Bạn đọc viết

Cảm ơn ông, đại biểu Đặng Thuần Phong

Tin các báo: Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) nói trước Quốc hội sáng 9-6-2017 về 6 điều bất an mà nhân dân luôn bức xúc như tham nhũng, nợ công tăng cao, thương mại hóa quan hệ xã hội, tài nguyên cạn kiệt, rừng sắp hết, biển gần chết, người Việt hại nhau, vô cảm...


Minh họa: Ngọc diệp

Minh họa: Ngọc diệp

Đặng Thuần Phong - đúng như tên ông

Dám nói thẳng những gì cần nói thẳng

Đất Nước bất an, 6 điều lo lắng

Cho tương lai Dân tộc - Nước non này

Nói nhiều rồi, nói mãi. Làm sao đây?

Người nói thì nhiều mà người làm thì ít

Tham nhũng nhung nhúc đen kịt lũ bọ hung

Nợ công tăng nhanh chưa có điểm dừng

Đồng tiền chi phối toàn xã hội

Chạy và… chạy. Lòng dân nhức nhối

Rừng sắp hết và biển gần chết

Tài nguyên đất nước cạn kiệt rồi!

Bữa cơm hằng ngày - nỗi sợ hãi

Thực phẩm bẩn - Người Việt giết ai?

Vô cảm lên ngôi thành đạo đức xã hội

Sống bon chen, mất hết tình người,…

Cảm ơn ông nói điều hơn lẽ thiệt

Mà nhân dân lo lắng từ lâu

Nguyễn Duy Xuân