Thứ bảy, 02/09/2017 - 07:06

Những vũ khí thô sơ đánh thắng quân thù để có ngày Độc Lập

Dân trí

Bảo tàng lịch sử Quốc gia (Hà Nội) đang trưng bày khá nhiều vũ khí thô sơ mà bộ đội Việt Nam dùng để chiến đấu với kẻ thù những năm 1945. Chính những vũ khí thô sơ này lại góp phần làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ đó ra đời Chính phủ mới của nhân dân Việt Nam vào ngày 2/9/1945.

Từ trái qua phải: Dao găm- ông Nguyễn Đức Lao ở xã Vĩnh Lạc, huyện Mỹ Đức (Hà Tây cũ) dùng tham gia giành chính quyền ở huyện và thị xã Hà Đông năm 1945; Dao găm-Tự vệ thôn Minh Khai, xã Tiền Tiến, huyện Văn Lâm - Hưng Yên dùng để giành chính quyền ở địa phương năm 1945; Súng ngắn - Đội danh dự tỉnh Ninh Thuận tham gia giành chính quyền tỉnh năm 1945.
Từ trái qua phải: Dao găm- ông Nguyễn Đức Lao ở xã Vĩnh Lạc, huyện Mỹ Đức (Hà Tây cũ) dùng tham gia giành chính quyền ở huyện và thị xã Hà Đông năm 1945; Dao găm-Tự vệ thôn Minh Khai, xã Tiền Tiến, huyện Văn Lâm - Hưng Yên dùng để giành chính quyền ở địa phương năm 1945; Súng ngắn - Đội danh dự tỉnh Ninh Thuận tham gia giành chính quyền tỉnh năm 1945.

Gậy Tầm Vông.
Gậy Tầm Vông.

Từ trái qua phải: Kiếm-nhân dân huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên dùng phá Cầu Dậu để chặn bước tiến của quân Nhật chuẩn cho khởi nghĩa vũ trang ở địa phương năm 1944; Mũi Lao-bà Ngong ở xã Ninh Giang, Ninh Khánh - Ninh Bình dùng trong ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương năm 1945; Dao trường-nhân dân xã Xuân Nghiệp, huyện Xuân Trường - Nam Định dùng để tham gia giành chính quyền ở huyện Giao Thủy và đánh chiếm đồn Lạc Quần năm 1945. Thứ 4,5 (từ trái qua): Mã tấu - Thanh niên xã Bách Lộc, tỉnh Phú Thọ tham gia giành chính quyền ở địa phương, tháng 8/1945. Thứ 6,7 (từ trái qua): Mã tấu-Tự vệ thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì - Hà Nội dùng tham gia giành chính quyền ở địa phương tháng 8/1945.
Từ trái qua phải: Kiếm-nhân dân huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên dùng phá Cầu Dậu để chặn bước tiến của quân Nhật chuẩn cho khởi nghĩa vũ trang ở địa phương năm 1944; Mũi Lao-bà Ngong ở xã Ninh Giang, Ninh Khánh - Ninh Bình dùng trong ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương năm 1945; Dao trường-nhân dân xã Xuân Nghiệp, huyện Xuân Trường - Nam Định dùng để tham gia giành chính quyền ở huyện Giao Thủy và đánh chiếm đồn Lạc Quần năm 1945. Thứ 4,5 (từ trái qua): Mã tấu - Thanh niên xã Bách Lộc, tỉnh Phú Thọ tham gia giành chính quyền ở địa phương, tháng 8/1945. Thứ 6,7 (từ trái qua): Mã tấu-Tự vệ thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì - Hà Nội dùng tham gia giành chính quyền ở địa phương tháng 8/1945.


Nòng súng kíp (trên)-Du kích xưởng Lê Tổ, xã Đức Long, huyện Hòa An-Cao Bằng tự rèn đúc để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa năm 1945; Súng kíp (dưới) - Việt Minh xã Nhữ Hán, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ dùng tham gia giành chính quyền, năm 1945.

Nòng súng kíp (trên)-Du kích xưởng Lê Tổ, xã Đức Long, huyện Hòa An-Cao Bằng tự rèn đúc để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa năm 1945; Súng kíp (dưới) - Việt Minh xã Nhữ Hán, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ dùng tham gia giành chính quyền, năm 1945.

Súng kíp-Hồ Chí Minh đã dung trong thời kỳ ở Tân Trào, huyện Sơn Dương - Tuyên Quang, năm 1945.
Súng kíp-Hồ Chí Minh đã dung trong thời kỳ ở Tân Trào, huyện Sơn Dương - Tuyên Quang, năm 1945.

Tù và, Kèn đồng được sử dụng những năm 1945.
Tù và, Kèn đồng được sử dụng những năm 1945.

Túi-bà Lương Thị Khánh dùng để mang cơm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tân Trào, huyện Sơn Dương - Tuyên Quang, năm 1945.
Túi-bà Lương Thị Khánh dùng để mang cơm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tân Trào, huyện Sơn Dương - Tuyên Quang, năm 1945.

Ấm-bà Hoàng Thị Dậu dùng để sắc thuốc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người bị ốm ở Tân Trào - Tuyên Quang, năm 1945.
Ấm-bà Hoàng Thị Dậu dùng để sắc thuốc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người bị ốm ở Tân Trào - Tuyên Quang, năm 1945.

Tuyên ngôn độc lập năm 1945.
Tuyên ngôn độc lập năm 1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng Trường, Ba Đình - Hà Nội, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng Trường, Ba Đình - Hà Nội, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Nguyễn Dương