Hà Nội phê bình nhiều quận, huyện "lờ" phí sử dụng đường bộ

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, trong năm 2013 và 2 tháng đầu năm 2014 các quận, huyện thu phí sử dụng đường bộ đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch đề ra. Cũng vì lý do đó quận Cầu Giấy, huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín bị phê bình.

Theo báo cáo thu ngân sách, số thu phí sử dụng đường bộ trong năm 2013 chỉ đạt trên 55 tỷ đồng, (số dự kiến thu phí sử dụng đường bộ năm 2013, là 261 tỷ đồng, với tổng số xe là trên 4,5 triệu xe), đạt tỷ lệ 21% - rất thấp. Trong đó, huyện Thường Tín không phát sinh số thu nộp ngân sách phí sử dụng đường bộ.
Hà Nội thu phí sử dụng đường bộ đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch đề ra.
Hà Nội thu phí sử dụng đường bộ đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch đề ra.

Năm 2014, theo báo cáo thu ngân sách 2 tháng đầu năm, số thu phí sử dụng đường bộ trên 1,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 0,6% số dự kiến thu trong năm), số thu cũng được thành phố đánh giá là đạt tỷ lệ rất thấp, trong đó có 4 đơn vị chưa phát sinh số thu nộp ngân sách là quận Cầu Giấy, các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín.

Căn cứ vào kết quả thu, nộp phí sử dụng đường bộ năm 2013 và 2 tháng đầu năm 2014, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc công tác thu, nộp phí sử dụng đường bộ tại địa phương.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải đốc thúc, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn đôn đốc thôn, tổ dân phố tích cực thu, nộp tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theo đúng văn bản quy định của TƯ, Thành phố và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố về việc này.

Theo quy định, mức phí đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện), loại có dung tích xy lanh đến 100cm3 có mức phí từ 50 đến 100 nghìn đồng/năm; loại xe có dung tích xy lanh trên 100cm3, phức phí từ trên 100 đến 150 nghìn đồng/năm; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh mức phí là 2.160.000 đồng/năm.

Quang Phong