Tổng Bí thư Lê Duẩn với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Dân trí Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Tổng Bí thư Lê Duẩn là người lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng ở miền Nam. Trong quá trình ấy, Tổng Bí thư Lê Duẩn là một nhà lãnh đạo, nhà chiến lược luôn luôn chủ động, sáng tạo, tìm ra phương pháp cách mạng thích hợp cho cách mạng miền Nam.
>>Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam

Từ giữa năm 1957, theo quyết định của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: đồng chí Lê Duẩn đọc báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 14 (khóa II) - Hà Nội, ngày 10/11/1958.
Từ giữa năm 1957, theo quyết định của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: đồng chí Lê Duẩn đọc báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 14 (khóa II) - Hà Nội, ngày 10/11/1958.
Theo phân công của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn được giao trách nhiệm trực tiếp giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh điều hành công việc chung của Đảng; được phân công chỉ đạo chuẩn bị Đề án và dự thảo Nghị quyết về cách mạng miền Nam để đưa ra Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) thảo luận và quyết định. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Duẩn (thứ nhất, bên trái) dự Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng (khóa II) - Hà Nội, tháng 4/1959.
Theo phân công của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn được giao trách nhiệm trực tiếp giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh điều hành công việc chung của Đảng; được phân công chỉ đạo chuẩn bị Đề án và dự thảo Nghị quyết về cách mạng miền Nam để đưa ra Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) thảo luận và quyết định. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Duẩn (thứ nhất, bên trái) dự Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng (khóa II) - Hà Nội, tháng 4/1959.
Năm 1960, đồng chí Lê Duẩn được phân công giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì chuẩn bị Báo cáo Chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, đề ra 2 chiến lược cách mạng: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, kết hợp cách mạng hai miền nhằm mục tiêu chung là hoàn thành giải phóng dân tộc, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tại Đại hội, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
Năm 1960, đồng chí Lê Duẩn được phân công giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì chuẩn bị Báo cáo Chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, đề ra 2 chiến lược cách mạng: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, kết hợp cách mạng hai miền nhằm mục tiêu chung là hoàn thành giải phóng dân tộc, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tại Đại hội, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
Đồng chí Lê Duẩn đọc Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ III của Đảng - Hà Nội, ngày 3/9/1960.
Đồng chí Lê Duẩn đọc Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ III của Đảng - Hà Nội, ngày 3/9/1960.
Đại hội mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.
Đại hội mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.
Ngày 27/3/2964, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Chính trị đặc biệt (Hội nghị Diên Hồng thời kỳ chống đế quốc Mỹ) để biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, giành hòa bình, thống nhất đất nước.
Ngày 27/3/2964, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Chính trị đặc biệt (Hội nghị Diên Hồng thời kỳ chống đế quốc Mỹ) để biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, giành hòa bình, thống nhất đất nước.

Từ năm 1965-1968, đã có 888.600 thanh niên miền Bắc nhập ngũ, trong đó có hơn 336.900 người vào miền Nam chiến đấu.

Từ năm 1965-1968, đã có 888.600 thanh niên miền Bắc nhập ngũ, trong đó có hơn 336.900 người vào miền Nam chiến đấu.

Quân giải phóng chuẩn bị vào chiến dịch Ba Gia.
Quân giải phóng chuẩn bị vào chiến dịch Ba Gia.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (thứ 3, từ trái sang) cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị họp bàn và ra Nghị quyết về Tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Hà Nội, ngày 28/12/1967.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (thứ 3, từ trái sang) cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị họp bàn và ra Nghị quyết về "Tổng công kích, tổng khởi nghĩa" vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Hà Nội, ngày 28/12/1967.
Lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định chuẩn bị bước vào cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định chuẩn bị bước vào cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Trận tập kích chiến lược mùa xuân 1968 là đòn đánh sấm sét khiến quân địch khiếp sợ và bạn bè năm châu nức lòng.
Trận tập kích chiến lược mùa xuân 1968 là đòn đánh sấm sét khiến quân địch khiếp sợ và bạn bè năm châu nức lòng.
Đánh chiếm cao điểm ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị.
Đánh chiếm cao điểm ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị.
Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị lãnh đạo nhân dân ta xây dựng miền Bắc, dồn sức chi viện miền Nam, tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: ngày 9/9/1969, tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc điếu văn và tuyên thệ trước anh linh Người, kêu gọi đồng bào, đồng chí nén đau thương, đạp bằng mọi trở lực, chông gai, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta.
Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị lãnh đạo nhân dân ta xây dựng miền Bắc, dồn sức chi viện miền Nam, tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: ngày 9/9/1969, tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc điếu văn và tuyên thệ trước anh linh Người, kêu gọi đồng bào, đồng chí nén đau thương, đạp bằng mọi trở lực, chông gai, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (đứng) chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị (đợt 2), từ ngày 18/12/1974 đến ngày 7/1/1975 tại thủ đô Hà Nội, quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (đứng) chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị (đợt 2), từ ngày 18/12/1974 đến ngày 7/1/1975 tại thủ đô Hà Nội, quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Bức điện số 37B ngày 14/4/1975 của Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn báo tin Bộ Chính trị đồng ý lấy tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh.
Bức điện số 37B ngày 14/4/1975 của Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn báo tin Bộ Chính trị đồng ý lấy tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh.
Cờ chiến thắng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, sáng ngày 30/4/1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.
Cờ chiến thắng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, sáng ngày 30/4/1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (thứ 4, hàng đầu tiên, từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Sài Gòn - Gia Định sau ngày toàn thắng, tháng 5/1975.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn (thứ 4, hàng đầu tiên, từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Sài Gòn - Gia Định sau ngày toàn thắng, tháng 5/1975.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên lễ đài mừng chiến thắng của nhân dân Thủ đô, ngày 7/5/1975.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên lễ đài mừng chiến thắng của nhân dân Thủ đô, ngày 7/5/1975.
Lễ ký các văn kiện chính thức của Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất Tổ quốc. Sài Gòn, ngày 21/11/1975.
Lễ ký các văn kiện chính thức của Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất Tổ quốc. Sài Gòn, ngày 21/11/1975.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VI tại hòm phiếu số 30, khu vực 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, tháng 4/1976.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VI tại hòm phiếu số 30, khu vực 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, tháng 4/1976.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn đọc Báo cáo Chính trị đặc biệt tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI. Hà Nội, ngày 25/6/1976.
Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn đọc Báo cáo Chính trị đặc biệt tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI. Hà Nội, ngày 25/6/1976.

Tiến Nguyên

Ảnh chụp lại ảnh tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

MỚI NHẤT
Thủ tướng: Lùi thời gian để sửa 32 luật liên quan luật Quy hoạch
Thủ tướng: Lùi thời gian để sửa 32 luật liên quan luật Quy hoạch

(Dân trí) - Liên quan đến việc có 32 luật hiện hành cần sửa cho phù hợp nếu dự luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó có 28 luật phải sửa một số điều, 4 luật phải sửa nhiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải sửa cùng lúc tất cả các luật này.

Thứ tư, 12/04/2017 - 03:30

Đưa thêm 21 người dân ra định cư ở đảo Cồn Cỏ
Đưa thêm 21 người dân ra định cư ở đảo Cồn Cỏ

(Dân trí) - Nhằm tăng thêm dân số cho đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định bổ sung thêm 7 hộ gia đình ra định cư lâu dài trên hòn đảo này.

Thứ ba, 11/04/2017 - 11:52

Phấn đấu triệt xóa 5-10% tụ điểm ma túy mỗi năm
Phấn đấu triệt xóa 5-10% tụ điểm ma túy mỗi năm

(Dân trí) - Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xoá từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm; mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn/năm...

Thứ hai, 10/04/2017 - 09:32

Thủ tướng đồng ý cho bổ sung 1 sân golf vào quy hoạch
Thủ tướng đồng ý cho bổ sung 1 sân golf vào quy hoạch

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf Kim Bảng 36 lỗ tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với diện tích 198,24 ha.

Thứ hai, 10/04/2017 - 09:20

Bộ trưởng Công an: Tăng cường đảm bảo an ninh dịp lễ 30/4 - 1/5
Bộ trưởng Công an: Tăng cường đảm bảo an ninh dịp lễ 30/4 - 1/5

(Dân trí) - Ngày 10/4, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo công an một số đơn vị, địa phương để bàn về các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Thứ hai, 10/04/2017 - 06:30

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Điển
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Điển

Chiều 8/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời thủ đô Stockholm, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển.

Thứ bảy, 08/04/2017 - 10:11

Thủ tướng: “Phát triển nông nghiệp phải có sự liên kết của 5 Nhà”
Thủ tướng: “Phát triển nông nghiệp phải có sự liên kết của 5 Nhà”

(Dân trí) - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Muốn thành công trong phát triển nông nghiệp phải có sự liên kết của 5 nhà: Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà khoa học - Nhà nông - Nhà bank (ngân hàng)...

Thứ bảy, 08/04/2017 - 04:59

Thủ tướng: Cần tận dụng cơ hội phim “Kong” để quảng bá du lịch
Thủ tướng: Cần tận dụng cơ hội phim “Kong” để quảng bá du lịch

(Dân trí) - Làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Ninh Bình chiều 7/4, Thủ tướng đề cập thế mạnh của Ninh Bình là cảnh quan, du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến phim “Kong” quay tại địa phương và yêu cầu tỉnh tận dụng cơ hội này, tính toán một chiến lược hàng lưu niệm, xây dựng thương hiệu du lịch rõ nét hơn.

Thứ bảy, 08/04/2017 - 12:45

Phó Thủ tướng đón Tết Chol Chnam Thmay cùng đồng bào Khmer
Phó Thủ tướng đón Tết Chol Chnam Thmay cùng đồng bào Khmer

(Dân trí) - Ngày 8/4 tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ dự buổi gặp mặt cán bộ, chư tăng, tăng sinh, học sinh, sinh viên, gia đình chính sách người dân tộc Khmer để đón mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2017.

Thứ sáu, 07/04/2017 - 02:23

Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng
Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng

(Dân trí) - Sáng 7/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ kỷ niệm.

Thứ sáu, 07/04/2017 - 02:18

Bút tích của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong các văn bản tuyệt mật
Bút tích của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong các văn bản tuyệt mật

(Dân trí) - Tại triển lãm “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cuộc đời và sự nghiệp” ở Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nhiều tài liệu có bút tích của Tổng bí thư Lê Duẩn được trưng bày.

Thứ sáu, 07/04/2017 - 12:53

Tổng Bí thư Lê Duẩn - người luôn trăn trở với sự phát triển của quê hương
Tổng Bí thư Lê Duẩn - người luôn trăn trở với sự phát triển của quê hương

(Dân trí) - Ngoài việc dành những tình cảm sâu nặng với vùng đất nơi ông sinh ra và lớn lên, mỗi lần về thăm Quảng Trị, Tổng Bí thư Lê Duẩn thường động viên, thăm hỏi ân cần người dân và luôn trăn trở hướng đổi mới, giúp người dân thoát nghèo, quê hương phát triển giàu đẹp.

Thứ sáu, 07/04/2017 - 09:01

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển

(Dân trí) - Đúng 6 giờ 30 phút sáng 6/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Arlanda, Thủ đô Stockholm, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 6-8/4 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin.

Thứ năm, 06/04/2017 - 10:03

Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam
Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2017), GS. TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có bài viết “Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam”. Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết theo nguồn TTXVN.

Thứ năm, 06/04/2017 - 09:51

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(Dân trí) - Chiều 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Thứ năm, 06/04/2017 - 08:00

Tổng Bí thư làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Trị
Tổng Bí thư làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị về hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thứ năm, 06/04/2017 - 02:55

Chính phủ cắt 100% việc khởi công, khánh thành để tiết kiệm
Chính phủ cắt 100% việc khởi công, khánh thành để tiết kiệm

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Chính phủ sẽ cắt 100% việc động thổ, khánh thành, giảm 12% cho hội họp, giảm 1,5-2% biên chế…

Thứ tư, 05/04/2017 - 10:08

Phó Thủ tướng: Tổ chức hoạt động APEC tiết kiệm, chu đáo
Phó Thủ tướng: Tổ chức hoạt động APEC tiết kiệm, chu đáo

(Dân trí) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, cơ quan và thành phố đẩy mạnh công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động của Năm APEC 2017 đồng thời nghiêm túc thực hiện phương châm tiết kiệm, chu đáo và trọng thị.

Thứ tư, 05/04/2017 - 09:10

Sẽ sửa 28 luật khác ngay trong luật Quy hoạch?
Sẽ sửa 28 luật khác ngay trong luật Quy hoạch?

(Dân trí) - Phiên thảo luận về dự luật Quy hoạch tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 5/4 “găng” với nhiều câu hỏi về tính khả thi. Theo báo cáo, có 32 luật liên quan luật này phải sửa và phương án đề xuất là sửa ngay 28 luật trong luật này, 4 luật khác phức tạp hơn thì… nghiên cứu tiếp.

Thứ tư, 05/04/2017 - 06:04

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 90% nhưng vốn vay chỉ 27%
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 90% nhưng vốn vay chỉ 27%

(Dân trí) - Đây là nghịch lý được đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt nêu ra để phản ánh tình hình “sức khỏe” cũng như thực tế sự quan tâm, hỗ trợ về chính sách đối với khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối trong nền kinh tế…

Thứ tư, 05/04/2017 - 02:06

Những tình cảm đặc biệt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dành cho Hà Tĩnh
Những tình cảm đặc biệt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dành cho Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sáng nay (5/4), Tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đường, cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông (7/4/1907 -7/4/2017).

Thứ tư, 05/04/2017 - 01:55

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(Dân trí) - Ngày 4/4 (tức mùng 8/3 Âm lịch), Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Thứ tư, 05/04/2017 - 08:15

Địa phương trả lại xe doanh nghiệp tặng: Chưa hẳn đúng!
Địa phương trả lại xe doanh nghiệp tặng: Chưa hẳn đúng!

(Dân trí) - Nói về trường hợp các địa phương trả lại xe sang doanh nghiệp tặng trước áp lực dư luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phân tích, tài sản cho, biếu, tặng khi đã trở thành tài sản Nhà nước, được đưa vào danh sách tài sản nhà nước thì trả lại theo cách bình thường cũng không hẳn đúng…

Thứ tư, 05/04/2017 - 12:03

Chủ tịch nước xúc động gặp mặt các cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4
Chủ tịch nước xúc động gặp mặt các cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4

(Dân trí) - Hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), chiều 4/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cựu cán bộ Điệp báo An ninh khu Sài Gòn - Gia Định (Điệp báo An ninh T4) nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và một số địa phương phía Bắc.

Thứ ba, 04/04/2017 - 08:50