Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội

Vinh dự là những đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp ý cho các văn kiện cũng như đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.
>>Tổng Bí thư: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc

Các văn kiện thể hiện tính toàn diện, được chuẩn bị công phu


Đại biểu Hoàng Văn Toàn

Đại biểu Hoàng Văn Toàn

Đại biểu Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết: Các văn kiện trình Đại hội lần này được chuẩn bị công phu và hoàn chỉnh, thể hiện được những thành tựu của quá trình 30 năm đổi mới; đồng thời nêu lên những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và chỉ ra những mục tiêu, phương hướng và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trong nhân dân đã được đặt vấn đề rất hợp lý, đúng mức. Vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng đã được đề cập một cách thỏa đáng.

Đặc biệt, tại kỳ Đại hội này, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã có một báo cáo riêng và các đánh giá trong báo cáo đã thể hiện tính chiến đấu của Đảng ta rất cao.

Theo đại biểu Hoàng Văn Toàn, các văn kiện đã quan tâm toàn diện, đặc biệt là trong Báo cáo chính trị của Đại hội đã đề cao yếu tố con người, rất chú trọng đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và đánh giá vai trò của đội ngũ cán bộ cũng như nhân tố con người trong sự phát triển của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Hoàng Văn Toàn cho rằng: "Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nhiệm kỳ vừa qua, quá trình thảo luận cũng có nhiều đại biểu cho rằng còn một số tồn tại, như: một số biểu hiện của sự thoái hóa, biến chất, sự xuống cấp của đạo đức xã hội cũng tạo ra những băn khoăn. Chính vì vậy, trong Báo cáo chính trị lần này đặt vấn đề đạo đức chúng tôi thấy rất cần thiết để cùng với phát triển kinh tế, phát triển văn hóa – xã hội, cùng với bảo vệ an ninh quốc phòng, cùng với xây dựng Đảng thì xây dựng nền tảng đạo đức xã hội và xây dựng con người mới chắc chắn sẽ là một đề tài mà nhân dân, đảng viên và toàn xã hội rất quan tâm. Theo tôi, đây là một hướng đi rất đúng, sự quan tâm của Đại hội này hết sức đúng đắn. Nhân tố con người là nhân tố quyết định mọi vấn đề”.

Các báo cáo tham luận thể hiện tính khách quan, chân thực

Sau khi nghe tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội trường ngày 22/1, đại biểu Vương Quốc Tuấn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho rằng: Các phần thảo luận thể hiện đánh giá khách quan trên từng lĩnh vực từ công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tuyên giáo, tuyên truyền của Đảng hay các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế… Qua đó thể hiện rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ những mặt còn hạn chế trong thời gian qua và đưa ra hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới rất cụ thể, chi tiết và có những đổi mới, đặc biệt là có những đột phá trong từng lĩnh vực, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và thẳng thắn.

Đại hội lần này diễn ra với tinh thần rất cởi mở, dân chủ, và đổi mới. Tinh thần đổi mới thể hiện ở chương trình của Đại hội đã dành một thời lượng rất lớn cho thảo luận tại Hội trường, thảo luận tại tổ. Qua đó, các đại biểu thảo luận được nhiều ý kiến và cách điều hành, gợi ý để thảo luận cũng rất cụ thể để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến một cách dân chủ, thẳng thắn. Trong văn kiện Đại hội do Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội cũng đã thể hiện tinh thần đổi mới rất rõ qua việc nêu ra 12 mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là sự nhìn nhận về những hạn chế, tồn tại để nêu ra phương hướng, định hướng chiến lược trong thời gian tới.

Cần phát huy sức mạnh của thanh niên

Đại biểu Đào Trọng Thi
Đại biểu Đào Trọng Thi

Đại biểu Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng: Đại hội được chuẩn bị rất chu đáo kể cả nội dung văn kiện và cả về nhân sự. Tôi đã tham gia Trung ương lần này là lần thứ tư, cũng như tham gia nhiều cuộc họp Trung ương chuẩn bị cho các Đại hội. Tôi khẳng định rằng, đây là Đại hội có bước tiến vượt bậc về thực hiện dân chủ trong Đảng. Chuẩn bị nhân sự rất bài bản, chặt chẽ, chu đáo, tạo được sự thống nhất cao trong Trung ương, chắc chắn tinh thần thống nhất cao trong Trung ương cũng sẽ lan tỏa ra Đại hội để góp phần làm cho Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Công việc chuẩn bị nhân sự nghiêm túc, dân chủ, chu đáo là tiền đề quan trọng để bầu ra ban lãnh đạo lãnh đạo Đảng, đất nước trong giai đoạn mới.

Thanh niên là lực lượng xung kích, là cánh tay đắc lực của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cách mạng. Từ trước đến nay, Đảng ta rất quan tâm công tác thanh niên, công tác vận động thanh niên, phát huy sức mạnh của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta chưa triệt để khai thác được một cách đầy đủ và toàn diện sức mạnh của thanh niên để phục vụ công cuộc đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúng ta đang trải qua giai đoạn “dân số vàng”, nhưng nó đã là cuối của giai đoạn ấy rồi. Nên nếu chúng ta không nhanh, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế của một giai đoạn mà mỗi đất nước thường chỉ có một lần đi qua giai đoạn đó. Tôi cũng mong muốn là phương hướng lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ này sẽ có thêm những định hướng về công tác thanh niên để phát huy được sức mạnh của thanh niên, đặc biệt là tranh thủ được cơ hội mà giai đoạn “dân số vàng” đem lại cho một đất nước.

Tạo cơ chế, chính sách cho kinh tế tư nhân phát triển


Đại biểu Ngô Thanh Danh

Đại biểu Ngô Thanh Danh

Đại biểu Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đăk Nông cho biết: Đối với Đoàn đại biểu tỉnh Đăk Nông, qua thảo luận tổ đã đề xuất rất nhiều vấn đề, nhất là vấn đề về cơ sở vật chất hạ tầng cho vùng Tây Nguyên. Đối với tỉnh Đăk Nông, nội dung quan trọng là vấn đề phát triển công nghiệp bô-xít nhôm. Bên cạnh đó là  kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp để phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên.

Kinh tế tư nhân cũng là điểm mới được nêu trong văn kiện lần này. Tôi cho rằng, kinh tế tư nhân cũng là hạt nhân. Bởi trong các thành phần kinh tế thì kinh tế tư nhân hiện nay cũng góp phần rất lớn trong nền kinh tế quốc dân của chúng ta. Do đó, cần phải đẩy mạnh thành phần kinh tế này lên. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển thuận lợi thì chúng ta phải có cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại hình và từng ngành...

Theo Hiền Hòa

Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Hôm nay, Đại hội Đảng biểu quyết về trường hợp xin rút khỏi đề cử
Hôm nay, Đại hội Đảng biểu quyết về trường hợp xin rút khỏi đề cử

(Dân trí) - Nếu Đại hội đồng ý cho rút, những trường hợp "đặc biệt" được đề cử thêm sẽ không đưa vào danh sách bầu.

Thứ hai, 25/01/2016 - 07:33

“Toàn bộ các Ủy viên Bộ Chính trị không được Trung ương giới thiệu đã xin rút”
“Toàn bộ các Ủy viên Bộ Chính trị không được Trung ương giới thiệu đã xin rút”

(Dân trí) - Ông Lê Quang Vĩnh - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng cho biết thông tin này và nhấn mạnh: "Các đồng chí bày tỏ ý nguyện này từ lâu rồi".

Thứ hai, 25/01/2016 - 02:46

Giới thiệu 4 trường hợp Ủy viên Trung ương “đặc biệt” tái cử
Giới thiệu 4 trường hợp Ủy viên Trung ương “đặc biệt” tái cử

(Dân trí) - Ngoài trường hợp của Bộ Chính trị là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương còn giới thiệu 4 trường hợp Ủy viên trung ương “đặc biệt” tái cử.

Chủ nhật, 24/01/2016 - 05:41

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu tái cử
Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu tái cử

(Dân trí) - Nhiều ủy viên Bộ Chính trị đã xin rút tại Hội nghị Trung ương 14 được đề cử tại đoàn để tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trong danh sách này có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Chủ nhật, 24/01/2016 - 04:28

“Bốn đồng chí xin rút để dồn phiếu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
“Bốn đồng chí xin rút để dồn phiếu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

(Dân trí) - "Một số vị khác được giới thiệu đã tự rút để dồn sự tín nhiệm ấy cho Tổng Bí thư. Tôi có phát biểu tại Hội nghị T.Ư 14 rằng tôi rất hoan nghênh Thủ tướng và các đồng chí khác trong Bộ Chính trị tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng bí thư.", ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN chia sẻ.

Chủ nhật, 24/01/2016 - 01:26

Xác định ba ứng viên cho vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội
Xác định ba ứng viên cho vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

(Dân trí) - Sáng 24/1, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN đã xác nhận thông tin 3 ứng viên cho 3 vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Chủ nhật, 24/01/2016 - 10:25

Người dân mọi miền gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII
Người dân mọi miền gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII

(Dân trí) - Những ngày qua, cán bộ, đảng viên, đồng bào cả nước dõi theo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Dân trí xin được chia sẻ những mong mỏi, góp ý của người dân ở nhiều vùng trên cả nước gửi tới Đại hội Đảng.

Chủ nhật, 24/01/2016 - 02:00

Giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt tái cử chức vụ Tổng Bí thư
Giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt tái cử chức vụ Tổng Bí thư

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XII, Thượng tướng Võ Tiến Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng - cho biết: Ban chấp hành Trung ương giới thiệu thêm 5 đồng chí quá tuổi, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại mang tính kế thừa, giữ vững ổn định chính trị và nhất là giữ đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 05:02

Biểu quyết “chốt” số lượng 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII
Biểu quyết “chốt” số lượng 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

(Dân trí) - Kết thúc buổi làm việc chiều nay 23/1, Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng 200 Ủy viên Trung ương khoá XII; trong đó có 20 Ủy viên dự khuyết.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 04:56

Ban Kinh tế Trung ương đề xuất 5 giải pháp phát triển công nghiệp quốc gia
Ban Kinh tế Trung ương đề xuất 5 giải pháp phát triển công nghiệp quốc gia

(Dân trí) - Sáng 23/1, tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII, Ông Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã có bài tham luận “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2016-2020”.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 02:25

Ông Hoàng Bình Quân: “Sự khác biệt 5 nước, 6 bên là một thực tế”
Ông Hoàng Bình Quân: “Sự khác biệt 5 nước, 6 bên là một thực tế”

(Dân trí) - “Việt Nam phản đối việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Chúng ta cũng kêu gọi các quốc gia, trong đó có Trung Quốc phải tôn trọng pháp luật quốc tế để giải quyết vấn đề”, ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nói.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 02:11

“Nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh”
“Nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh”

(Dân trí) - “Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta tuy nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc là không nhỏ, là không giới hạn. Đảng ta, nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách”, ông Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 01:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: “Bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc”
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: “Bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc”

(Dân trí) - “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là định hướng chiến lược lớn”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 11:34

Chiều nay Đại hội biểu quyết số lượng ủy viên Trung ương khoá XII
Chiều nay Đại hội biểu quyết số lượng ủy viên Trung ương khoá XII

(Dân trí) - Theo chương trình Đại hội XII của Đảng, từ chiều nay 23/1, Đại hội sẽ thảo luận công tác nhân sự chủ chốt. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trước khi các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 11:21

“Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp”
“Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp”

(Dân trí) - “Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp”.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 10:31

Đại hội XII qua góc nhìn của báo chí quốc tế
Đại hội XII qua góc nhìn của báo chí quốc tế

(Dân trí) - Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 21/1 tới ngày 28/1, là sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 07:35

Đại biểu Đại hội Đảng kỳ vọng gì vào nhân sự mới?
Đại biểu Đại hội Đảng kỳ vọng gì vào nhân sự mới?

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, nhiều đại biểu dự Đại hội XII của Đảng mong muốn công tác cán bộ của Đảng trong nhiệm kì tới sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng trẻ hóa, trao trách nhiệm cho những người dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm…

Thứ bảy, 23/01/2016 - 05:30

Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa hướng về Đại hội Đảng lần thứ XII
Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa hướng về Đại hội Đảng lần thứ XII

(Dân trí) - Dù đang ở giữa trùng khơi sóng nước hay ở đất liền, ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa vẫn quan tâm dõi theo Đại hội Đảng lần thứ XII. Bà con ngư dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 01:00

“Không ai có quyền nhân nhượng về chủ quyền lãnh thổ”
“Không ai có quyền nhân nhượng về chủ quyền lãnh thổ”

(Dân trí) - “Chúng ta chỉ bình tĩnh giải quyết bằng con đường hữu nghị, thương thảo, hòa bình, bằng con đường ngoại giao, đấu tranh bằng pháp lý, nhưng không bao giờ nhân nhượng”, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khẳng định.

Thứ sáu, 22/01/2016 - 08:01

Đại tướng Trần Đại Quang: Luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của thế lực thù địch
Đại tướng Trần Đại Quang: Luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của thế lực thù địch

(Dân trí) - Phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng 12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: “Lực lượng Công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, tiếp tục sát cánh cùng Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.”.

Thứ sáu, 22/01/2016 - 04:41

"Biển Đông diễn biến phức tạp, ngư dân vẫn quyết tâm bám biển"
"Biển Đông diễn biến phức tạp, ngư dân vẫn quyết tâm bám biển"

(Dân trí) - Ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cho biết, từ tháng 5/2014 đến hết tháng 12/2015, có 135 tàu với 1.626 lượt ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, ngăn cản, đập phá, xua đuổi, cướp tài sản. Mặc dù tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, ngư dân vẫn quyết tâm bám biển, khai thác các ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa.

Thứ sáu, 22/01/2016 - 04:18

“Việt Nam ở top 3 các nước có đường cao tốc hiện đại nhất Đông Nam Á”
“Việt Nam ở top 3 các nước có đường cao tốc hiện đại nhất Đông Nam Á”

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong 5 năm qua đã được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng tiết kiệm nguồn lực để nâng cao hiệu quả đầu tư. Hệ thống đường cao tốc mới hoàn thành đã đưa nước ta đứng vào top 3 các nước có đường cao tốc lớn và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Thứ sáu, 22/01/2016 - 02:39

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: “Không ngả về bên này, bên khác”
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: “Không ngả về bên này, bên khác”

(Dân trí) - "Nếu không giữ được độc lập, tự chủ, không phát huy được chính sách đối ngoại độc lập tự chủ mà ngả bên này, nghiêng bên khác sẽ tạo ra môi trường ảnh hưởng an ninh chung", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Thứ sáu, 22/01/2016 - 02:12

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Tình hình Biển Đông đặt ra khó khăn, thách thức mới
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Tình hình Biển Đông đặt ra khó khăn, thách thức mới

(Dân trí) - Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch: “5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức... Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới…”.

Thứ sáu, 22/01/2016 - 10:55