Đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/10/2016 đến ngày 22/11/2016 tại Nhà Quốc hội (đường Độc Lập, quận Ba Đình). Để đảm bảo cấp điện phục vụ Quốc hội họp và các hoạt động, sinh hoạt của đại biểu Quốc hội trong kỳ họp, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án đảm bảo điện, tổ chức diễn tập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Tăng cường kiểm tra sửa chữa đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm
Tăng cường kiểm tra sửa chữa đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm

Theo đó, EVN HANOI sẽ không cắt điện các lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm đảm bảo điện từ 0 giờ 00’ ngày 18/10 đến hết 24 giờ 00’ ngày 23/11/2016. Đồng thời, có phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, có dự phòng cho các địa điểm phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV. Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, bộ lưu điện dự phòng, như: Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) (đường Độc Lập), Trụ sở Văn Phòng Quốc Hội (22 Hùng Vương), Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội (27A Trần Hưng Đạo), Nhà khách Trung ương (số 8 Chu Văn An), Khách sạn La Thành (218 Đội Cấn) và Nhà khách Quân đội (số 1A Nguyễn Tri Phương). Ngoài những điểm cần đảm bảo điện đặc biệt nêu trên, những trọng điểm cần đảm bảo điện khác vẫn phải thường xuyên đảm bảo điện như quy định của Tổng công ty.

EVN HANOI tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp tại các đơn vị trong Tổng công ty, nhất là tại các Công ty Điện lực Quận có các hoạt động phục vụ trên địa bàn. Máy phát bình thường dự phòng nguội, ATS chuyển nguồn hạ thế tự động ở chế độ tự động. Riêng phiên khai mạc và bế mạc của kỳ họp, máy phát điện sẽ chạy dự phòng nóng, ATS chuyển nguồn để ở chế độ tự động. Nếu mất nguồn lưới thì ATS tự động chuyển nguồn sang nguồn Diezel. Đồng thời, bố trí đầy đủ các bộ đàm và pin dự phòng tăng cường cho phòng ngừa các trường hợp khi có sự cố mạng; hệ thống thông tin liên lạc, phải đảm bảo hoạt động tốt cả khi mất điện lưới.

EVN HANOI yêu cầu Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội lập phương án đảm bảo điện chi tiết của đơn vị, lập lịch trực lãnh đạo điều hành, lịch trực tại các điểm đảm bảo điện của đơn vị; kiểm tra toàn diện các trạm 110 kV, các đường dây 110 kV. Đặc biệt tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm, bố trí lực lượng kiểm tra và tuần canh hành lang an toàn lưới điện cao áp trên các tuyến đường dây trên không và cáp ngầm 110 kV cấp cho các trạm 110 kV cấp điện cho các trọng điểm trong thời gian họp Quốc hội.

Ứng trực đảm bảo điện tại Nhà Quốc
Ứng trực đảm bảo điện tại Nhà Quốc

Đối với các Công ty Điện lực Ba Đình, Hoàn kiếm chủ động liện hệ với các đơn vị có liên quan và lập phương án đảm bảo điện chi tiết, cụ thể các trọng điểm cần đảm bảo điện phục vụ họp Quốc hội. Lập lịch trực lãnh đạo điều hành, lịch trực vận hành tại các điểm đảm bảo điện của đơn vị; lập biên bản phân rõ trách nhiệm và ranh giới quản lý, thao tác tại các điểm đảm bảo điện phục vụ Hội nghị. Phối hợp với đơn vị quản lý và Văn phòng Quốc Hội tổ chức diễn tập giả định sự cố mất điện lưới, lập biên bản diễn tập với các đơn vị có liên quan; kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, trạm cắt, trạm trung gian các đường dây trung, hạ thế cấp điện cho các trọng điểm. Trong thời gian đảm bảo điện phải tăng cường kiểm tra, tuần canh hành lang tuyến cáp cấp điện cho các trạm trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm.

Riêng Công ty Điện lực Ba Đình phối hợp với Ban QLDA ĐTXD Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc Hội kiểm tra vận hành, thử tải máy phát điện, hệ thống tự động chuyển nguồn, bộ lưu điện và hệ thống điện bên trong Nhà Quốc hội; phối hợp với các đơn vị của Tổng công ty có liên quan và Ban QLDA ĐTXD Nhà Quốc hội diễn tập công tác đảm bảo điện.

Hoa Việt Cường