Danh sách chi tiết 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương

Dân trí Sáng 14/4, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị chính thức “chốt” danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương.
>>Chốt danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương

I. Khối các cơ quan Đảng: 12 người

1. Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

2. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

3. Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

4. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

5. Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

6. Ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

7. Ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

8. Ông Nguyễn Hữu Thuận - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân dân

9. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

10. Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11. Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương

12. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

II. Cơ quan Chủ tịch nước: 3 người

1. Ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

3. Ông Đào Việt Trung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

III. Các cơ quan của Quốc hội: 113 người

1. Ông Dương Quốc Anh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

2. Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trương ương Hội phụ nữ Việt Nam, Chi hội phó Chi Hội Luật gia Văn phòng Quốc hội

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban thư ký Quốc hội

5. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ vụ Kinh tế

6. Ông Nguyễn Mai Bộ - Phó Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

7. Ông Nguyễn Văn Cảnh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội

8. Bà Nguyễn Vân Chi - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

9. Ông Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

10. Ông Vũ Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính phủ

11. Ông Trần Quang Chiểu - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

12. Ông Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

13. Ông Bùi Ngọc Chương - Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

14. Ông Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

15. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

16. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

17. Bà Trần Thị Dung - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

18. Ông Bùi Đặng Dũng - Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính - Ngân sách; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

19. Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc của Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam

20. Ông Nguyễn Hữu Đức - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

21. Ông Nguyễn Minh Đức - Đảng ủy viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Bí thư Đảng ủy Viện khoa học cảnh sát, Đại tá, Viện trưởng, Viện khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

22. Ông Lưu Văn Đức - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc; Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ủy ban dân tộc; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ Địa phuơng II - Uỷ ban Dân tộc

23. Ông Đỗ Văn Đương - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

24. Ông Nguyễn Trường Giang - Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

25. Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

26. Ông Đỗ Đức Hồng Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng bộ Học viện Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp

27. Ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Đối ngoại; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

28. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc

29. Bà Lê Thu Hà - Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

30. Ông Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

31. Ông Hoàng Quang Hàm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiếm toán, Kiểm toán Nhà nước

32. Ông Tạ Văn Hạ - Chánh văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Quốc hội

33. Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội

34. Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

35. Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

36. Ông Nguyễn Văn Hiển - Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

37. Bà Hoàng Thị Hoa - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

38. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

39. Bà Mai Thị Phương Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

40. Ông Trương Minh Hoàng - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

41. Ông Sùng A Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

42. Ông Nguyễn Công Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ Vụ Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

43. Ông Nguyễn Kim Hồng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

44. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội

45. Ông Triệu Thế Hùng - Hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa, giáo dục, thanh niên và nhi đồng, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng

46. Ông Phùng Văn Hùng - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

47. Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

48. Ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội

49. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội khóa IV, V; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

50. Bà Trần Thị Quốc Khánh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó trưởng Tiểu ban 4 (phụ trách hoạt động của Ủy ban trong lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường, Tư pháp)

51. Ông Sa Văn Khiêm - Vụ trưởng Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban thư ký Quốc hội

52. Ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

53. Bà Đinh Thị Phương Lan - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

54. Ông Hoàng Văn Liên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

55. Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban dân vận Trung ương

56. Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

57. Ông Nguyễn Văn Luật - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

58. Ông Phan Viết Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

59. Ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

60. Ông Nguyễn Hoàng Mai - Ủy viên Ban thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội của Văn phòng Quốc hội

61. Bà Vũ Thị Lưu Mai - Phó bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội

62. Bà Đoàn Thị Thanh Mai - Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin, Hàm Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội

63. Ông Ngô Đức Mạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Thành viên Ban chỉ đạo nhà nước về thông tin đối ngoại; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp

64. Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

65. Ông Ngô Văn Minh - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội

66. Ông Trần Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Dân nguyện; Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

67. Ông Phạm Thành Nam - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng

68. Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị sĩ Việt Nam – Rumani

69. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

70. Ông Đặng Ngọc Nghĩa - Bí thư Chi bộ Vụ Quốc phòng - An ninh, Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội

71. Bà Trần Hồng Nguyên - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

72. Bà Lê Thị Nguyệt - Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

73. Ông Đinh Văn Nhã - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

74. Ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Vụ trưởng – Trưởng ban kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

75. Ông Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

76. Ông Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

77. Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

78. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia

79. Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Khoa học Công nghệ, Vụ Trưởng Vụ pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ

80. Ông Đặng Xuân Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Viện nghiên cứu lập pháp, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

81. Ông Nguyễn Hữu Quang - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

82. Ông Đỗ Văn Sinh - Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

83. Ông Phạm Lương Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bí thư Chi bộ Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Trưởng Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

84. Ông Nguyễn Minh Sơn - Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

85. Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ ngoại giao, Bí thư Đảng bộ Bộ ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

86. Ông Đinh Công Sỹ - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

87. Ông Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

88. Ông Ngô Trung Thành - Chi ủy viên Chi bộ Vụ Pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Chi hội phó Chi hội luật gia cơ quan Văn phòng Quốc hội

89. Ông Phạm Tất Thắng - Đảng ủy viên Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Hà Nội

90. Ông Y Thông - Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

91. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

92. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

93. Bà Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

94. Ông Phạm Trí Thức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

95. Phùng Đức Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội

96. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

97. Ông Lê Hồng Tịnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

98. Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội

99. Ông Phạm Đình Toản - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

100. Ông Lê Anh Tuấn - Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Chủ tịch Quốc hội

101. Ông Nguyễn Phương Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Vụ trưởng - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội

102. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật; Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

103. Ông Phan Xuân Tuy - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân, Đại tá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học an ninh, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an

104. Ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

105. Ông Trần Văn Túy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

106. Ông Phan Văn Tường - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân khu I, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu I

107. Ông Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

108. Ông Lê Thanh Vân - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

109. Ông Võ Trọng Việt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

110. Ông Đặng Thế Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

111. Bà Cao Thị Xuân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Dân tộc, Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

112. Ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

113. Bà Lê Thị Yến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVI, XVII, Ủy viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ, Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII

IV. Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 17 người

1. Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ Bộ Công Thương; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương(kiêm nhiệm); Bộ trưởng Bộ Công Thương

2. Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Phan Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Giám đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

4. Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

5. Ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8. Ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính

9. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

10. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

11. Ông Lê Thành Long - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

12. Ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. Ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

14. Ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

16. Ông Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

17. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

V. Bộ Quốc phòng: 15 người

1. Ông Nguyễn Trọng Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Vùng 1, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân

2. Ông Lê Chiêm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

3. Ông Sùng Thìn Cò - Ủy viên Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 2, Thiếu tướng-Phó Tư lệnh Quân khu 2

4. Ông Lâm Quang Đại - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

5. Ông Bùi Đức Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

6. Ông Nguyễn Minh Hoàng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu 7

7. Ông Nguyễn Sỹ Hội - Đảng ủy viên Quân khu 4, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 4

8. Ông Nguyễn Hải Hưng - Đảng ủy viên Quân khu 3, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 3

9. Ông Nguyễn Văn Khánh - Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Viện kiểm sát quân sự trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thiếu tướng, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

10. Ông Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng

11. Ông Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

12. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

13. Ông Phạm Thành Tâm - Đảng ủy viên Quân khu, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 9

14. Ông Dương Văn Thông - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu 1

15. Ông Nguyễn Đình Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 5

VI. Bộ Công an: 3 người

1. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

2. Ông Bùi Mậu Quân - Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Ủy viên Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội (khóa XIII)

3. Ông Lê Quý Vương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

VII. Tòa án Nhân dân Tối cao: 1 người

1. Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

VIII. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: 1 người

1. Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

IX. Kiểm toán Nhà nước: 1 người

1. Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng kiểm toán Nhà nước

X. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên: 31 người

1. Ông Trần Đông A - Giáo sư giảng dạy Y khoa, ghép gan; Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện phụ trách chuyên môn; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2. Ông Y Tru Alio - Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên, Chủ tịch Công đoàn trường, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3. Ông Nguyễn Phú Bình - Hàm đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm hội đồng tư vấn về đối ngoại và kiều bào, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Cố vấn Viện chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam

4. Ông Đặng Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5. Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

6. Ông Lương Phan Cừ - Phó Chủ tịch Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Uzebekistan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn

7. Ông Võ Kim Cự - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam

8. Ông Đàm Hữu Đắc - Bí thư Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

9. Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ Trí thức Việt Nam

11. Ông Nguyễn Lân Hiếu - Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội; Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Phó khoa C5- Viện Tim mạch-Bệnh viện Bạch Mai; Phó Đơn vị Tim mạch can thiệp - Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch mai; Chuyên gia tim mạch của Tổ chức y tế thế giới; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi khoa và Tim bẩm sinh TP. Hồ Chí Minh

12. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội; Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Nữ doanh nhân thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phó chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội

13. Ông Nghiêm Vũ Khải - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-A-dec-bai-gian

14. Ông Võ Văn Kim - Phó Bí thư Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa II, III; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào

15. Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

16. Ông Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương của Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN

17. Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

18. Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam

19. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

20. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn

21. Ông Đôn Tuấn Phong - Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam

22. Ông Dương Trung Quốc - Làm báo và nghiên cứu sử học, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa & Nay; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội Hữu nghị Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ; Việt Nam-Trung Quốc; Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội; Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc Gia

23. Ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

24. Ông Nguyễn Văn Riễn - Chánh sứ, Hạt trưởng Hạt Phước Thành, Giáo Phận Phú Cường, Ủy viên Ủy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018; Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết Công Giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2013-2018; Ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Bình Dương khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019; Linh mục

25. Ông Hoàng Châu Sơn - Trung tướng, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

26. Ông Quách Thế Tản - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình

27. Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

28. Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, Ủy viên Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Ủy viên Hội Đồng Trung Ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

29. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh - Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

30. Ông Đỗ Ngọc Thịnh - Phó Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ tịch điều hành và Đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam

31. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Quang Phong

MỚI NHẤT
Thủ tướng: Luôn trân trọng tinh thần thiện nguyện
Thủ tướng: Luôn trân trọng tinh thần thiện nguyện

(Dân trí) - Tại buổi tiếp đoàn đại biểu Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu”, ngày 18/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Quỹ đã xã hội hóa nguồn lực tốt, có nhiều đóng góp tích cực, đồng thời góp phần khơi dậy tính nhân văn.

Thứ hai, 18/04/2016 - 09:17

Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ xử lý án tham nhũng nghiêm trọng
Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ xử lý án tham nhũng nghiêm trọng

(Dân trí) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Oceanbank; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm...

Thứ hai, 18/04/2016 - 02:33

Việt Nam quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông
Việt Nam quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông

Từ ngày 16 - 17/4/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc (Kiên Giang), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiến hành cuộc gặp thường niên với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân trong dịp thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 09:05

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương viếng các liệt sĩ tại Quảng Trị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương viếng các liệt sĩ tại Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 17/4, nhân chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị...

Chủ nhật, 17/04/2016 - 03:12

4 người tự ứng cử được vào danh sách bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM
4 người tự ứng cử được vào danh sách bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM

(Dân trí) - Sáng nay (17/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, có 175 người đủ tiêu chuẩn vào danh sách chính thức bầu đại biểu HĐND TP.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 02:30

Tinh hoa toả sáng trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Tinh hoa toả sáng trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946 - 19/4/2016), tối 16/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 01:00

Chốt danh sách ứng viên, chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV
Chốt danh sách ứng viên, chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV

(Dân trí) - Ngày 15/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa 14 và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 07:45

Chủ tịch nước khai hội Trường Yên, dâng hương cầu "Quốc thái dân an"
Chủ tịch nước khai hội Trường Yên, dâng hương cầu "Quốc thái dân an"

(Dân trí) - Tối 15/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự, đánh trống khai mạc lễ hội truyền thống Trường Yên 2016 và dâng hương cầu cho “Quốc thái dân an” tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 06:45

Phó Bí thư tỉnh Hà Giang được phân công làm Bí thư Hà Nam
Phó Bí thư tỉnh Hà Giang được phân công làm Bí thư Hà Nam

(Dân trí) - Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 03:15

Nhà báo Trần Đăng Tuấn bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội
Nhà báo Trần Đăng Tuấn bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Hội nghị hiệp thương lần 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức đã chốt danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong số 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của TP Hà Nội không có nhà báo Trần Đăng Tuấn.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 11:55

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đề nghị cơ quan báo chí cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử, không phân biệt người được các tổ chức giới thiệu và người tự ứng cử; người có chức vụ cao với người không có chức vụ cao; không phân biệt giới tính…

Thứ sáu, 15/04/2016 - 11:25

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia tay cử tri thành phố Hải Phòng
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia tay cử tri thành phố Hải Phòng

(Dân trí) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, chiều 13/4, tại thành phố Hải Phòng, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiến hành tiếp xúc cử tri nhằm thông báo những kết quả chính của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII cũng như chia sẻ những mong muốn để Hải Phòng ngày càng phát triển, xứng tầm là một cực tăng trưởng của khu vực và cả nước.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 10:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Bí thư Thăng mong nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến TPHCM đầu tư
Bí thư Thăng mong nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến TPHCM đầu tư

(Dân trí) - “Tôi mong ngài đại sứ có tác động để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đến TPHCM làm ăn nhiều hơn nữa. Đưa Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư số 1 tại TPHCM”, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng bày tỏ với Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius.

Thứ sáu, 15/04/2016 - 02:00

Tổng Bí thư: “Nhốt” quyền lực vào trong cơ chế để chống tham nhũng
Tổng Bí thư: “Nhốt” quyền lực vào trong cơ chế để chống tham nhũng

“Chủ trương đã có, đã rõ, nhưng thực hiện sao cho đúng, cho hiệu quả, không chủ quan được... Làm thế nào để “nhốt” quyền lực vào trong cơ chế, thể chế, có quy định, quy chế, là để anh làm chức ấy thì không thể tham nhũng, tiêu cực được…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Thứ năm, 14/04/2016 - 08:18

Tân Bộ trưởng VH - TT & DL: Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
Tân Bộ trưởng VH - TT & DL: Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

(Dân trí) - Ngày 14/4, tại Lễ bàn giao công việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu lên những vấn đề cần tập trung thực hiện của Ngành trong thời gian tới.

Thứ năm, 14/04/2016 - 06:25

Thi đua khen thưởng: Có 10 đơn vị thì cả 10 đều... xuất sắc!
Thi đua khen thưởng: Có 10 đơn vị thì cả 10 đều... xuất sắc!

(Dân trí) - “Chấm dứt tình trạng xin - cho trong khen thưởng. Đừng để người đáng được khen thưởng thì không được, trong khi người chưa đủ điều kiện lại được. Đừng cào bằng thi đua khen thưởng kiểu một cơ quan có 10 đơn vị thì 10 đơn vị đều đạt thi đua xuất sắc”, ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TPHCM nói.

Thứ năm, 14/04/2016 - 04:13

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng TT&TT cho ông Trương Minh Tuấn
Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng TT&TT cho ông Trương Minh Tuấn

Bộ TT&TT sáng nay tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo ngành giữa nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son với tân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Thứ năm, 14/04/2016 - 03:23

Bí thư Hà Nội: “Chuẩn bị tốt nhân sự, đáp ứng yêu cầu đổi mới”
Bí thư Hà Nội: “Chuẩn bị tốt nhân sự, đáp ứng yêu cầu đổi mới”

(Dân trí) - Chỉ đạo tại kỳ họp tổng kết HĐND TP (nhiệm kỳ 2011-2016), ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội - yêu cầu cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Thứ năm, 14/04/2016 - 03:20

Chốt danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương
Chốt danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương

(Dân trí) - Sáng 14/4, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị chính thức “chốt” danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương.

Thứ năm, 14/04/2016 - 03:15

Cục Cảnh sát hình sự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
Cục Cảnh sát hình sự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng 14/4, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát long trọng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS).

Thứ năm, 14/04/2016 - 02:54

Đồng chí Bùi Văn Cường làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Đồng chí Bùi Văn Cường làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, sáng 14.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành để bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Thứ năm, 14/04/2016 - 11:15

5 ứng viên đại biểu Quốc hội Trung ương có đơn khiếu nại, tố cáo
5 ứng viên đại biểu Quốc hội Trung ương có đơn khiếu nại, tố cáo

(Dân trí) - Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết, trong 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương có 5 người bị khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thứ năm, 14/04/2016 - 09:38

Hỗ trợ 500 tấn gạo cứu đói đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk
Hỗ trợ 500 tấn gạo cứu đói đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

(Dân trí) - Chính phủ đã hỗ trợ 500kg gạo cứu đói, giáp hạt và hạn hán cho gần 7.000 hộ đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thứ năm, 14/04/2016 - 04:00

Thủ tướng phân công lĩnh vực phụ trách của các Phó Thủ tướng
Thủ tướng phân công lĩnh vực phụ trách của các Phó Thủ tướng

(Dân trí) - Ngày 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và 5 Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo...

Thứ tư, 13/04/2016 - 08:16