Rút chương trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội tới

(Dân trí) - Thay cho nội dung lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới đây, UB Thường vụ thống nhất chuyển sang nội dung thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 35 về lấy phiếu tín nhiệm.

Báo cáo của Văn phòng Quốc hội về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 cho biết, so với dự kiến nội dung đã trình UB Thường vụ tại phiên họp trước, nội dung kỳ họp tới có sự thay đổi. Cụ thể, có 2 nội dung sẽ được rút khỏi chương trình, trong đó có một nội dung là việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 đối với những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.

Trong khi đó lại có một nội dung được bổ sung là trình Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Xung quanh vấn đề này, có nhiều ý kiến khác nhau.

Rút chương trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội tới

Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha  cho rằng, việc dừng lấy phiếu tín nhiệm lần này tác động đến cả đại biểu Quốc hội, nhiều người đã lên tiếng thể hiện sự băn khoăn. Vì vậy, theo ông Pha, cần quán triệt nghị quyết của TƯ là không dừng hẳn việc lấy phiếu mà chỉ tạm dừng rồi thực hiện tiếp.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương, cũng băn khoăn về khâu gửi tài liệu cho đại biểu về kỳ họp này khi mà trước đó đã có báo cáo về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, giờ lại làm báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 35. Bà Nương đề nghị chuyển chỉ làm báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm về việc thực hiện Nghị quyết 35.

“Như anh Pha nói, việc này dư luận cho là chưa được rõ ràng mạch lạc lắm. Cần nói rõ tạm dừng để sửa Nghị quyết cho việc thực hiện được rõ ràng rành mạch hơn” – bà Nương đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa nhấn mạnh: “Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải dừng mà chỉ tạm dừng lần lấy phiếu này để sửa rồi làm tiếp chứ không phải không làm nữa. Một việc hay như thế mà dừng không làm tiếp thì người dân mới thất vọng”.

Được biết, cuối tuần vừa qua, ngày 7/3, UB Thường vụ Quốc hội đã gửi văn bản đến tất cả các đại biểu Quốc hội về việc sửa Nghị quyết 35.

Trong văn bản, UB Thường vụ Quốc hội khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên trong năm 2013 đã được cử tri đánh giá cao, tạo sự tin tưởng trong nhân dân và cơ bản đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, UB Thường vụ Quốc hội nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, kiến nghị của thường trực HĐND các tỉnh thành và một số cơ quan hữu quan về phạm vi đối tượng lấy phiếu, hình thức mức độ tín nhiệm, cách thức tiến hành và công bố thông tin tín nhiệm về thời gian lấy phiếu….

UB Thường vụ giải thích, đây là những vấn đề cần được nghiên cứu hoàn thiện nên UB Thường vụ Quốc hội xin phép các vị đại biểu Quốc hội giao cho UB nghiên cứu các ý kiến đóng góp nêu trên, sơ kết việc tổ chức thực hiện để sửa đổi bổ sung hoàn thiện nghj quyết 35 trình Quốc hội vào kỳ họp thứ bảy. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian tiếp theo sẽ do Quốc hội quyết định khi tiến hành sửa đổi bổ sung nghị quyết số 35.

P.Thảo