Lương thoả đáng cho cán bộ cấp cao để chống lợi ích nhóm

(Dân trí) - Trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị Chính phủ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tham nhũng, lợi ích nhóm, Thanh tra Chính phủ nhận định đây là một nhiệm vụ khó khăn hiện nay vì các đối tượng đều là những người có điều kiện để cản trở việc phát hiện, xử lý.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Quy định pháp luật về lợi ích nhóm còn thiếu

Có không ít kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 của Quốc hội được chuyển tới Thanh tra Chính phủ. Tập hợp lại các văn bản trả lời, Ban Dân nguyện của Quốc hội ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Long An đề nghị Chính phủ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tham nhũng, lợi ích nhóm.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, vấn đề cử tri nêu trên đã và đang nhận được sự quan tâm của xã hội. Để phát hiện, xử lý các hành vi pháp luật của nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan về lợi ích với nhau (thường gọi là lợi ích nhóm) là việc được Chính phủ và ngành thanh tra quan tâm thực hiện.

Công văn trả lời cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành thanh tra đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, cơ quan trả lời cử tri cũng thừa nhận, việc xử lý tình trạng lợi ích nhóm là một nhiệm vụ khó khăn hiện nay vì các đối tượng đều là những người có chức vụ, quyền hạn, có mối quan hệ thân quen, bền chặt, khăng khít, có điều kiện để cản trở việc phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng.

Thanh tra Chính phủ cho biết, hiện nay các quy định của pháp luật về lợi ích nhóm và xử lý tình trạng này đang còn thiếu, cũng gây khó khăn cho quá trình phát hiện, xử lý.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Thanh tra Chính phủ khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hạn chế tình trạng lợi ích nhóm.

Khẩn trương xây dựng chế độ lương mới cho lãnh đạo

Cử tri tỉnh Đồng Nai phản ánh, hiện nay, dư luận xã hội quan tâm đến việc phát hiện, xử lý các vụ trọng án kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đối với những cán bộ cao cấp để xảy ra tham nhũng hay bản thân họ tham nhũng thì xử lý trách nhiệm như thế nào? đề nghị làm rõ và thu hồi tài sản cho quốc gia.

Cử tri cho rằng cần xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, nghiêm minh, hiệu quả lâu dài và đồng thời xây dựng hệ thống lương thỏa đáng cho các vị lãnh đạo cao cấp để hạn chế tình trạng tham nhũng.

Trả lời, Thanh tra Chính phủ khẳng định, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với mức án nghiêm minh, đúng pháp luật và thu hồi nhiều tài sản thất thoát cho Nhà nước được dư luận đánh giá cao.

Để tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về phòng chống tham nhũng và tích cực ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tình trạng tham nhũng, Chính phủ đã và đang tích cực triển khai công tác phòng chống trên quan điểm phải sử dụng tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng, vừa tích cực, chủ động trong phòng ngừa, vừa kiên quyết trong phát hiện, xử lý, bất cứ người vi phạm ở cấp nào.

Trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng chống tham nhũng, lãng phí. Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách; việc chi tiêu công, nhất là mua sắm và đầu tư công. Hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn của Nhà nước. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng, đầu tư xây dựng.

Thanh tra Chính phủ trả lời, để xây dựng hệ thống lương thoả đáng cho cán bộ, công chức nhất là các vị trí lãnh đạo cao cấp để hạn chế tình trạng tham nhũng, Chính phủ đang khẩn trương triển khai xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới để áp dụng thống nhất từ năm 2021 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12.

Trong đó tiền lương phải là thu nhập chính bảo đảm đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

P.Thảo