Phóng sự ảnh:

Miên man cùng sông nước Cần Thơ

(Dân trí) - Cần Thơ là vựa lúa, là cùng kinh tế trọng yếu của miền Tây Nam Bộ nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, giữa một mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Vì vậy mọi sinh hoạt, đi lại và đời sống kinh tế, văn hóa đều chậm chất sóng nước...

Về miền sông nước Cần Thơ...
Nơi gặp nhau của sông Cần Thơ và sông Hậu
3 Mua bán trên chợ Cái Răng
Về với sông nước Cần Thơ...
Theo đường sông, nông phẩm lên bờ
Theo đường sông, nông phẩm lên bờ
 
3 Mua bán trên chợ Cái Răng
Những chuyến hàng về chợ Cái Răng
3 Mua bán trên chợ Cái Răng
Bán mua nhộn nhịp trên sông
3 Mua bán trên chợ Cái Răng
Sắp hết giờ họp chợ Cái Răng
3 Mua bán trên chợ Cái Răng
Đánh cá trên sông Cần Thơ
3 Mua bán trên chợ Cái Răng
Một chuyến đò
Nắng về trên dòng kênh nhỏ

Nắng về trên dòng kênh nhỏ

Xóm nhỏ ven dòng kênh

Xóm nhỏ ven dòng kênh

3 Mua bán trên chợ Cái Răng
Ai ngồi chi đây/Mà má hồng đỏ dậy/Giữa trời mây ...(thơ Công Chung)

3 Mua bán trên chợ Cái Răng

Thuyền về từ muôn ngả
3 Mua bán trên chợ Cái Răng

Trên dòng Hậu Giang ...
Phóng sự ảnh của Trần Công Chung (từ Nha Trang)