Bạn đọc viết

Còn đây lời hịch của ông cha

Muốn được làm người lính Nguyên Phong

 

Tranh cổ động
Tranh cổ động

Tôi lật từng trang lịch sử

Ngược về quá khứ của ông cha

Thuở hào khí Đông A

Ba lần đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược

Và lũ gian thần bán nước cầu vinh

Nghe vang vọng lời tiền nhân trước nguy nan vận nước:

"Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc...”(1)

Sứ giặc nghênh ngang

Tướng sĩ mải mê chọi gà, đàn hát...(2)

Lẽ nào cháu con quên được?

*

Biển Đông dập dờn bóng giặc

Đảo nổi, đảo chìm chúng xây thành lô cốt

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tim

Muốn được làm người lính Nguyên Phong(3)

Thích vào cánh tay hai chữ "Sát Thát"

Ôm cọc gỗ ngàn năm ra biển Đông cắm chặt

Cho Hoàng Sa, Trường Sa nổi sóng Bạch Đằng

Nhấn chìm lũ giặc xâm lăng

Trên ngọn sóng ngàn năm

Có oai linh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Và bao anh hùng liệt sĩ đã xả thân

Cho Đất Nước trường tồn

"Ta thường tới bữa quên ăn...”(4)

Lời tiền nhân vọng từ quá khứ:

Chẳng bao giờ chúng để ta yên

Bởi tham vọng bá quyền muôn thuở

Cả tin, ngộ nhận trước những lời ru ngủ

Sẽ là bài học máu xương

Câu chuyện An Dương Vương và Mỵ Châu - Trọng Thủy

Muôn đời không thể nào quên!

Nguyễn Duy Xuân

(1,4) Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ

(2) Hình ảnh trong Hịch tướng sĩ

(3) Niên hiệu đời vua Trần Thái Tông