Thanh Hóa: Thi hành kỷ luật gần 2.000 Đảng viên

(Dân trí) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thi hành kỷ luật đối với 30 tổ chức Đảng, 1.811 Đảng viên. Trong đó, có Đảng viên bị kỷ luật là Tỉnh ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên, lãnh đạo cấp huyện...

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đơn vị này đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy, đặc biệt là việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị.

Qua đó khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở các ngành, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Cụ thể, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã kiểm tra 5.606 tổ chức Đảng các cấp dưới và 15.151 Đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 154 tổ chức Đảng và 91 Đảng viên); giám sát 7.274 tổ chức Đảng và 19.582 Đảng viên (trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 29 tổ chức Đảng và 85 Đảng viên).

Liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng, có 2 Đảng viên là Tỉnh ủy viên bị kỷ luật.
Liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng, có 2 Đảng viên là Tỉnh ủy viên bị kỷ luật.

UBKT các cấp kiểm tra 185 tổ chức Đảng và 2.345 Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận có 87 tổ chức Đảng và 1.709 Đảng viên có vi phạm.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 30 tổ chức Đảng, trong đó có 24 tổ chức bị kỷ luật khiển trách, 6 tổ chức bị kỷ luật cảnh cáo..

Thi hành kỷ luật đối với 1.811 Đảng viên vi phạm, trong đó có 2 Tỉnh ủy viên, 3 nguyên Tỉnh ủy viên, 1 bí thư huyện ủy, 1 chủ tịch và 1 nguyên chủ tịch UBND cấp huyện , 4 ủy viên Ban thường vụ cấp huyện, 22 huyện ủy viên, 251 Đảng ủy viên. Trong đó, có 1.256 Đảng viên bị kỷ luật khiển trách; 337 Đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo, 71 Đảng viên bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng 147 Đảng viên.

Bình Minh

Đang được quan tâm