Nhiều cán bộ đã “lẻn” vào Trung ương như thế (!?)

Dân trí “Chạy” tuổi, theo tôi cũng đã là tham nhũng rồi thì “chạy chức, chạy quyền” chính là đại tham nhũng. Có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi”…
>>Xây dựng cán bộ cấp chiến lược: Tiêu chí quan trọng nhất là không… “chạy”!
>>“Bố trí cán bộ cấp cao, sợ nhất người cho rằng công lao của mình lớn”

Nhà báo Nhị Lê - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao đổi xung quanh những điểm mới của đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” được trình Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 7 đang diễn ra.

Bàn cán bộ cấp chiến lược và chiến lược cán bộ mà mới tính có bao nhiêu Thứ trưởng, Bộ trưởng trở lên sao?

- Hội nghị TƯ 7 sẽ bàn một đề án quan trọng về xây dựng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Đã từng nói nhiều về vấn đề tổ chức bộ máy của Đảng, hẳn là ông dành quan tâm tới vấn đề này chứ?

- Tôi thấy Trung ương lần này bàn về vấn đề này rất hợp lẽ. Chỉ sau 2 thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thế giới có nhiều đổi thay, ta không thể đứng ngoài. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam ta bước từ giai đoạn đổi mới toàn diện sang giai đoạn đổi mới toàn diện và đồng bộ đã đặt ra vô vàn trọng sự. Nghĩa là nhiệm vụ đặt ra cho quốc gia, dân tộc rất nhiều điều mới mẻ mà công cuộc đổi mới hiện nay phải giải quyết.

Đề án đã đưa ra một hệ thống bài bản, toàn diện nhất trong mấy chục năm qua về công tác cán bộ. Dưới góc độ một người nghiên cứu, tôi thấy càng ở những bước ngoặt như vừa qua, các vấn đề về công tác cán bộ càng bộc lộ rõ nhiều chuyện, không chỉ là vấn đề chất lượng cán bộ mà còn là cơ cấu, không chỉ là số lượng mà còn là vấn đề con đường để đi tới những con số đó, rồi những ngả đường để trở thành cán bộ cấp chiến lược.

Theo tôi, đã là cán bộ cấp chiến lược, trước hết phải là người nằm trong đội ngũ rường cột của quốc gia, là tinh hoa của tinh hoa dân tộc. Nói một cách hình ảnh, đó là người gác đền - ngôi đền thiêng của Đảng, của đất nước, của quốc gia. Vậy nên tôi đã đưa ra bộ tiêu chí 5 điểm, để nhận diện họ.

Cán bộ cấp chiến lược thì phải có tư duy, tầm nhìn chiến lược quốc gia; phải có có định chế tư tưởng, quyết sách mang tầm chiến lược. Đó cũng đồng thời phải là người xứng tầm lĩnh ấn tiên phong để ra trận trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội mang tầm vĩ mô. Là người đứng đầu các cơ quan rường cột đất nước, phải có khả năng hoạch định chiến lược quốc gia, phải có khả năng hoạch định, chứ nếu ăn không nên đọi nói không nên lời, hành xử thiếu chính trị thì sao là biểu tượng quốc gia, thì sao là “chiến lược” được.


Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nhị Lê: Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng không thể mua được cả khu dân phố, cả mấy nghìn người trong cơ quan, bộ máy.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nhị Lê: "Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng không thể mua được cả khu dân phố, cả mấy nghìn người trong cơ quan, bộ máy".

- Căn cứ trên nhưng tiêu chuẩn ông kỳ vọng đặt ra để so sánh với bình diện cán bộ hiện nay, ông thấy có đạt?

- Có một phần đáng kể đạt được các tiêu chí đó nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ, đó chỉ là mơ ước.

Tôi thấy ông cha ta từ xưa chọn người rất kỹ. Người làm quan ngay cả tướng mạo, ăn vận cụ thể cũng có chuẩn chứ giờ nhiều ông “quan chẳng ra quan, hề chẳng ra hề”, thậm chí tệ hơn, cứ mở lời là người dân ghét, đã phản ứng. Vậy thì “chiến lược” sao được. Đó là còn chưa nói đến những sự sa đọa, thủ đoạn, biến chất.

Vừa rồi, chúng ta đã “xử” mấy ông quan kiểu như vậy đấy, họ chính là những cán bộ cấp chiến lược đó. Mà đó cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, phần chìm còn rất nhiều, manh nha thành những “sứ quân” trong Đảng.

Tôi nghĩ, lâu nay Đảng bàn cán bộ cấp chiến lược và chiến lược cán bộ mà chỉ xoay quanh chuyện có bao nhiêu Thứ trưởng, Bộ trưởng… tức là có bao nhiêu Đảng viên, chưa thấy bàn đến đội ngũ nhân sĩ, trí thức, người ngoài đảng đang là cán bộ có tư chất và hành động thực sự mang tầm chiến lược. Vậy nên, tôi cho rằng, đến lúc ta nên đột phá vào chỗ này.

Nhìn lại 3 Chính phủ đầu tiên của thế chế dân chủ cộng hòa (Chính phủ cách mạng lâm thời, Chính phủ liên hiệp, Chính phủ kháng chiến), trong bộ máy chắc chỉ 30-40% là đảng viên, còn lại là người ngoài đảng, tức tinh hoa dân tộc đều được đứng trong bộ máy. Tôi nghĩ, bàn chiến lược cán bộ lần này, hãy trở lại và tiếp tục với những nguyên lý, cách làm mà Đảng ta đã làm từ hơn 70 năm trước.

- Làm sao có thể nhận diện được các chuẩn của cán bộ như ông đề cập trong khi công tác đánh giá, nhận xét cán bộ lâu nay vẫn được coi là khâu yếu kém nhất?

- Phải đột phá ngay vào khâu này. Mọi sự chọn lựa, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ thành hay bại, rõ ràng bắt đầu từ đây, từ khâu đánh giá.

“Họa hổ, họa bì, nan họa cốt/Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”, đây đúng là việc khó nhất. Đánh giá con người, biết mặt chứ biết ngay lòng đâu. Phải có nhiều thước đo, góc nhìn mới đánh giá được cán bộ.

Nói một cách hình ảnh, thủ trưởng đánh giá nhân viên thì chỉ bằng một đôi con mắt, còn đánh giá thủ trưởng thì có 1.000 cặp mắt của cấp dưới soi xét, tinh tường hơn nhiều chứ. Tương tự, đánh giá của cấp ủy chỉ là mấy chục đôi mắt nhưng để cho mấy triệu dân đánh giá thì không một chân tơ kẽ tóc nào của cán bộ thoát khỏi đôi mắt nhân dân đâu.

Vậy nên, cùng với đánh giá ở những cấp có thẩm quyền thì phải có sự đánh giá của cộng đồng dân cư nơi cán bộ làm việc, cư trú, nơi cán bộ tới công tác… Tổng hợp lại thì việc đánh giá sẽ đúng. Xưa nay, người ta thường coi nhẹ vế thứ 2 là sự đánh giá, giám sát của nhân dân.

“Chạy” tuổi đã làm tham nhũng, “chạy chức” phải là… đại tham nhũng

- Gợi ý thảo luận về đề án trong phiên khai mạc hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư có yêu cầu trả lời câu hỏi, sao quy trình đúng mà bố trí con người cụ thể vẫn sai. Ông có thể lý giải sao về việc này?

- Cái thước là một chuyện nhưng tay người đo thước mới là quyết định. Vậy nên, chọn những người giữ trọng trách về công tác cán bộ trước hết phải sạch sẽ đã chứ nếu không quy trình cũng sẽ bị chi phối bằng những cái rất mỏng nhưng rất to, những cái vô hình nhưng rất hữu hình như bè cánh, ê kíp… Tiền bạc mua hết, ban phát quyền lực thao túng hết… nên dẫn đến những cái sai như thế.

Cũng là xin ý kiến nhân dân nhưng xin trong chính cơ quan đó, thì ở những nơi không dân chủ, vậy có ai dám nói không? Đó là chưa kể lòng người có nhiều uẩn khúc, thủ đoạn, thiếu gì cách, rỉ tai nhau, rồi gửi gắm này kia… Vậy là quy trình đúng đẻ ra những sản phẩm sai.

Để chỉnh cái sai này, cần đề ra quy trình hỏi ý kiến rộng rãi nhân dân xem. Người ta có thể mua được 10 người, 100 người nhưng nếu là 1.000 người, 1 triệu người thì có thể mua được không? Không thể mua được tất cả khu dân phố, cũng không mua được mấy nghìn người trong một cơ quan, bộ máy.

Vậy nên người giữ trọng trách chọn người phải ngay ngắn, liêm chính, trong sạch. Quy trình là cái khung phải làm nhưng khi lòng ta không trong sáng, thiếu sự giám sát chặt chẽ và minh bạch của nhân dân thì chuyện gì cũng có thể bẻ cong được. Tôi nghĩ cần có tổ chức giám sát độc lập nào đó để mà làm, không vì nể ai cả.

- Nhìn lại Đại hội XII của Đảng, nhiều người nhận xét, dù quy trình cán bộ khi đó đã rất chặt nhưng vẫn “để lọt” những cán bộ có vi phạm vào bộ máy, kể cả ở cấp trung ương lẫn địa phương. Vậy với đề án này, trước mắt với Đại hội XIII tới đây, không để lọt vào trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham nhũng, lợi ích nhóm, vun vén cho gia đình… như quan điểm nhiều lần được khẳng định?

- Thể chế phải đầy đủ và có hiệu lực pháp lý trong Đảng, trong Nhà nước thì mới đảm bảo được. Việc kiểm tra, giám sát, thẩm định minh bạch sẽ chọn những người xác đáng nhất vào điều hành việc tổ chức chọn người này.

Ngoài ra cũng cần chế tài phù hợp, chẳng hạn khi giới thiệu, tiến cử người nếu sai thì cần phải bị trừng phạt, bảo cử sai thì phải chịu trách nhiệm. Thực tế thì cũng có chuyện nhìn nhau, quân anh quân tôi nữa. Đó là những thỏa thuận ngầm mà chúng ta cần triệt tiêu, kiểu nếu tôi chấp nhận anh là cấp ủy thì anh phải chấp nhận một quân của tôi vào… Phe nhóm, bè cánh nảy nòi từ chính chỗ này, ung nhọt là chính chỗ này.

- Ông nhận xét thế nào về một giải pháp để chống “lọt” cán bộ không xứng đáng: coi chạy chức, chạy quyền, chạy ghế là một hành vi tham nhũng?

- “Chạy” tuổi, theo tôi, cũng đã là tham nhũng rồi, thì những cái này chính là đại tham nhũng. Tôi cũng có đôi ba trải nghiệm thực tế, trước đây, có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi.

Họ đã “ăn gian” để chui vào Trung ương như thế đó. Mà chính người chui được vào Trung ương bằng cách đó thì giờ đang… nguy. Khi sự trung thực bị phỉ báng, thì quả báo sẽ nhãn tiền, tôi tin là thế.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

P.Thảo

MỚI NHẤT
Quảng Trị: Long trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Lào
Quảng Trị: Long trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Ngày 10/5, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về quê hương an táng.

Thứ năm, 10/05/2018 - 03:04

Chuyện cả họ làm quan: Do chưa có luật chống “tham nhũng quyền lực"?
Chuyện cả họ làm quan: Do chưa có luật chống “tham nhũng quyền lực"?

(Dân trí) - Cử tri nhiều địa phương đặt vấn đề, công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay mới chỉ đề cập đến tham nhũng về kinh tế, chưa đề cập đến tham nhũng về chính trị, quyền lực…

Thứ năm, 10/05/2018 - 10:40

Chuyện mua bán chức quyền và... “nỗi đau nửa ruột”
Chuyện mua bán chức quyền và... “nỗi đau nửa ruột”

(Dân trí) - “Chuyện mua/bán chức quyền hiện trở thành câu nói đầu lưỡi của một số cán bộ, Đảng viên hiện nay. Tổng Bí thư cũng đề cập việc nghe dư luận nói về chuyện này mà… đau nửa ruột” – ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam nêu lên.

Thứ năm, 10/05/2018 - 05:56

“Lương xứng đáng, công chức không phải suốt đời chạy đua chức vụ”
“Lương xứng đáng, công chức không phải suốt đời chạy đua chức vụ”

(Dân trí) - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải khuyến cáo, cần chú ý tới bảng lương của công chức, chuyên gia với mức thỏa đáng để cán bộ công chức có thể yên tân phấn đấu theo chức nghiệp suốt đời, không phải chạy đua theo chức vụ…

Thứ tư, 09/05/2018 - 08:50

Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Ngày 9/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (Quảng Bình) đã diễn ra Lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.

Thứ tư, 09/05/2018 - 08:39

Tiểu sử tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
Tiểu sử tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

(Dân trí) - Tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú là người có thâm niên với lĩnh vực kiểm tra của đảng. Ông từng làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh ủy, rồi 2 lần được bầu làm Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương…

Thứ tư, 09/05/2018 - 04:43

Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương
Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương

(Dân trí) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Phó Chủ nhiệm Thường trực UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm UB này, thay cho ông Trần Quốc Vượng đã được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Trung ương cũng bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú làm Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ tư, 09/05/2018 - 03:56

“Cán bộ ngày nay giàu lên bằng tham nhũng rất phổ biến”
“Cán bộ ngày nay giàu lên bằng tham nhũng rất phổ biến”

(Dân trí) - Phân tích những khác biệt khi Trung ương Đảng xem xét đề án xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược với thời làm Nghị quyết về chiến lược cán bộ 20 năm trước, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Quang Thưởng khẳng định, thời nay không có Bộ trưởng nào nghèo…

Thứ tư, 09/05/2018 - 01:35

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm đại biểu Quốc hội
Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa nhận được đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Thứ ba, 08/05/2018 - 08:25

Trung ương bàn đề án chiến lược cán bộ: Tăng giải pháp kiểm soát quyền lực
Trung ương bàn đề án chiến lược cán bộ: Tăng giải pháp kiểm soát quyền lực

(Dân trí) - Góp ý đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Bộ trưởng GTVT, Bộ trưởng – Chủ nhiệm UB Dân tộc cùng bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất quy định Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương…

Thứ ba, 08/05/2018 - 05:29

Hà Tĩnh đón 12 liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào
Hà Tĩnh đón 12 liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

(Dân trí) - Sáng ngày 8/5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dự buổi lễ truy điệu và an táng 12 liệt sĩ trở về đất mẹ sau hơn 40 năm yên nghỉ trên đất nước bạn Lào.

Thứ ba, 08/05/2018 - 04:11

"Cải cách tiền lương, sẽ không còn chuyện cán bộ đi họp ký nhận phong bì"
"Cải cách tiền lương, sẽ không còn chuyện cán bộ đi họp ký nhận phong bì"

(Dân trí) - “Hiện ngoài lương, công chức được hưởng thêm một số chế độ ngoài lương, như đi họp được nhận tiền bồi dưỡng… Đề án cải cách tiền lương nêu đề xuất tăng lương, giảm các khoản thu không chính thống, nghĩa là cán bộ, công chức đi họp không còn chuyện ký nhận phong bì nữa”…

Thứ ba, 08/05/2018 - 03:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Tiếp tục tăng dần lương công chức tới năm 2020
Tiếp tục tăng dần lương công chức tới năm 2020

(Dân trí) - “Từ năm 2018 đến năm 2020, nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở. Từ năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp…” - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu lộ trình cải cách tiền lương.

Thứ ba, 08/05/2018 - 09:23

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu tân Chủ tịch tỉnh Hậu Giang
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu tân Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định về nhân sự 3 cơ quan: UBND tỉnh Hậu Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, 07/05/2018 - 08:26

Trung ương thảo luận tại tổ về công tác cán bộ cấp chiến lược
Trung ương thảo luận tại tổ về công tác cán bộ cấp chiến lược

(Dân trí) - Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 7, Trung ương nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và có phiên thảo luận tổ về nội dung này.

Thứ hai, 07/05/2018 - 07:54

Xây dựng cán bộ cấp chiến lược: Tiêu chí quan trọng nhất là không… “chạy”!
Xây dựng cán bộ cấp chiến lược: Tiêu chí quan trọng nhất là không… “chạy”!

(Dân trí) - Vụ trưởng Vụ 4 Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đề án xây dựng đội ngũ cán bộ nêu một biện pháp coi chạy chức, chạy quyền là hành vi tham nhũng. Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cũng nhận định, tiêu chí quan trọng nhất khi xây dựng cán bộ là chọn người không có biểu hiện lợi ích, thu vén, chạy chọt…

Thứ hai, 07/05/2018 - 03:00

Tổng Bí thư: Địa phương dư nguồn mà không được chi lương cao hơn!
Tổng Bí thư: Địa phương dư nguồn mà không được chi lương cao hơn!

(Dân trí) - Chính sách tiền lương phức tạp, mang nặng tính bình quân, cào bằng. Quá nhiều loại phụ cấp, khoản thu nhập ngoài lương làm phát sinh nhiều bất hợp lý. Nhiều địa phương dư nguồn mà không được chi lương cao hơn… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra những bất cập cần khắc phục khi cải cách tiền lương…

Thứ hai, 07/05/2018 - 12:09

Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu”
Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu”

(Dân trí) - Gợi mở thảo luận về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu hàng loạt câu hỏi cần được trả lời: Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa?

Thứ hai, 07/05/2018 - 11:03

Hội nghị Trung ương 7: Thảo luận công tác cán bộ cấp chiến lược, cải cách tiền lương
Hội nghị Trung ương 7: Thảo luận công tác cán bộ cấp chiến lược, cải cách tiền lương

(Dân trí) - Sáng 7/5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chính thức khai mạc hội nghị lần thứ 7. Trung ương sẽ xem xét các đề án quan trọng tại hội nghị này như đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với việc nâng tuổi nghỉ hưu.

Thứ hai, 07/05/2018 - 10:14

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(Dân trí) - Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Thứ hai, 07/05/2018 - 09:38

“Bố trí cán bộ cấp cao, sợ nhất người cho rằng công lao của mình lớn”
“Bố trí cán bộ cấp cao, sợ nhất người cho rằng công lao của mình lớn”

(Dân trí) - “Về bố trí cán bộ ở cấp cao, tôi rất sợ là người có trách nhiệm lớn mà lại chủ quan, cho rằng công lao của mình đã lớn. Tôi lo ngại nhất chuyện đó vì dù lãnh đạo có công lao bao nhiêu thì đất nước vẫn luôn đứng trước những thách thức rất lớn” – nguyên Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt nói.

Thứ hai, 07/05/2018 - 08:25

Cán bộ cấp chiến lược là ai?
Cán bộ cấp chiến lược là ai?

(Dân trí) - Hôm nay (7/5), Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII sẽ được khai mạc tại Hà Nội. Một trong những nội dung chính của hội nghị được đưa ra thảo luận là công tác nhân sự của Đảng. Nhân dịp này, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân đã có bài viết gửi tới Dân trí. Ban biên tập báo Dân trí xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả

Thứ hai, 07/05/2018 - 07:00

“Lãnh đạo, Đảng viên phải thấy trách nhiệm với tương lai đất nước trong công tác cán bộ”
“Lãnh đạo, Đảng viên phải thấy trách nhiệm với tương lai đất nước trong công tác cán bộ”

(Dân trí) - “Chỉ tính trong 10 năm gần đây, các tập đoàn, tổng công ty đã phát hiện hơn 7.000 vụ vi phạm, trong đó có 280 vụ phải xử lý hình sự, hơn 1.700 cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật Đảng và 181 người phải xử lý bằng pháp luật…” – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu những con số khái quát.

Thứ hai, 07/05/2018 - 12:04

Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin phép vắng mặt ở buổi tiếp xúc cử tri
Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin phép vắng mặt ở buổi tiếp xúc cử tri

(Dân trí) - Buổi tiếp xúc cử tri quận 1, 3, 4 (TPHCM) diễn ra sáng 5/5 không có sự hiện diện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì lý do bận công tác.

Thứ bảy, 05/05/2018 - 11:14