Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội

Vinh dự là những đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp ý cho các văn kiện cũng như đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Các văn kiện thể hiện tính toàn diện, được chuẩn bị công phu


Đại biểu Hoàng Văn Toàn

Đại biểu Hoàng Văn Toàn

Đại biểu Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết: Các văn kiện trình Đại hội lần này được chuẩn bị công phu và hoàn chỉnh, thể hiện được những thành tựu của quá trình 30 năm đổi mới; đồng thời nêu lên những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và chỉ ra những mục tiêu, phương hướng và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trong nhân dân đã được đặt vấn đề rất hợp lý, đúng mức. Vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng đã được đề cập một cách thỏa đáng.

Đặc biệt, tại kỳ Đại hội này, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã có một báo cáo riêng và các đánh giá trong báo cáo đã thể hiện tính chiến đấu của Đảng ta rất cao.

Theo đại biểu Hoàng Văn Toàn, các văn kiện đã quan tâm toàn diện, đặc biệt là trong Báo cáo chính trị của Đại hội đã đề cao yếu tố con người, rất chú trọng đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và đánh giá vai trò của đội ngũ cán bộ cũng như nhân tố con người trong sự phát triển của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Hoàng Văn Toàn cho rằng: "Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nhiệm kỳ vừa qua, quá trình thảo luận cũng có nhiều đại biểu cho rằng còn một số tồn tại, như: một số biểu hiện của sự thoái hóa, biến chất, sự xuống cấp của đạo đức xã hội cũng tạo ra những băn khoăn. Chính vì vậy, trong Báo cáo chính trị lần này đặt vấn đề đạo đức chúng tôi thấy rất cần thiết để cùng với phát triển kinh tế, phát triển văn hóa – xã hội, cùng với bảo vệ an ninh quốc phòng, cùng với xây dựng Đảng thì xây dựng nền tảng đạo đức xã hội và xây dựng con người mới chắc chắn sẽ là một đề tài mà nhân dân, đảng viên và toàn xã hội rất quan tâm. Theo tôi, đây là một hướng đi rất đúng, sự quan tâm của Đại hội này hết sức đúng đắn. Nhân tố con người là nhân tố quyết định mọi vấn đề”.

Các báo cáo tham luận thể hiện tính khách quan, chân thực

Sau khi nghe tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội trường ngày 22/1, đại biểu Vương Quốc Tuấn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho rằng: Các phần thảo luận thể hiện đánh giá khách quan trên từng lĩnh vực từ công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tuyên giáo, tuyên truyền của Đảng hay các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế… Qua đó thể hiện rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ những mặt còn hạn chế trong thời gian qua và đưa ra hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới rất cụ thể, chi tiết và có những đổi mới, đặc biệt là có những đột phá trong từng lĩnh vực, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và thẳng thắn.

Đại hội lần này diễn ra với tinh thần rất cởi mở, dân chủ, và đổi mới. Tinh thần đổi mới thể hiện ở chương trình của Đại hội đã dành một thời lượng rất lớn cho thảo luận tại Hội trường, thảo luận tại tổ. Qua đó, các đại biểu thảo luận được nhiều ý kiến và cách điều hành, gợi ý để thảo luận cũng rất cụ thể để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến một cách dân chủ, thẳng thắn. Trong văn kiện Đại hội do Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội cũng đã thể hiện tinh thần đổi mới rất rõ qua việc nêu ra 12 mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là sự nhìn nhận về những hạn chế, tồn tại để nêu ra phương hướng, định hướng chiến lược trong thời gian tới.

Cần phát huy sức mạnh của thanh niên

Đại biểu Đào Trọng Thi
Đại biểu Đào Trọng Thi

Đại biểu Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng: Đại hội được chuẩn bị rất chu đáo kể cả nội dung văn kiện và cả về nhân sự. Tôi đã tham gia Trung ương lần này là lần thứ tư, cũng như tham gia nhiều cuộc họp Trung ương chuẩn bị cho các Đại hội. Tôi khẳng định rằng, đây là Đại hội có bước tiến vượt bậc về thực hiện dân chủ trong Đảng. Chuẩn bị nhân sự rất bài bản, chặt chẽ, chu đáo, tạo được sự thống nhất cao trong Trung ương, chắc chắn tinh thần thống nhất cao trong Trung ương cũng sẽ lan tỏa ra Đại hội để góp phần làm cho Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Công việc chuẩn bị nhân sự nghiêm túc, dân chủ, chu đáo là tiền đề quan trọng để bầu ra ban lãnh đạo lãnh đạo Đảng, đất nước trong giai đoạn mới.

Thanh niên là lực lượng xung kích, là cánh tay đắc lực của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cách mạng. Từ trước đến nay, Đảng ta rất quan tâm công tác thanh niên, công tác vận động thanh niên, phát huy sức mạnh của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta chưa triệt để khai thác được một cách đầy đủ và toàn diện sức mạnh của thanh niên để phục vụ công cuộc đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúng ta đang trải qua giai đoạn “dân số vàng”, nhưng nó đã là cuối của giai đoạn ấy rồi. Nên nếu chúng ta không nhanh, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế của một giai đoạn mà mỗi đất nước thường chỉ có một lần đi qua giai đoạn đó. Tôi cũng mong muốn là phương hướng lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ này sẽ có thêm những định hướng về công tác thanh niên để phát huy được sức mạnh của thanh niên, đặc biệt là tranh thủ được cơ hội mà giai đoạn “dân số vàng” đem lại cho một đất nước.

Tạo cơ chế, chính sách cho kinh tế tư nhân phát triển


Đại biểu Ngô Thanh Danh

Đại biểu Ngô Thanh Danh

Đại biểu Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đăk Nông cho biết: Đối với Đoàn đại biểu tỉnh Đăk Nông, qua thảo luận tổ đã đề xuất rất nhiều vấn đề, nhất là vấn đề về cơ sở vật chất hạ tầng cho vùng Tây Nguyên. Đối với tỉnh Đăk Nông, nội dung quan trọng là vấn đề phát triển công nghiệp bô-xít nhôm. Bên cạnh đó là  kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp để phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên.

Kinh tế tư nhân cũng là điểm mới được nêu trong văn kiện lần này. Tôi cho rằng, kinh tế tư nhân cũng là hạt nhân. Bởi trong các thành phần kinh tế thì kinh tế tư nhân hiện nay cũng góp phần rất lớn trong nền kinh tế quốc dân của chúng ta. Do đó, cần phải đẩy mạnh thành phần kinh tế này lên. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển thuận lợi thì chúng ta phải có cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại hình và từng ngành...

Theo Hiền Hòa

Báo Đảng Cộng sản Việt Nam