Đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân

Việc sửa đổi Luật bảo hiểm y tế (BHYT) là cần thiết, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc để BHYT là công cụ hữu hiệu thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo định hướng công bằng và hiệu quả.

Đó là ý kiến của PGS-TS.Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội thảo “Định hướng chính sách về sửa đổi Luật BHYT” diễn ra ngày 18/10, tại Hà Nội.

Theo Bộ Y tế, Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương ban hành ngày 25/10/2017 đã nêu rõ mục tiêu đến năm 2025 tăng tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số và giảm tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%. Chính phủ cũng cam kết đảm bảo các nguồn kinh phí đủ để đạt được các mục tiêu đề ra của chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.


Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Lê An)

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Lê An)

Đáng chú ý, hiện nay, quá trình thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân ở Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tỉ lệ bao phủ BHYT tại Việt Nam ước đạt 87,4% dân số. Tỉ lệ đóng góp từ quỹ BHYT trong tổng chi y tế tăng qua các năm. BHYT đã đóng góp phần quan trọng trong tổng nguồn tài chính cho y tế, giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ y tế, từng bước đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, ngày 13/6/2014, Quốc hội cũng đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đơn cử, các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những khó khăn, vướng mắc như: Phạm vi được hưởng BHYT, mức hưởng; tổ chức khám chữa bệnh BHYT (hợp đồng, đăng ký khám chữa bệnh (KCB), chuyển tuyến, thủ tục KCB, giám định); phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT; quản lý và sử dụng BHYT; tổ chức và quản lý nhà nước về BHYT…

Để giải quyết những vướng mắc trên, PGS-TS.Phạm Lê Tuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, việc sửa đổi Luật BHYT là cần thiết nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, để BHYT là công cụ hữu hiệu thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo định hướng công bằng và hiệu quả.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cùng chia sẻ, thảo luận về những tồn tại, khó khăn; đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị định hướng sửa đổi Luật BHYT.

Theo TS.Nguyễn Văn Tiên- nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, việc gợi ý chính sách khi sửa đổi Luật BHYT cần tuân theo các nguyên tắc chung, bao gồm: Sửa đổi toàn diện Luật BHYT; tiếp tục khẳng định thực hiện BHYT toàn dân; mở rộng phạm vi chi trả để sử dụng quỹ BHYT có hiệu quả, từng bước đa dạng hóa gói dịch vụ BHYT; cân bằng đóng hưởng, kiểm soát quỹ hợp lý và cần xây dựng một lộ trình rõ ràng.

Bên cạnh đó, TS.Nguyễn Văn Tiên cũng đưa ra 5 nhóm vấn đề cần lưu tâm trong dự kiến sửa đổi Luật BHYT. Trong đó, cần tập trung vào mở rộng diện bao phủ; hoàn thiện, tăng cường, mở rộng quyền lợi tham gia BHYT; tạo thuận tiện trong việc cung ứng dịch vụ y tế; nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT.

Tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cũng nhấn mạnh đến những bất cập, hạn chế trong Luật BHYT hiện hành; đồng thời mong muốn những ý kiến đóng góp của các chuyên gia sẽ là cơ sở để định hướng sửa đổi Luật BHYT hoàn chỉnh, toàn diện, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đặc biệt, việc sửa đổi Luật phải đảm bảo nguồn quỹ BHYT đáp ứng yêu cầu KCB; phát huy vai trò y tế cơ sở; cân bằng mức đóng- hưởng, hướng tới việc thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và BHYT toàn dân vững bền./.

Theo Bích Liên

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam