Bạn đọc viết

Tiền hết, nợ đìa, cơ quan ơi

Lo chi cháy túi, dân đóng thuế / Ngân khố rỗng rồi lại đầy thôi!

>> http://dantri.com.vn/xa-hoi/thanh-uy-bac-lieu-het-tien-hoat-dong-20151130114757542.htm

>> Thành ủy Bạc Liêu không chỉ hết tiền mà còn... nợ nần chồng chấtọc diệp

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Tỉnh bạn hôm qua “cháy túi” rồi

Chỗ mình rồi cũng “cháy” mà thôi

Ất Mùi ắt hẳn là đại hạn

Tiền hết, nợ đìa, cơ quan ơi

xxxx

Tiền hết, nợ đìa, cơ quan ơi

Bạc Liêu truyền thống đất ăn chơi

Lo chi cháy túi, dân đóng thuế

Ngân khố rỗng rồi lại đầy thôi!

xxxx

Ngân khố rỗng rồi lại đầy thôi

Dự án nhỏ to đã vẽ rồi

“Hoàng hôn nhiệm kì”, “chuyến tàu vét”

Tiền hết, nợ đìa, đâu chết ai?

xxxx

Tiền hết, nợ đìa, đâu chết ai

Gánh nợ trao vai dân chúng thôi

Quan vẫn ung dung ngồi tận hưởng

Vinh hoa, phú quí đến muôn đời!

Nguyễn Duy xuân