Bạn đọc viết

Thơ viết cho ngày tình nhân

Đã qua hơn nửa cuộc đời Bâng khuâng nhớ lại một thời tuổi xuân


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Hôm nay ngày lễ tình nhân

Thơ yêu tôi viết mấy vần tặng ai

Đã qua hơn nửa cuộc đời

Bâng khuâng nhớ lại một thời tuổi xuân

Biết đâu cái lễ tình nhân

Mà đêm hôm ấy tần ngần đợi ai

Sô-cô-la chẳng thể rồi

Tìm đâu hoa trái giữa thời khó khăn?

Thiệp hoa nắn nót mấy vần

Thơ yêu – quà tặng chỉ ngần ấy thôi

Long lanh đôi mắt em cười

Còn tôi bối rối nói lời chẳng nên…

Bây giờ có lễ tình nhân

Cho ai tôi gửi mấy vần thơ yêu?

Nguyễn Duy Xuân

Thơ viết cho ngày tình nhân - 2