Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Dân trí Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hòa Cuba từ ngày 28-30/3 theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz, hai bên đã ra Tuyên bố chung.


Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo Dân trí xin trân trọng giới thiệu toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Cuba:

1. Nhận lời mời của Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28 đến ngày 30/3/2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, Đại tướng Raul Castro Ruz; có các cuộc gặp, trao đổi với Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Jose Ramon Machado Ventura, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Diaz Canel Bermudez. Tất cả các hoạt động đã diễn ra trong bầu không khí anh em và tin cậy lẫn nhau.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti (Hô-xê Mác-ti) và tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm thành phố Santiago de Cuba; thăm Lăng mộ Jose Marti và viếng mộ Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz; thăm một số di tích lịch sử của Thành phố Anh hùng Santiago de Cuba; thăm Trường Tiểu học Võ Thị Thắng; gặp và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận bằng Tiến sĩ Danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của Trường Đại học Tổng hợp La Habana, do quá trình cống hiến cho khoa học và những đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự quan tâm chia sẻ với Cuba những kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về mô hình phát triển của Việt Nam.

Để ghi nhận những đóng góp quý báu của đồng chí Raul Castro Ruz trong việc củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định trao tặng đồng chí Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt nhân dân Cuba, đồng chí Đại tướng Raul Castro bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về quyết định này của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

2. Hai nhà Lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Cuba; là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai Đảng và nhân dân hai nước.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro, những người tiên phong trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, gắn kết hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Hai bên cho rằng việc mở rộng, thắt chặt và làm sâu sắc mối quan hệ đoàn kết, anh em và hợp tác toàn diện giữa giữa hai nước nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

3. Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Raul Castro bày tỏ hài lòng về quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở tin cậy chính trị, nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và trên các lĩnh vực khác; thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và thảo luận những vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

4. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng các thế hệ tương lai Việt Nam và Cuba sẽ là lực lượng kế cận trung thành của lịch sử quan hệ đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc; đã, đang và sẽ luôn gắn bó trong sự nghiệp bảo vệ sự vững chắc không thể đảo ngược của chủ nghĩa xã hội và của một thế giới công bằng, bình đẳng và bền vững hơn.

5. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố và đại biểu Quốc hội Chính quyền nhân dân khóa IX, diễn ra vào ngày 11/3/2018 vừa qua; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ánh sáng của các nghị quyết do Đại hội VI, VII của Đảng Cộng sản Cuba đề ra, Cuba sẽ tiếp tục thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế và xã hội xã hội chủ nghĩa, mở ra một giai đoạn phát triển mới của công cuộc xây dựng quốc gia có chủ quyền, độc lập, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, phồn vinh và bền vững.

Việt Nam khẳng định lập trường trước sau như một trong việc ủng hộ sự nghiệp cao cả của nhân dân Cuba và cuộc đấu tranh đòi dỡ bỏ ngay và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính phi lý chống Cuba Việt Nam tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực bình thường hóa quan hệ Cuba – Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, độc lập và thể chế chính trị của mỗi nước. Việt Nam đánh giá cao uy tín và vai trò của Cuba ở Mỹ La tinh, Caribê và trên trường quốc tế.

6. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Raul Castro chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền và hội nhập quốc tế, uy tín quốc tế cũng như sự đóng góp của Việt Nam vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực Đông Nam Á, châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. Cuba ủng hộ và tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

7. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và Cuba đang tích cực triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế, xã hội xã hội chủ nghĩa, hai bên cần duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc ở tất cả các cấp. Hai bên cần duy trì các cuộc trao đổi lý luận- thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội, công tác xây dựng đảng và mối quan hệ giữa Đảng với các tổ chức thanh niên; tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

8. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế hợp tác song phương như: Thỏa thuận trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba; Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng; Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật; Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; quan hệ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng cách mạng Cuba; trao đổi về mô hình kinh tế - xã hội của hai nước. Hai bên bày tỏ quyết tâm tăng cường hiệu quả và hiệu lực của các cơ chế này.

9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế; đánh giá cao việc hai bên kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại mới trong khuôn khổ chuyến thăm, coi đây là cơ sở để tiếp tục mở rộng quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Cuba ủng hộ việc tăng cường đầu tư của Việt Nam vào Cuba, thông qua việc ký kết các dự án đầu tư quan trọng và sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho mục đích này. Hai bên sẽ xem xét tiềm năng của mỗi nước để mở rộng hợp tác trong các ngành và lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, viễn thông, du lịch, xây dựng, dịch vụ y tế, công-nông nghiệp và công nghiệp lương thực, thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác. Hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của các văn kiện hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm về các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, thông tin và truyền thông, nguồn nhân lực và an sinh xã hội, khoa học và công nghệ.

Đồng chí Raul Castro cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã xóa nợ của Chính phủ Cuba đối với Chính phủ Việt Nam, cho rằng đây là minh chứng thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

10. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự tương đồng hoàn toàn trong lập trường của hai nước đối với nhiều vấn đề quốc tế; nhấn mạnh, các tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng các nguyên tắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt giữa hai nước Việt Nam – Cuba sẽ góp phần mở rộng sự hợp tác giữa Việt Nam với các nước khu vực Mỹ Latinh và Caribê; giữa Cuba với các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở hai khu vực và trên thế giới. Hai bên ghi nhận vai trò của các tổ chức khu vực và liên khu vực như Cộng đồng các Nhà nước Mỹ Latinh và Caribê (CELAC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Đông Á – Mỹ Latinh (FEALAC) trong việc tăng cường các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên cơ sở tôn trọng và cùng chung sống hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế như tinh thần Tuyên bố Mỹ Latinh và Caribê là khu vực hòa bình.

11. Hai bên tái khẳng định tính hiệu lực của các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Không Liên Kết; nhấn mạnh các mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Phong trào Không Liên Kết cần được tôn trọng triệt để; đánh giá cao những đóng góp của Phong trào với việc bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế; cho rằng Phong trào Không Liên Kết cần được củng cố hơn nữa để đương đầu một cách hiệu quả với những thách thức to lớn của thế giới ngày nay; khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình, an ninh quốc tế, giải trừ quân bị, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân; hài lòng việc Việt Nam và Cuba đã ký và tham gia vào Hiệp ước cấm Vũ khí hạt nhân.

Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình Nghị sự 2030; tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực trong việc đối phó với biến đổi khí hậu, qua việc thúc đẩy sự tôn trọng và áp dụng Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi Khí hậu và Thỏa thuận Paris, trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng tôn trọng sự khác biệt.

12. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên, nhất là tại Liên hợp quốc, gồm cả việc ủng hộ các ứng cử viên của nhau, thống nhất lập trường chung thông qua các cuộc trao đổi định kỳ giữa chính phủ hai nước.

13. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ Cuộc gặp quốc tế của các đảng cộng sản và công nhân, Diễn đàn Sao Paulo, cũng như các diễn đàn chính trị, xã hội khác.

14. Hai bên đánh giá cao kết quả thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; coi đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, trong bối cảnh kỷ niệm lần thứ 45 chuyến thăm lần đầu đến Việt Nam của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, nguyên thủ quốc gia duy nhất thăm vùng vừa được các chiến sỹ Việt Nam giải phóng tại vĩ tuyến 17, tỉnh Quảng Trị.

15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Raul Castro Ruz, cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba về sự đón tiếp trọng thị, sự nồng hậu, hiếu khách dành cho cá nhân Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Raul Castro sang thăm chính thức Việt Nam. Đồng chí Raul Castro chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

La Habana, ngày 29 tháng 3 năm 2018.

TTXVN

MỚI NHẤT
Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba
Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba

(Dân trí) - Sáng 1/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25-27/3 và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28-30/3.

Chủ nhật, 01/04/2018 - 09:40

Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển CLV
Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển CLV

(Dân trí) - Hội nghị Cấp cao (HNCC) Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10 do Thủ tướng ba nước đồng chủ trì hôm nay (31/3), tại Hà Nội. Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia. Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Thứ bảy, 31/03/2018 - 09:07

Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng
Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng

(Dân trí) - Sau 3 ngày diễn ra tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã kết thúc tốt đẹp. Các nước GMS đã cam kết và thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong hợp tác tiểu vùng. Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Thứ bảy, 31/03/2018 - 08:52

Việt Nam - Lào - Campuchia tuyên bố chung về hợp tác Tam giác phát triển
Việt Nam - Lào - Campuchia tuyên bố chung về hợp tác Tam giác phát triển

(Dân trí) - Chiều 31/3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Cấp cao (HNCC) Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10 do Thủ tướng ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào đồng chủ trì. Sau khi kết thúc Hội nghị, 3 Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về hợp tác CLV.

Thứ bảy, 31/03/2018 - 08:04

Thủ tướng: Hơn 200 dự án, quy mô 65 tỷ USD tại khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng
Thủ tướng: Hơn 200 dự án, quy mô 65 tỷ USD tại khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng

(Dân trí) - Chiều nay (31/3), sau tuyên bố bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao đã chủ trì họp báo thông tin các nội dung quan trọng tại GMS 6 do Việt Nam làm chủ nhà.

Thứ bảy, 31/03/2018 - 07:52

Các nước tiểu vùng Mekong thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội
Các nước tiểu vùng Mekong thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội

(Dân trí) - Tại Phiên họp toàn thể diễn ra tại Hà Nội hôm nay (31/3), lãnh đạo các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) nhất trí về định hướng hợp tác trong 5 năm tới, thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội giai đoạn 2018 - 2022 và Khung đầu tư khu vực vùng 2022.

Thứ bảy, 31/03/2018 - 05:18

Thủ tướng chủ trì phiên họp toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh GMS
Thủ tướng chủ trì phiên họp toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh GMS

(Dân trí) - Sáng nay (31/3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6, tại Hà Nội. Với vai trò nước chủ nhà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về 5 nội dung hợp tác lớn mà GMS cần chú trọng.

Thứ bảy, 31/03/2018 - 01:56

Chủ tịch Raul Castro Ruz cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Santiago De Cuba
Chủ tịch Raul Castro Ruz cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Santiago De Cuba

(Dân trí) - Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba, sáng 30/3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô La Habana, đi thăm thành phố Santiago De Cuba, thành phố anh hùng, từng là thủ đô đầu tiên của Cuba.

Thứ bảy, 31/03/2018 - 07:38

Thủ tướng: Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam trong top 3 thế giới
Thủ tướng: Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam trong top 3 thế giới

(Dân trí) - “Hiện nay ở Việt Nam đã có 25.000 dự án đầu tư nước ngoài FDI đang hoạt động với số vốn đầu tư đạt trên 320 tỷ USD. Chỉ số thị trường chứng khoán VN - Index năm 2017 tăng 41%, nằm trong top 3 của thế giới” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Thứ bảy, 31/03/2018 - 12:26

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Sáng kiến của Việt Nam rất quan trọng
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Sáng kiến của Việt Nam rất quan trọng

(Dân trí) - Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ quan điểm về sáng kiến của Việt Nam khi lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) được tổ chức. Theo ông, điều này rất quan trọng cho hợp tác tiểu vùng.

Thứ sáu, 30/03/2018 - 09:39

Chậm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, hàng loạt đơn vị bị phê bình
Chậm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, hàng loạt đơn vị bị phê bình

(Dân trí) - Nhiều Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban ngành, Chủ tịch cấp huyện… của tỉnh Bạc Liêu bị phê bình vì chậm trễ thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này.

Thứ sáu, 30/03/2018 - 06:07

Chậm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, hàng loạt đơn vị bị phê bình
Chậm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, hàng loạt đơn vị bị phê bình

(Dân trí) - Nhiều Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban ngành, Chủ tịch cấp huyện,… của tỉnh Bạc Liêu bị phê bình vì chậm trễ thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này.

Thứ sáu, 30/03/2018 - 06:07

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch Cuba Raul Castro hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chủ tịch Cuba Raul Castro hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Dân trí) - Chiều 29/3 (giờ địa phương, sáng 30/3 giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz chủ trì lễ đón.

Thứ sáu, 30/03/2018 - 03:32

Tổng Bí thư trao Huân chương Sao vàng tặng Chủ tịch Raul Castro Ruz
Tổng Bí thư trao Huân chương Sao vàng tặng Chủ tịch Raul Castro Ruz

(Dân trí) - Chiều 29/3 (giờ địa phương), tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã trao Huân chương Sao vàng tặng ông Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu ba.

Thứ sáu, 30/03/2018 - 03:18

Lễ trao Bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lễ trao Bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Dân trí) - Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba, sáng 29/3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm trường Đại học Tổng hợp La Habana và nói chuyện với các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể học sinh nhà trường với chủ đề: “Phát triển bền vững, thực hiện công bằng xã hội, nhìn từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam”.

Thứ sáu, 30/03/2018 - 10:21

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernándes
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernándes

(Dân trí) - Sáng 29/3 (giờ địa phương), tại Trụ sở Quốc hội Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernándes.

Thứ sáu, 30/03/2018 - 06:25

Những hoạt động đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba
Những hoạt động đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

(Dân trí) - Sau khi đến Thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình...

Thứ năm, 29/03/2018 - 12:36

Khai mạc 2 hội nghị đa phương lớn nhất trong năm tại Hà Nội
Khai mạc 2 hội nghị đa phương lớn nhất trong năm tại Hà Nội

(Dân trí) - Hôm nay (29/3), Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS6) và Hội nghị Cấp cao Hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV10) khai mạc tại Hà Nội. Lãnh đạo Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và hàng nghìn đại biểu tham dự hai sự kiện này.

Thứ năm, 29/03/2018 - 09:32

Chủ tịch nước Trần Đại Quang điện đàm với Tổng thống Nga Putin
Chủ tịch nước Trần Đại Quang điện đàm với Tổng thống Nga Putin

(Dân trí) - Ngày 28/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo thống nhất làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Thứ năm, 29/03/2018 - 06:29

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

(Dân trí) - Theo đặc phái viên, sáng 28/3 (giờ địa phương, tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội), sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Paris đi thăm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz.

Thứ tư, 28/03/2018 - 05:56

Xử lý nghiêm cán bộ mua bán trái phép hồ sơ đất đã được bồi thường
Xử lý nghiêm cán bộ mua bán trái phép hồ sơ đất đã được bồi thường

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nắm tình hình, có một số cán bộ thỏa thuận mua lại hồ sơ đất của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đã được nhận đầy đủ tiền bồi thường và gợi ý cho người dân gây áp lực với cơ quan nhà nước.

Thứ tư, 28/03/2018 - 03:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp

(Dân trí) - Theo Đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tối 27/3 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự khai trương trụ sở mới Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, gặp gỡ đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Thứ tư, 28/03/2018 - 07:50

Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp
Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp

(Dân trí) - Hai bên tin tưởng chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp.

Thứ tư, 28/03/2018 - 07:33

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron gặp báo chí
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron gặp báo chí

(Dân trí) - Phát biểu trước đông đảo phóng viên báo chí hai nước ngay sau cuộc hội đàm, tại Điện Eslysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn Pháp cho chuyến thăm đầu tiên đến châu Âu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Thứ tư, 28/03/2018 - 03:16