Cà Mau:

Nhiều đơn vị “phớt lờ” chỉ đạo, UBND tỉnh liên tục ra công văn hỏa tốc đôn đốc báo cáo

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau liên tục ra công văn hỏa tốc gửi các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các địa phương, sau khi nhiều đơn vị “phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh trong vấn đề báo cáo về viêc rà soát, sắp xếp lại các đơn vị nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm.

Trước đó, ngày 19/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ký công văn (số 8301) gửi các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố yêu cầu rà soát, sắp xếp lại các đơn vị nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm (NCSXTN); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2017.

Đến ngày 9/11/2017, UBND tỉnh Cà Mau lại có công văn "hỏa tốc" (số 8925) gửi các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các địa phương để đôn đốc báo cáo vấn đề nói trên.

Trong công văn 8925, UBND tỉnh cho biết, đến nay (sau khi hết thời hạn báo cáo 10 ngày-PV) chỉ có Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và UBND huyện U Minh báo cáo UBND tỉnh.

"Chủ tịch tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các địa phương còn lại báo cáo UBND tỉnh theo nội dung công văn 8301", công văn 8925 tiếp tục chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh.

Nhiều đơn vị “phớt lờ” chỉ đạo, UBND tỉnh liên tục ra công văn hỏa tốc đôn đốc báo cáo - 1
Nhiều đơn vị “phớt lờ” chỉ đạo, UBND tỉnh liên tục ra công văn hỏa tốc đôn đốc báo cáo - 2
UBND tỉnh Cà Mau nhiều lần ra công văn, trong đó có các công văn hỏa tốc chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương thực hiện ý kiến của UBND tỉnh.
UBND tỉnh Cà Mau nhiều lần ra công văn, trong đó có các công văn hỏa tốc chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương thực hiện ý kiến của UBND tỉnh.

Đến ngày 21/11/2017, UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục có công văn "hỏa tốc" (số 9175) do ông Nguyễn Văn Quân- Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh ký truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Cà Mau, gửi các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các địa phương.

Công văn 9175 nêu rõ: Việc rà soát, báo cáo các đơn vị NCSXTN, đến nay (sau 22 ngày hết thời hạn báo cáo theo công văn 8301-PV) UBND tỉnh đã nhận được 15 báo cáo của các đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, qua rà soát bước đầu, một số đơn vị đã báo cáo nhưng thông tin, số liệu chưa chính xác; một số đơn vị trực thuộc Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có quản lý diện tích đất sản xuất thực nghiệm, nhưng chưa được thống kê đưa vào báo cáo hoặc không báo cáo.

15 đơn vị, địa phương đã báo cáo UBND tỉnh.
15 đơn vị, địa phương đã báo cáo UBND tỉnh.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo: Yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh vấn đề nêu trên trước ngày 24/11/2017.

“Quá thời hạn nêu trên, nếu UBND tỉnh không nhận được báo cáo của Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các địa phương thì xem như Thủ trưởng địa phương, đơn vị đã thống nhất với văn bản đã báo cáo UBND tỉnh, hoặc không có đơn vị NCXSTN. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nội dung báo cáo”, công văn 9175 nêu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/12/2017.

Chủ tịch tỉnh cũng lưu ý, cần báo cáo cụ thể các trường hợp Sở, ngành, địa phương không báo cáo, nhưng Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Nội vụ phát hiện có đơn vị NCSXTN.

Huỳnh Hải