10%/năm. Mặt khác, tăng trưởng sản xuất công nghiệp nước ta hiện đang phụ thuộc khá lớn vào tăng trưởng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Để Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu như Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam cần sớm xây dựng chính sách, điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp cho phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại các ngành công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế trên từng vùng, từng địa phương. Đây là yếu tố quan trọng để công nghiệp nước ta phát triển theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn đều theo địa giới hành chính. Việc thúc đẩy dịch chuyển các ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động, tác động xấu đến môi trường sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tập trung xây dựng các tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xây dựng thí điểm cụm liên kết ngành công nghiệp đối với một số sản phẩm trong các ngành công nghiệp ưu tiên theo lợi thế cạnh tranh cũng sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Đi đôi với thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và mức độ thông minh, tự động hóa trong sản xuất công nghiệp nhằm tạo ra quy trình sản xuất thông minh, các mô hình nhà máy thông minh để sản xuất các sản phẩm, thiết bị thông minh, việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp cũng cần theo hướng ưu tiên ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu, có ý nghĩa nền tảng để tác động, lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác, tạo ra các giá trị gia tăng cao và phát huy được các yếu tố lợi thế của đất nước. Từ nay đến năm 2030 cần tập trung hơn cho phát triển ngành công nghiệp thông tin, viễn thông; công nghiệp điện tử ở trình độ tiên tiến của thế giới đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác. Giai đoạn 2030-2045 cần tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp thông tin, viễn thông và tự động hóa; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc tế. Để đạt được như vậy, các chính sách đầu tư của Nhà nước đối với các ngành công nghiệp, nhất là các lĩnh vực ưu tiên phải bảo đảm tập trung và khuyến khích được các thành phần kinh tế cùng tham gia; có thời gian và hạn định cụ thể, bảo đảm tuân thủ các điều khoản cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi trong phát triển công nghiệp để thu hút đầu tư cũng luôn là yếu tố quan trọng. Muốn vậy, cùng với các cơ chế khuyến khích, cần phải xóa bỏ triệt để các rào cản cũng như bất bình đẳng trong tiếp cận tài chính, tín dụng của các doanh nghiệp công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính, tiền tệ và thuế; đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán để trở thành kênh huy động quan trọng vốn trung và dài hạn cho phát triển công nghiệp; thực hiện cơ chế giá thị trường theo lộ trình đối với các hàng hóa thiết yếu và xây dựng; thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước cũng sẽ góp phần giúp nền công nghiệp nước ta phát triển. Việc hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp ưu tiên của đất nước và xây dựng các quy định về chống chuyển giá, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh; chống trốn thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế cũng "kích hoạt" các doanh nghiệp nước ta phát triển một cách hiệu quả, nhất là khi Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang có những bước tiến vượt bậc, ngoài tập trung xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia, các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị cần chung tay, góp sức, bởi chính sách phát triển công nghiệp luôn gắn liền với chính sách phát triển các ngành kinh tế khác, tạo ra bước đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nói rộng hơn, chính là sức vóc của một nền kinh tế.

Theo Hoàng Gia Minh

Báo Quân đội nhân dân

MỚI NHẤT
Đảo ngọc ngập, giờ đến phố núi cũng thành sông
Đảo ngọc ngập, giờ đến phố núi cũng thành sông

Ngày 8.8, phố núi Đà Lạt biến thành sông. Trước đó, đảo ngọc Phú Quốc biến thành đảo ngập với một cơn “đại hồng thủy” ngày 5.8. Nếu chúng ta chỉ nhìn nguyên nhân do mưa, do bão mà không thấy đó là hậu quả của quy hoạch, hay nói đúng hơn là phá nát quy hoạch thì không khéo cả Sa Pa, cả Fansipan cũng ngập.

Chủ nhật, 18/08/2019 - 04:17

Từ 1.500 hành khách bị delay nghĩ về hậu họa  phá rừng Phú Quốc
Từ 1.500 hành khách bị delay nghĩ về hậu họa phá rừng Phú Quốc

Những người có trách nhiệm quản lý đã để cho Phú Quốc tan nát hãy nhìn hậu quả này để thấy tội lỗi của mình.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 09:02

Vụ án chưa kết thúc, lòng người vẫn còn bất an
Vụ án chưa kết thúc, lòng người vẫn còn bất an

(Dân trí) - Dù Tòa đã tuyên án bác sĩ Lương 30 tháng tù nhưng dường như vụ án vẫn chưa kết thúc và lòng người vẫn bất an

Thứ sáu, 16/08/2019 - 11:54

Có sự phân tầng chất lượng rõ nét trong tuyển sinh đại học đợt 1
Có sự phân tầng chất lượng rõ nét trong tuyển sinh đại học đợt 1

Chia sẻ về công tác tuyển sinh đợt 1 năm 2019, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại hoc (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Có sự phân tầng về kết quả rõ nét;.đặc biệt, điểm trúng tuyển của khối sư phạm đã tăng cùng với mức tăng điểm sàn...

Thứ ba, 13/08/2019 - 05:33

Bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn: Trách nhiệm người đứng đầu?
Bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn: Trách nhiệm người đứng đầu?

Vừa qua Thanh tra Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra về công tác cán bộ giai đoạn từ 2016 đến nay, cho thấy có cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…ở một số bộ, ban, ngành và địa phương thiếu điều kiện, tiêu chuẩn. Điều này đặt ra việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra thiếu sót, sai phạm.

Thứ hai, 12/08/2019 - 04:29

Các bậc cha mẹ thường giấu con cái vấn đề sức khỏe, vì sao?
Các bậc cha mẹ thường giấu con cái vấn đề sức khỏe, vì sao?

Trong video clip ngắn mang tên “Những điều cha mẹ chưa kể”, những người thực hiện vừa công bố kết quả của cuộc khảo sát tìm hiểu về những mong ước, tâm tư và động lực sống của người lớn tuổi.

Chủ nhật, 11/08/2019 - 08:45

Đừng chỉ than thiếu tiền
Đừng chỉ than thiếu tiền

Chi phí logistics cao nhất nhì thế giới, trong khi cái “xương sống” đường sắt thì đì đẹt “100 năm không đổi”, ì trệ với những “chuyến tàu 1 người”. Ngay cả các tuyến đường sắt mang tính chất thông thương cũng “khó duy trì” khi lỗ hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

Thứ bảy, 10/08/2019 - 06:36

Thu hồi sổ hồng ở dự án Mường Thanh: Bộ Tư pháp nói gì?
Thu hồi sổ hồng ở dự án Mường Thanh: Bộ Tư pháp nói gì?

Trong trường hợp quyết định thu hồi sổ hồng không đúng thì người dân có quyền khiếu nại, khiếu kiện để trả lại sổ, thậm chí phải bồi thường trong trường hợp gây ra thiệt hại cho người dân.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 06:20

“Chặt cây trên đất nhà mình” mà  suýt phải ngồi tù.
“Chặt cây trên đất nhà mình” mà  suýt phải ngồi tù.

(Dân trí) - Đây là vụ án đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dân, bởi lẽ sự việc “bé tẹo” và rất thực tế (tỉa cây nhà hàng xóm khi chòi sang nhà mình) lại bị đưa vào vòng lao lý và có nguy cơ ngồi tù?

Thứ năm, 08/08/2019 - 04:57

Chuyện tưởng dễ, hóa ra lại khó
Chuyện tưởng dễ, hóa ra lại khó

(Dân trí) - Chuyện lạ thu hút sự chú ý của nhiều người là lần đầu tiên xuất hiện trên đất nước ta một người đánh giày ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang chỉ nhận thanh toán bằng cách quét mã QR code, với lý do: “Chuyển tiền vào đây còn tiết kiệm được, chứ đưa tiền mặt thì tôi tiêu hết nhanh lắm.”

Thứ tư, 07/08/2019 - 08:17

“Bóng ma” địa ốc Alibaba và khoảng trống trách nhiệm
“Bóng ma” địa ốc Alibaba và khoảng trống trách nhiệm

(Dân trí) - Vì sao, khi chủ doanh nghiệp giao bán công khai các lô đất của những “dự án ma”, không một cơ quan nào có giải pháp ngăn chặn, thậm chí, kể cả khi có đơn thư tố cáo?

Thứ tư, 07/08/2019 - 04:25

Chính quyền đang ở đâu?
Chính quyền đang ở đâu?

Việc Khu đô thị (KĐT) Our City (TP. Hải Phòng) trở thành “thánh địa” đánh bạc qua mạng đang làm dấy lên lo ngại về các dự án đầu tư có nguồn vốn nước ngoài đang hiện hữu trên nhiều tỉnh, thành của nước ta.

Thứ ba, 06/08/2019 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Sổ hồng, sổ đỏ ở dự án “Mường Thanh”: Cơ quan quản lý nhà nước đang ở đâu?
Sổ hồng, sổ đỏ ở dự án “Mường Thanh”: Cơ quan quản lý nhà nước đang ở đâu?

Không phải chỉ những ngày qua, cư dân mua nhà đất, chung cư kêu ca, phàn nàn, thậm chí bức xúc vì nhiều năm nay chưa được cấp sổ hồng, sổ đỏ ở dự án nhà ở của “Mường Thanh” mà trước đó, người dân đã gõ cửa nhiều lần các cơ quan chức năng. Song họ chỉ nhận được câu trả lời là đã làm việc với cơ quan chức năng và đang chờ ý kiến...

Thứ sáu, 02/08/2019 - 05:17

Từ vụ NTN Vlog làm thử thách với nhựa: Vì lợi nhuận bất chấp phản cảm
Từ vụ NTN Vlog làm thử thách với nhựa: Vì lợi nhuận bất chấp phản cảm

Kênh chia sẻ video số 1 thế giới YouTube đang được coi là "con gà đẻ trứng vàng” đối với nhiều người sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, hàng loạt video có nội dung kích động bạo lực, cổ xúy cho những hành động phản cảm đang trở nên ngày càng phổ biến.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 04:38

Hà Nội khoanh vùng thu phí phương tiện vào vào nội đô
Hà Nội khoanh vùng thu phí phương tiện vào vào nội đô

Nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường, TP.Hà Nội dự kiến sẽ thu phí phương tiện đi vào khu vực nội đô (khu vực trong vành đai 3). Việc thu phí sẽ được thực hiện khép kín.

Thứ năm, 01/08/2019 - 05:08

Thu phí ô tô vào trung tâm TP HCM: "Phải có sự đồng tình của người dân"
Thu phí ô tô vào trung tâm TP HCM: "Phải có sự đồng tình của người dân"

Về đề án lắp 34 trạm thu phí ô tô vào trung tâm TP HCM để giảm ùn tắc, thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trường phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an TP HCM cho rằng đề án cần sự đồng tình và ủng hộ của người dân thì mới thực thi được.

Thứ tư, 31/07/2019 - 05:02

Vững bước trên đường hội nhập
Vững bước trên đường hội nhập

Cách đây 24 năm, ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức khu vực này.Từ đó đến nay, Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN và đóng góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, góp phần không nhỏ vào sự phát tri

Thứ ba, 30/07/2019 - 04:57

Đừng biến vịnh Hạ Long thành vịnh rác!
Đừng biến vịnh Hạ Long thành vịnh rác!

Mỗi ngày, hai công ty trúng thầu thu gom rác trên vịnh Hạ Long đem về đất liền từ 6 - 7 tấn rác, nhưng vừa vớt xong rác lại đầy vịnh. 6 tháng đầu năm, số lượng rác do 2 công ty thu gom được là 573 tấn, trong đó 220 tấn rác ven bờ và 354 tấn ngoài vịnh Hạ Long.

Chủ nhật, 28/07/2019 - 05:44

Nhiều phương thức giả mạo, gian lận xuất xứ hàng hoá
Nhiều phương thức giả mạo, gian lận xuất xứ hàng hoá

Hàng hóa sản xuất tại nước ngoài nhưng khi nhập về Việt Nam đã ghi sẵn dòng chữ “Made in Vietnam”, “sản xuất tại Việt Nam”, “xuất xứ Việt Nam” hoặc ghi trên sản phẩm và bao bì, phiếu bảo hành thể hiện bằng tiếng Việt các thông tin về nhãn hiệu, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, trang web, trung tâm bảo hành tại Việt Nam để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu...

Thứ bảy, 27/07/2019 - 04:29

Những con số biết nói!
Những con số biết nói!

Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vừa công bố kết quả cho thấy có đến 70% số bài thi môn Lịch sử dưới điểm 5. Những con số cấp báo này đặt ra cho chúng ta việc cần sớm phải đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học, để việc học và thi Sử được tốt hơn.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 05:20

Phải làm cho học sinh thích học môn sử
Phải làm cho học sinh thích học môn sử

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, đổi mới việc dạy và học môn Lịch sử không thể nóng vội, mà từng bước một tạo ra sự nhìn nhận mới về môn Lịch sử. Đổi mới trước hết phải từ đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho giáo viên, nếu giáo viên còn tâm lý “môn chính - môn phụ” thì khó đổi mới được.

Thứ năm, 25/07/2019 - 05:11

Thu phí vào trung tâm nội đô có giảm ách tắc
Thu phí vào trung tâm nội đô có giảm ách tắc

(Dân trí) - Một câu hỏi lớn cần đặt ra, trong khi quy hoạch đang bị điều chỉnh kiểu băm nát đô thị, liệu các trạm thu phí bủa vây quanh nội đô có giảm được ách tắc?

Thứ tư, 24/07/2019 - 04:16

50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam
50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam

Thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 50 năm qua cách mạng Việt Nam đã không ngừng tiến lên giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Thứ ba, 23/07/2019 - 05:22

Lừa dối khách hàng bị xử lý như thế nào?
Lừa dối khách hàng bị xử lý như thế nào?

Trong các giao dịch mua bán, quyền lợi của khách hàng (người mua) phải luôn được người cung cấp dịch vụ, sản phẩm (người bán) tôn trọng. Để bảo đảm nguyên tắc này, pháp luật cũng đã quy định rất rõ về chế tài, hình thức xử lý đối với hành vi lừa dối khách hàng…

Thứ hai, 22/07/2019 - 04:06