Bạn đọc viết:

Phiếm đàm về Dân và...

(Dân trí) - Ngồi buồn, ngẫm lời ông nghị D. nói tại nghị trường Quốc hội hôm 27/5: đa số người dân "không quan tâm tên nước như thế nào, chỉ một số tiểu thương quan tâm" (tin báo chí ngày 27/5: “Chỉ tiểu thương mới quan tâm đến đổi tên nước”). Từ đó có thể suy ra:

Kết quả thăm dò ý kiến bạn đọc về hai phương án tên nước trên Dân trí điện tử
Kết quả thăm dò ý kiến bạn đọc về hai phương án tên nước trên Dân trí điện tử
 
a. Dân không phải là tiểu thương

b. Tiểu thương không phải là quan

 

Vậy có thể thấy, xã hội phân ra ba giai tầng:

 

1. Quan

2. Tiểu thương

3. Dân

 

+ Quan: dứt khoát là bậc anh tài nên phải ở vị trí số 1 rồi, bởi các cuộc khen thưởng, vinh danh lâu nay chỉ có các quan mới lọt vào bảng vàng.

 

+ Tiểu thương: xưa thì bị ngược đãi, cho là.. “gian”…. Nay con mắt nhìn đã khác, được ái mộ khoác cho tấm áo doanh nhân, có khi còn được quan ưu ái cho hợp tác mần ăn.

 

+ Dân: xếp sau cùng vì đã “chậm tiến” bởi dân trí thấp như các quan thường chấm điểm, lại còn thờ ơ trước việc lớn của đất nước (không quan tâm…) Nhưng có điều tầng lớp này vẫn chưa minh định được rõ ràng, vì nói Dân hay Nhân Dân thì trừu tượng quá. Cứ như ý ông nghị thì D. là ai chưa thể xác định được cụ thể.

 

Một khi danh tính chưa được xác định thì dễ bị lạm dụng, trăm dâu đổ đầu tằm. Giống như ông Trời, ngàn năm nay ngậm đắng bởi thiên hạ cứ hễ động một tí là “Trời ơi”, là “tại Trời”. Dân cũng đang chịu nỗi “oan” khó nói ấy.

 

Vậy thưa các đấng anh tài, các vị hãy chỉ giùm: Dân là ai?

 

Nguyễn Duy Xuân